Article Index

Nebeskih stvorenja


Bog je sva bića stvorio unutar svoje vrste. Osim ljudi kao zemaljskih razumnih bića postoje i vanzemaljska (nebeska) bića. Naime, oni su za nas

  • nebeska bića - jer prebivaju u svemiru (nebu)
  • vanzemaljska bića - jer prebivaju izvan zemlje

Zamislite da u našoj galaktici postoji još jedna planeta sa ljudskim bićima. Kad bi netko poput Isusa došao na tu planetu da objavi Božju Riječ ili izvrši neki zadatak pomoću božanske sile, oni bi ga smatrali nebeskim (vanzemaljskim) bićem ili anđelom (glasnikom) koji dolazi s neba. No, on je samo čovjek. Tako bi i mi trebali gledati na neke vrste anđela koji negdje u dalekom nebu imaju svoje planetarno prebivalište. Oni dolaze s neba, ali za sada ne znamo gdje je točno njihovo prebivalište u našem svemiru. Možda su neki od njih ili čak svi oni koji su dolazili na zemlju iz naše galaksije, jer druge galaksije imaju svoje anđele koji upravljaju životom pod svojim galaktičkim nebom. Ovakvu sliku dobivamo samo ako su ta bića po prirodi tijela slična čovjeku. Ako je to istina, trebali bi je potkrijepiti onim što piše u Bibliji.

Naziv 'anđeo' se odnosi na prirodu zadatka, ali priroda njihovog postojanja u tijelu je vezana za njihovo prebivalište koje je iz naše perspektive nebesko ili vanzemaljsko. Vidjeli smo da se u Bibliji pojam 'nebesa' odnosi na čitav materijalni svemir koji se sastoji od raznih nebeskih tijela kao što su sunce, zemlja, mjesec i zvijezde (1.Mo 1:16; Ps 8:3). To su nebeska materijalna tijela koja pripadaju neživom stvarstvu. Postoje i nebeska i zemaljska tijela koja pripadaju živim bićima. Naime kad Pavle kaže da postoje takva "nebeska i zemaljska tijela" onda ih on razlikuje samo po mjestu prebivanja i po slavi (1.Kor 15:43).

  • Nebesko prebivalište - nebeska tijela (od nebeske materijalne tvari)
  • Zemaljsko prebivalište - zemaljska tijela (od zemaljske materijalne tvari)

Pavle je po svemu sudeći smatrao da su anđeoska nebeska tijela materijalne prirode kao i samo nebo, ali s drugačijim slavom od našeg zemaljskog tijela. S obzirom da su anđeli dolazili s tog dalekog i nepristupačnog neba iznad svoda ispunjenog nebeskim zvijezdama, onda je to nebo moglo biti njihovo prebivalište, a zvijezde njihov dom. Zbog te materijalne prirode neba se podrazumijevalo i materijalnu prirodu tijela nebeskih bića stvorenih od nebeskih elementarnih tvari koje možemo nazvati zvjezdanim prahom. I oni su kao i čovjek trebali biti stvoreni od praha, odnosno od elemenata od kojih je prije toga načinjeno njihovo prebivalište.

Sve što je stvoreno je načinjeno i oblikovano od nečega. Mi smo stvoreni od elementarnih čestica materije od kojih je načinjena planeta zemlja i cijeli svemir. To može biti slučaj i s nebeskim (vanzemaljskim) bićima koji su mogli biti načinjeni od istih elementarnih čestica materije. Čovjek u svom tijelu sadrži oko 60 različitih vrsta čestica od kojih su građene zvijezde. Od kojih je sve čestica građeno tijelo vanzemaljskih bića to ne znamo. Ali, ukoliko smo dio jednog univerzuma, onda bi između njih i nas trebalo biti dosta sličnosti. Svi smo mi po porijeklu zvjezdana i zemaljska bića iz istog materijalnog prebivališta svemira.

Druga kategorija bića su vezana za Božje prebivalište. To su Božji sinovi (starješine) te serafi i kerubi koji su predstavljali Božju svetost i vlast. U vizijama su se razlikovali po broju krila jer su ih proroci vidjeli s 2,4 ili 6 krila ovisno o razini autoriteta i moguće je da su samo oni imali stalni pristup onom dijelu neba gdje je Božje svetište i prijestolje. Zato su samo oni trebali imati istu prirodu tijela poput Boga jer su odvojena od svijeta nižih bića. Kad su dolazili na zemlju zračili su nepristupačnom svjetlošću, što je i razumljivo jer njihovo tijelo reflektira svjetlo iz svog okruženja. Čak su i tjelesne stanice Mojsijevog lica upile i reflektirale svjetlo kojom je bio izložen u prisustvu nebeskog Poglavara koji je predstavljao Boga na gori Sinaju. Naime, atomi stalno ispuštaju fotone i zrače svjetlost koju mi ne vidimo našim očima nego samo specijalnim uređajima. U Mojsijevom slučaju su atomi kože bili pod jakim utjecajem vanjskog svjetlosnog zračenja koje je koža upila i reflektirala tako da su oni zračili na vidljivoj frekvenciji svjetla koja se mogla vidjeti.

Kad je u pitanju slava po kojoj se razlikuju nebeska od zemaljskih tijela, onda je Pavle očito mislio na razliku na koju je i Isus ukazivao jer anđeli za razliku od čovjeka prebivaju u neraspadljivim tijelima. No, to ne znači da nemaju materijalnu prirodu tijela jer će i ljudi kao materijalna bića imati neraspadljivo tijelo. Po toj slavi ćemo biti izjednačeni s njima, što može ukazivati da smo s njima izjednačeni po prirodi materijalnog tijela, ali još uvijek ne i po slavi koju materijalno tijelo treba imati. Kao što znamo, Isus je već izjednačen s anđelima od krvi i mesa po slavi neraspadljivog i besmrtnog života.