Tajna crne kutije

Na televiziji smo mogli gledati dokumentarnu seriju pod naslovom "Tajna crne kutije". Ovom prilikom ću iskoristiti jedan događaj kako bi objasnio problem s kojim se možemo suočiti u našim kršćanskim zajednicama koje vodi istaknuti čovjek ili grupa istaknutih ljudi koju smatramo svojom braćom i prema kojima iskazujemo određeno poštovanje.

Istražitelji koji su u crnoj kutiji tražili uzroke pada putničkog aviona korejske kompanije su problem pronašli u kulturi u kojoj se gledalo na hijerarhijski status pojedinih ljudi. Hijerarhija ili stupnjevanje vlasti kao sistem upravljanja određenom zajednicom ima svoje mjesto u životu ljudi. Međutim, ona u sebi ponekad krije neka negativna obilježja, ovisno o tome kako se gleda na nadređene i kako se nadređeni postavljaju prema podčinjenima. U tom sistemu ljudi na druge i na sebe uglavnom gledaju kroz status. Status prvog čovjeka se brani pod cijenu života dok se status podčinjenih često podcjenjuje.

U spomenutom slučaju korejske aviokompanije je letom upravljao kapetan koji je u očima ostalih članova posade uživao posebno povlašteni položaj jer je prije toga bio vojni pilot. Vojne osobe su u Koreji po važnosti bile iznad svih civilnih službenika. Zbog toga je kopilot kapetana doživljavao, ne samo kao nadređenog nego i više od toga, kao onoga čija se riječ mora poštivati više od svega. Kod odlučivanja je stvar prepuštao kapetanu kako ne bi na sebe navukao njegovo negodovanje.

Tom prilikom je nakon polijetanja instrument po kojem je kapetan usmjeravao avion bio pokvaren. Ono što se desilo iznenadilo je istražitelje? Naime nakon polijetanja je na određenoj visini trebalo avion skrenuti lijevo. Pilot je to učinio ali mu je uređaj pokazivao da je avion još uvijek u ravnom položaju tako da je pilot i dalje držao upravljač u lijevom položaju. Kopilot je prema svom uređaju vidio da je avion previše nagnut ali je šutio kako ne bi doveo u pitanju kapetanovo upravljanje nadajući se da će kapetan pravovremeno reagirati. Treći član posade je takoder vidio da je avion previše nagnut te je samo dao upozorenje ali nije ništa poduzeo. I kopilot i on su mogli reagirati i uzeti upravljanje u svoje ruke ali su odugovlačili te je u roku od 60 sekundi avion pod tim kutem stremio prema zemlji i pao.

Istražitelji su iz crne kutije saslušali razgovor u kokpitu i saznali da je kapetan zanemario primjedbu kopilota te se više oslanjao na svoj osjećaj i na uređaj koji ga do tada nije nikad iznevjerio. Nije obratio pažnju ni drugim pokazateljima. Istražitelji su uvidjeli da kultura u kojoj su pilot i kopilot odrastali te obuka po kojoj se daje važnost razlikama u statusu doveli do katastrofe. Kopilot se ustručavao preuzeti upravljač i reći glavnom pilotu da mu je uređaj pokvaren a glavni pilot se unatoč alarmu i upozorenju od drugog člana posade o opasnom nagibu i dalje orijentirao prema uređaju ignorirajući tako upozorenje drugih članova posade. Do nesreće ne bi došlo da se na kapetana gledalo kao i svakog drugog civilnog pilota. No, kako je on bio vojni pilot došlo je do izražaja vojna hijerarhija koja je sve članove posade dovela u situaciju da se postave jedni prema drugima na način koji nisu smjeli u civilnom zrakoplovstvu.

Zašto ovo spominjem i kako bi se ovaj slučaj mogao iskoristiti unutar kršćanske zajednice? Činjenica je da se mnoge kršćanske zajednice u svom upravljanju koriste centralističkim hijerarhijskim sistemom čime odudaraju od izvornog kršćanstva. Hijerarhija je omogućila da se pojedini ljudi po statusu uzdignu iznad svoje braće i da se prema obićnim vjernicima ophode kao prema podčinjenima. S druge strane je u umove podčinjenih ugrađen strah od autoriteta kojemu se treba potpuno podrediti jer bi neposlušnost autoritetu istaknutog čovjeka bila istovjetna neposlušnosti Bogu. Hijerarhijskim sistemom se može upravljati jednom zajednicom, ali je pitanje kako treba gledati na pojedine ljude koji imaju visoki statusni položaj jer bi pogrešno gledište moglo dovesti do mnogih problema.

Što učiniti ako je uređaj upravljanja glavnog pilota pokvaren i zajednicu usmjerava stalno u lijevo na neka pogrešna učenja i pravila? Starješine u lokalnim zajednicama mogu to vidjeti ali će to zanemariti jer su poučeni da vodeće tijelo starješina ima dovoljno svetog duha i iskustva da isprave ono što je krivo. Samim tim je nemoguće očekivati da bilo koji drugi član skupštine nižeg statusa preko svojih starješina ukaže na pogrešan pravac učenja. Ja sam pokušao ali me nitko nije ozbiljno shvatio. Umjesto toga su mi prigovorili i izbacili iz skupštine. Svojim stavom su više branili statusne razlike nego opravdana upozorenja i dobronamjerne kritike. No cijeli pravni proces je snimljen i sačuvan u 'crnoj kutiji'. Ako se budu tražili uzroci nekih problema koje doživljavaju članovi skupštine, a imaju veze sa statusnim podjelama, možda bi bilo dobro istražiti transkript ove crne kutije.