Nebesa

Stvaranje neba ima svoj početak. "U početku stvorio je Bog nebo i zemlju" (1.Mo 1:1). Biblija ovdje spominje stvaranje materijalnog neba u koji je uključen cijeli svemir zajedno sa zemljom. Što je bilo prije nastanka neba i zemlje? To nam je nedokučivo. Biblija ne spominje stvaranje nematerijalnog neba jer je ono kao takvo vjerojatno već postojalo. U tom prostoru prebiva Bog. Kad je Salamun sagradio veličanstveni hram za Boga, rekao je: “Evo, ni nebesa ni nebo nad nebesima ne mogu te obuhvatiti“ (1.Kr 8:27). Ovim riječima nije želio opisati Boga jer njega nitko nikad nije vidio niti se može opisati stvarna veličina njegovog lika. Razumljivo je da je njegov lik ograničen na neku dimenziju i da se nalazi unutar nekog prostora. Naime sam taj prostor u kojem se Bog nalazi je daleko iznad bilo kojeg prostora kojeg čovjek može zamisliti pa je nemoguće smatrati da bi Bog mogao prebivati u nekom prostoru kojeg čovjek može sagraditi.

Prostor u kojem prebiva Bog nema svoj početak pa to nematerijalno nebo postoji oduvijek. Bog ga je samo oblikovao kako bi u taj prostor smjestio svoju nebesku organizaciju sastavljenu od anđela. Kad govorimo o tom nematerijalnom nebu, onda je to ono nebo koje je Pavle nazvao ‘treće nebo’ gledajući iz zemaljske perspektive (2.Ko 12:2).

Nakon oblikovanja i organiziranja trećeg i najvišeg neba, uslijedilo je stvaranje ‘drugog neba’, tj. materijalnog svemira u kojem je smještena planeta Zemlja (Jr 32:17). To nebo je staro milijardama godina. Najmlađe nebo je ‘prvo nebo’. Ono je nastalo u vrijeme stvaranja preduvjeta za zemaljski život. Riječ je o zemaljskoj atmosferi koju je Bog također nazvao ‘nebo’ (1.Mo 1:7,8; Iz 55:10). Za nas ljude to je ‘prvo nebo’ koje okružuje naš planet. Ono se nalazi unutar drugog neba, a sve zajedno unutar trećeg nematerijalnog neba koje podržava cijeli materijalni svemir. Zemlja na kojoj živimo i sve na njoj ovisi o prvom nebu i njegovoj životnoj ulozi, a sama Zemlja je preko tog neba povezana sa trećim nebom. Između svih tih nebesa se kreću anđeli koji povezuju materijalni i nematerijalni dio neba (1.Mo 22:15; 1.Lje 21:16).