Kerubi

U opisu koje nam daje Biblija možemo vidjeti da Božje pravo vladanja podupiru stvorenja visokog ranga - kerubi. Oni u cijelom svemiru zastupaju Božje prijestolje i njegovu suverenost. Zato nije neobično da se ponekad za Boga kaže da "sjedi na kerubima", umjesto da "sjedi na prijestolju" (Ps 99:1; 2.Sa 22:11; Iz 6:1). Kerubi u svojim dodijeljenim službama odražavaju Božje glavne osobine koje su simbolično predočene s četiri različita lica. To pokazuju da ih Bog može upotrijebiti u bilo kojem zadatku u kojem će trebati ispoljavati samo jednu, dvije ili sve četiri osobine. Zato ih u Bibliji vidimo s jednim, s dva i sa četiri lica (2.Mo 37:9; Ot 4:6,7; Ez 41:18,19; 1:10).

U nekim vizijama se vide četiri najviša keruba kako stoje oko Božjeg prijestolja. Broj četiri ujedno ukazuje na njihovu univerzalnost. Kao najviši kerubi oni predvode nebeske vojske anđela s kojima podržavaju Božju suverenost u cijelom svemiru. No, osim ova četiri najviša keruba postoje i drugi kerubi što je bilo otkriveno kod zemaljskog hrama gdje su se slike keruba nalazili po svim unutarnjim zidovima svetinje i svetinje nad svetinjama (2.Mo 37:7-9; 1.Kr 6:23,24,29,32; Ot 4:6; Ez 1:5; 10:14,15). No, zašto u Bibliji nalazimo kerube sa dva, četiri ili šest krila? Vjerojatno različiti broj krila označava njihove položaje na nebu, a s tim i različite vrste zadataka.

Četiri keruba sa šest krila se nalaze u prvom redu do Boga i vjerojatno imaju najveće ovlasti na nebu (Ot 4:2,6-8). Bogu ne treba savjetnik, ali vjerojatno ne čini ništa bez da se konzultira s njima. Ti kerubi također odražavaju Božje glavne osobine koje moraju ostati savršeno usklađeni kod donošenja svih Božjih odluka. Oni na neki način služe kao savjetnici i svaki od njih daje razlog za i protiv neke odluke, uzimajući u obzir osobine kao što su ljubav, pravda, mudrost i moć. Bog tako može uskladiti svaki njihov prijedlog i prigovor i postupiti na način koji je u skladu s njegovim univerzalnim Zakonom i njegovom voljom. Tako je Bog jednom prilikom dao priliku tim anđelima da sudjeluju u rješavanju jednog problema, a On je jedan od tih prijedloga mogao prihvatiti jer je u sebi sadržavao mudrost (vidi.1.Kr 22:19-22; usporedi 1.Lje 27:32,33). To dokazuje da kerubi koji su stalno uz Boga imaju prednost sudjelovati s Njim u mnogim njegovim odlukama. Čak je po tom uzoru i Abraham trebao uzeti u obzir prijedlog svoje žene Sare, jer je njen prijedlog sadržavao način na koji je Bog namjeravao voditi stvari (1.Mo 21:9-14).

Ta četiri keruba su prvi anđeli koji imaju vlast nad mnogim legijama anđela koji služe zajedno sa njima kao njihovi suradnici u podupiranju Božje suverenosti.  No, unutar svake od te velike formacije anđela moraju postojati i manje formacije koje predvode kerubi nižeg ranga, a koji su u jednoj viziji opisani s četiri krila (Ez 1:11,23). Njih također vidimo sa četiri različita lica čime odražavaju Božje osobine koje su potrebne kako bi nebeska organizacija savršeno funkcionirala. Gdje god da se kreću iznad njihovih glava se vidi nebo i Božje prijestolje. Ovi kerubi su sastavni dio nebeskih ‘kola’ koje dokazuju činjenicu da Bog preko njih može biti na svakom mjestu u svemiru. U tom smislu psalmista kaže da on može odmah doletjeti i sići kad “sjedne na keruba“, tj. kad sjedne na kola kojim upravljaju kerubi s četiri krila (Mi 1:3; Ps 99:1). No, u toj hijerarhiji postoje i kerubi s dva krila. Oni također imaju vlast, ali nad najmanjom formacijom anđelima, s kojom se nalaze pod vlašću viših keruba koji su iznad njih. Takva hijerarhija podsjeća na vojno ustrojstvo što je u skladu sa izrazom "Jehova nad vojskama, koji sjedi nad kerubima“ koji se također spominje u Bibliji (1.Sa 4:4). Ako tako postavimo stvari onda su četiri prva keruba sa šest krila najviši anđeli, a samim tim i arhanđeli koji predvode svoje vojske anđela. Moguće je da je i otpali anđeo koji je postao Božji protivnik bio jedan od tih keruba ili možda od onih nižih keruba sa dva para krila koji su predvodili manje grupe anđela. On je bio "pomazani kerub, zaštitnik". Bio je od onih keruba koji su postavljeni na Zemlji koju je Bog dao čovjeku u ruke. Svojim prisutstvom je među ljudima zastupao Boga i njegovu suverenost. Za njega se kaže da je ‘bio pun mudrosti’ što vjerojatno ukazuje da je odražavao Božju mudrost kao jednu od četiri božanske osobine (Ez 28:12,14; usporedi Za 6:1-8). No, on je s vremenom zloupotrijebio tu božansku mudrost te ju je zamijenio sa lukavošću - osobinom kakvu ima nerazumna zmija.

Za zmiju se može reći da ima instinktivnu mudrost koja nalikuje lukavošću i upravo se zato taj kerub poslužio zmijom da zavede prve ljude. Tako je on na lukav način nametnuo svoju autonomnu vlast nad zemljom i čovjekom. Za sebe je želio veći položaj. Nije želio biti izjednačen s drugim arhanđelima niti da služi čovjeku pa je našao načina da drgradira čovjeka i preuzme vlast nad cijelom zemljom. Umjesto da zastupa Božju suverenost, on ju je napao. On je ostao na svom položaju tako da se i dalje nalazio na simboličnoj ‘gori Božjoj’ gdje je mogao biti sve do trenutka kada ga je Bog namjeravao svrgnuti s vlasti (Ez 28:12-18; 1.Mo 3:1; 2.Ko 11:3). Nakon što su neposlušni ljudi istjerani iz Edena, Bog je na ulasku u vrt postavio kerube koji su čuvali sveto mjesto od ljudi (1.Mo 3:24). Sve nam ovo govori da su neki kerubi stalno prisutni na zemlji. Njihova je uloga na zemlji bila slikovito prikazana s dva keruba koji su se nalazili na kovčegu saveza. "Kerubi su imali krila raširena uvis, zaklanjajući poklopac svojim krilima (…) Lica keruba gledala su prema poklopcu" (2.Mo 37:7-9). Ti kerubi s jednim parom krila su očito najniži red keruba sa svojom manjom formacijom anđela, a bili su postavljeni da služe Izraelskoj naciji kako bi Bog preko njih provodio svoj naum i svoju vlast. Oni su to Božje pravo vladanja trebali štititi jer je ona ipak dana u ruke ljudima koji su bili grešni i nesavršeni. Uz to, Božji naum je uvijek bio ugrožen jer su mnogi narodi pod Sotoninom upravom dolazili ‘s kraja nebesa’ kako bi uništili ili obezvrijedili Božji narod (Iz 13:4,5).

Iz svega ovoga vidimo da kerubi imaju povlašteno mjesto u nebeskoj organizaciji. Sa svojim zadacima i odgovornostima odgovarajuće predočavaju simboličnu ženu koja stoji uz Boga kao ona koja ga u svemu podupire. Oni (kao najviši, viši i niži knezovi) uz sebe vjerojatno imaju grupe anđela koji služe pod njihovim vodstvom, što znači da oni predvode u svim dodijeljenim zadacima. Budući da je riječ o zahtjevnim zadacima onda u njima sudjeluju mnoštva anđela pod njihovim autoritetom. Biblija na više mjesta pokazuje da su oni u Božje ime silazili na zemlju da izvrše Božju volju (1.Mo 28:12). Bog je tada preko njih pokazivao na djelu svoju moć i silu, mudrost, pravdu i ljubav. No, kerubi i svi njihovi anđeli koji zajedno s njima služe u tim zadacima nisu jedina grupa. Tu su i serafi i njihovi anđeli koji služe u drugom svojstvu.