Gora Sion

U periodu ljudske povijesti kada je Bog vodio svoj izabrani narod, pravo se obožavanje vršilo samo na malom području države Izrael, dok je ostali dio čovječanstva bio prepušten vlastitom izboru. Izraelci su svoje središnje obožavanje vršili na gori Sion u Judeji gdje je bio smješten hram unutar grada Jeruzalema čija je teokratska uprava bila samo kopija nebeskih stvarnosti (Sion 1). Gora Sion je bila mjesto Božjeg podnožja na kojem je Bog postavio svoje zemaljsko prijestolje (Iz 59:20; Iz 51:3,16; 52:1; 60:11-14; 66:1 66:8). Sion je zbog toga sinonim za teokratsku upravu Božje vlasti koja samim tim ima svoje tri razine.

Budući da je gora Sion na zemlji na 1. razini bila samo kopija nečeg uzvišenijeg, onda je ona ukazivala na ‘visoku goru’ preko koje je Bog namjeravao uspostaviti svoju vlast nad cijelom Zemljom (Sion 2). No sada je ta ‘visoka gora’ još uvijek u vlasti Sotone. Dok Bog ne preuzme vlast nad tom 2. razinom, Isus će čekati na nebu određeno vrijeme za uspostavu svog kraljevstva na prvoj razini. Na nebu se nalazi gornji grad nebeski Jeruzalem preko kojeg Bog vlada cijelim svojim stvarstvom, pa je za pretpostaviti da je taj grad povezan sa najvišom ‘gorom’ koju automatski nazivamo gornji ili nebeski ‘Sion’. Ona predstavlja vrhovnu vlast na trećoj razini vlasti (Sion 3). Bog je na toj najuzvišenijoj ‘gori’ pomazao Isusa za svećenika i kralja nad svim narodima (Ps 2:6; 110:1,2). No, Isus neće vladati sa te nebeske gore na kojoj je Božje univerzalno prijestolje jer na tom nebu nigdje u vizijama ne vidimo dva prijestolja. On je samo privremeno otišao gore na nebo dok ne dođe vrijeme da od Boga preuzme vlast na Zemlji. Za njega je Bog predvidio da vlada sa 1. razine na kojoj će biti postavljeno negovo prijestolje nad svom zemljom. Da bi ta vlast mogla uspješno funkcionirati mora imati i višu 2. razinu koju predstavljaju Božji anđeli koje će predvoditi arhanđeo Mihael. Međutim ta je ‘gora’ (Sion 2) još uvijek okupirana od strane Sotone i njegovih anđela koji tu stoje od samih početaka ljudskog postojanja. No, kada budu zbačeni s te gore, onda će Bog na njoj postaviti svoju vlast u rukama svojih anđela koji će Isusovoj vlasti na zemlji davati nebesku slavu. Pod njihovim nadgledavanjem će zemljom vladati Isus i njegovi izabrani suvladari.

U slikovitom proročanstvu to je preuzimanje vlasti nad zemljom prikazano na način da Bog sa svoje nebeske ‘gore’ (Sion 3) odvaja jedan ‘kamen’ kao dio svoje suverenosti. Nakon što pomoću te kamene gromade uništi ljudske vlast od te stijene nastaje ‘velika gora’ (Sion 2) koja će ispunjavati svu zemlju (Da 2:34,35). Ta ‘stijena’ koja se odvaja od nebeske ‘gore’ Božje univerzalne vlasti će postati samo kopija Božjeg nebeskog kraljevstva koje će zauzimati onaj vladajući položaj nad ljudskim društvom koje je još uvijek u rukama Sotone. Dok se ne desi promjena vlasti na toj 2. razini vlasti, na zemlji ili 1. razini još uvijek postoji duhovna dimenzija gore ‘Sion’ koja je ostala postojati i nakon što je svoje mjesto izgubila doslovna gora na kojoj se nalazio zemaljski Jeruzalem sa svojim hramom. Ova ‘gora’ (Sion 1) nije neko doslovno mjesto na zemlji. Ona je nastala na Isusu kao temelju ili ‘stijeni’ na kojoj je izgrađena kršćanska skupština. Ta ‘stijena’ je postala ‘gora Sion’ na kojoj je izgrađen kršćanski Jeruzalem i to ‘na temelju apostola i proroka’ (Mt 16:18; Ef 2:20). Njeno postojanje je povezano sa Isusovim kraljevanjem nad kršćanskom skupštinom preko koje svi ljudi na zemlji mogu pristupiti Bogu. Ta je "gora doma Jehovina" u "posljednjim danima" židovskog sistema trebala "čvrsto stajati nad vrhovima gorskim i uzdizat će se nad bregovima“ jer su se od tada "svi narodi stjecali k njoj" (Iz 2:3; Mi 4:1). Budući da je Božja uzvišena ‘gora’ obožavanja postojala od izgradnje i posvećenja tabernakula, onda su sa njom od tada postojala i ‘nebeska mjesta’ na kojima su sjedili pomazani muževi (vjerni robovi). Oni na tim mjestima sada sjede unutar kršćanske skupštine. Prilikom formiranja Isusovog kraljevstva na zemlji ta će gora imati i svoje doslovno mjesto s koje će se provoditi Isusova vlast. Nakon ovog  razmatranja smo dobili uvid da gora ‘Sion’ ima tri duhovne razine vlasti koju Bog provodi nad svim što je stvorio. Rezimirajmo ukratko sve tri razine:

Prva razina ima vlast na malom području zemlje koje je okruženo neznabožačkim narodima. Sa tog su nebeskog položaja židovski kraljevi i svećenici upravljali Božjim narodom. Oni su 33. godine bili zamijenjeni Isusovim apostolima i starješinama koji svoju upravu nisu više trebali imati na doslovnom Sionu. Njihov zadatak je bio da pravo obožavanje uzdignu i prošire po cijelom svijetu. Kao predstavnici Siona oni su poučavali narod da se podlože Kristu. Preko njih Bog i Isus sa 3. razine vladaju nad Skupštinom koja je i dalje okružena neznabožačkim narodima. No, ta gora doma Božjega čvrsto stoji iznad svih drugih gora i dostupna je svim ljudima. No, uskoro će sve ljudske ‘gore’ ustupiti mjesto gori ‘Sion’. Bog će sa svojim anđelima (koje će predvoditi arhanđeo Mihael) napasti ‘kraljevstvo svijeta’ a zatim izazvati veliku nevolju kojom će poraziti sve kraljeve koji će se pod vodstvom Sotone skupiti u rat protiv Mesijanskog kraljevstva. Kad sa nebeskih položaja skine sotonske zastupnike, Isus će na njihovo mjesto postaviti svoje kraljeve i svećenike kojima će dati u ruke ‘kraljevstvo svijeta’. Ono će biti utvrđeno na gorama pravog obožavanja koje će zajedno zastupati goru ‘Sion’ u Jeruzlemu na kojoj će biti postavljena vlada ‘Novog Jeruzalema’.

Druga razina ima vrhovnu vlast nad područjem koje pokriva cijelu zemlju kao planetu. Ta ‘visoka gora’ se sada odnosi na Sotonino prijestolje i ‘kraljevstvo svijeta’ koje je u njegovim rukama. Sa te ‘gore’ Sotona vlada i upravlja svijetom preko svojih anđela (Ef 3:10; 6:12). Uskoro očekujemo napad na prijestolje Sotone čime će on biti zbačen sa svog visokog položaja vlasti i moči. Njihovo mjesto će zauzeti Mihael sa svojim anđelima.

Treća razina je mjesto s kojeg Jehova Bog vlada cijelim univerzumom. Njegova suverenost nad zemljom je bila dovedena u pitanje kada je Sotona s druge razine napao čovjeka i Božji način vladanja. Sotona je želio zadržati svoju visoku poziciju koju je dobio nad zemljom, ali mu se očito nije svidjela zamisao da će on služiti čovjeku koji je trebao vladati zemljom. Kad je uspio navesti prvog čovjeka da odbaci Božje vodstvo i sam je bio odbačen te mu je preostalo da stvori svoju neovisnu vladavinu preko koje bi jedno vrijeme vladao zemljom s namjerom da dokaže kako je to biti neovisni Bog u korištenju svoje mudrost i moći. On više nije mogao zadržati svoj položaj vladanja koji je bio pod vlašću Boga, nego mu je preostalo da bude neovisan i uspješan na svoj način. Znao je da njegove namjere nitko prije njega nije pokušao realizirati i da njegov pokušaj neće biti onemogučen od Boga koji je svim svojim razumnim stvorenjima dao slobodnu volju. S tom slobodnom voljom su on i svi ostali anđeli vjerojatno bili stvaraoci mnogih ideja u kreaciji svemira i životnih oblika. No, on je htio učiniti nešto više mješajući se u Božji naum sa čovjekom i zemljom. Zato u nastavku želimo opisati događaje koji su doveli do toga da Bog privremeno ostavi Sotonu na 2. razini i dozvoli mu da vlada zemljom, dok je u međuvremenu kopiju svoje teokratske vlasti prenio na ljude s kojima je bio u savezu.