Article Index

Pad sinova Božjih


Da bi imali pravu sliku tog pretpotopnog razdoblja moramo uzeti u obzir da je Bog već tada stvarao temelje za svoj narod koji je trebao nastati iz Setove loze. Svi su oni imali status Božjih sinova, ali ga nisu održali.

Budući da je Adam imao i druge sinove čije je zajedničko potomstvo bilo puno brojnije, onda je ono zajedno s Kainovom lozom s vremenom postalo bezbožno. To se vidi iz jedne šture informacije o Lameku iz Kainove loze. Za njega se kaže da je uzeo sebi dvije žene i da je za sebe tražio puno težu osvetu od Kaina što ukazuje na degradaciju i pokvarenost koja se očito tolerirala među njima (1.Moj 4:19-24). Njima su se pridružili i potomci Setove loze.

U 4. poglavlju se navodi loza Božjih sinova od Seta do Noe, s tim da su tu ubrojeni i ostali sinovi, a ne samo prvorođenci. Zatim se odmah u nastavku navodi kako su se sinovi Božji ženili s kćerima ljudskim, što nije samo po sebi grijeh. Grijeh se nazire u djelu rečenice u kojoj stoji da su „uzimali žene koje su htjeli“, a ne one koje su trebali. Oni su s požudom gledali na ljepotu, a ne na potrebu da sačuvaju svoju lozu čistom od bilo kakvog utjecaja bezbožnosti čime su i sami duhovno degradirali jer su zanemarili Božji plan spasenja. Čak je i Noa imao braću koji su zajedno s njim pripadali obitelji i plemenu onih od kojih je Bog mogao stvoriti narod, jer su se do potopa ljudi već namnožili. No i oni su zastranili. Oni nisu marili za krvnu lozu iz koje će doći obećani potomak, nego su po svojoj želji uzimali žene koje su htjeli, pa makar one bile iz loze koja je bila prokleta.

Samim tim je Bog bio s razlogom tužan i ljut na ljude tog vremena a posebno na Božje sinove od kojih je trebao načiniti narod za svoje ime, čime dobivamo pravo razumijevanje razvoja dviju odvojenih loza koje se neizravno spominju u 4. stavku, i koje ćemo označiti i odvojiti uglatim zagradama.

“Nefili su bili na zemlji u one dane, a također i nakon toga, [kada su sinovi Božji odlazili kćerima čovječjim i rađale su im djecu]. To su bili moćni ljudi od davnine poznati ljudima…“

  • Nefili - "Nefili su bili na zemlji u one dane, a također i nakon toga [...] To su bili moćni ljudi od davnine poznati ljudima" (pojavili se među Kainovim potomcima)
  • Božji sinovi - "...[kada su sinovi Božji odlazili kćerima čovječjim i rađale su im djecu]..." (potomci Setovih sinova)

Ovdje smo odvojili potomke koji su potekli iz dvije Adamove loze. Zanimljivo je da neposredno prije ovog izvještaja, u prethodna dva poglavlja iznose oba rodoslovlja,

  • Kainovo rodoslovlje (4:17-22) osam naraštaja
  • Setovo rodoslovlje (5:1-32) deset naraštaja

Za Setovu lozu je čak istaknuta jedna važna činjenica koja je bila vezana za njihovo obožavanje Jehove jer piše:

“Setu se rodi sin i on ga nazva Enoš. Tada se počne prizivati ime Jahvino.“ (4:26)

Nema naznake da je Bog imao bilo kakav savez s Setom, ali mu je morao obećati blagoslov koji je automatski prešao na njega sa Abela čija je krv zahtijevala zamjenu za ono što mu je pripalo zbog cijenjenja Božjeg obećanja (1.Moj 4:10; Heb 12:24). Stoga je Set kad je dobio prvog sina Enoša, vjerojatno poput svog brata Abela, počeo prinositi žrtve čime se počelo "prizivati ime Jahvino" na taj poseban način koji je potekao od Abela (usporedi 1.Moj 13:4). Moguće je da je Bog njegovim potomcima dao da žive na području zemlje u kojoj je namjeravao stvoriti narod za svoje ime, jer je i Kain otišao živjeti "u zemlju Nod istočno od Edena" gdje je počeo graditi gradove za svoje potomke (1.Mo 4:16,17). Ako je područje Setove zemlje bilo suprotno od Kainove, onda bi se ona nalazila na području koje je kasnije Bog obećao Abrahamu. To je ujedno zahtijevalo da Setovi potomci paze kako ne bi za žene uzimali kćeri iz bilo kojih obitelji, a posebno ne one kćeri koje su pripadale Kainovoj lozi.

Trebali su hoditi s Bogom koji je od njih namjeravao stvoriti jedan poseban narod, što je i učinio, ali tek stoljećima nakon potopa kad su se ljudi opet namnožili. Tada je Jakov tj. Izrael bio Božji sin, a njegovi potomci Božji sinovi i kćeri (Iz  43:6). Ovdje stavljam naglasak na izraz Božje kćeri koje su bile potomci Božjih sinova. Bog je zahtijevao od Izraelaca da za žene uzimaju samo te (Božje) kćeri Jevrejke iz Abrahamove obitelji, a ne ljudske kćeri iz neznabožačkih plemena i naroda.

S obzirom na način na koji je nastala Abrahamova loza iz koje je stvoren Izraelski narod, možemo iz Biblije iščitati ono što ne piše, a što je Bog očekivao i od Setove loze. Kao što je Abraham za svog sina Izaka tražio ženu iz svog plemena tako se očekivalo i od Seta i njegove potomke koji su znali za Kainovo prokletstvo. Međutim do vremena Noe to se potpuno zanemarilo.

Nefili su se u to vrijeme mogli povoditi za svojim rastom i zloupotrebljavati svoju visinu kako bi nametali svoju volju kojom se širio bezbožan utjecaj do te mjere da bi sa zemaljske scene nestali svi Božji sinovi iz Setove loze. To se nije moglo desiti u sljedećih 120 godina jer je postojao još samo jedan pravednik od te generacije koji je mogao to nadživjeti. Zvao se Noa. On je u međuvremenu imao tri sina koji su trebali produžiti tu lozu tako da je Bog mogao računati bar na jednog od njih i stvoriti preduvjete za novi početak. Zbog toga je odlučio odstraniti zli utjecaj bezbožnog svijeta. No, time nije mogao odstraniti pojavu ljudi divovskog rasta. Ukoliko je taj gen rasta nosila i žena jednog od Noinih sinova, onda su se i poslije potopa mogli rađati divovi u toj lozi, ali ne toliko učestalo jer su ostale grane Kainove loze bile uništene u potopu. Postoji mogućnost da je netko od te loze preživio potop van opasne zone jer je sotoni omogućeno da i on sačuva svoje potomstvo koje se trebalo i nakon potopa suprotstavljati potomstvu žene.

Izgleda da su divovi u to vrijeme bili normalna pojava. I danas se rađaju djeca koja rastu više od svojih roditelja. No tada je to bio učestali slučaj među potomcima jedne loze kao što je to bilo slučaj sa Enokovim potomcima koji su nakon potopa živjeli u nekoliko gradova (5. Mo 2:10,11; Jošua 11:22). Ta loza je u ono pretpotopno vrijeme vjerojatno potjecala od Kaina i njegovih sinova. Kain je imao znak, tj. vanjsko obilježje da ga ne ubije netko "tko ga susretne", pa zato mislim da je on još narastao, čime se na vidljiv način isticao od sve druge Adamove djece. Ukoliko je riječ o tome onda je taj gen rasta prenio na svoje potomke tako da su se u toj lozi od njegovih sinova i kćeri učestalo rađali nefili. Oni su bili silnici pa su mogli "osvetiti Kaina do sedam puta". Ujedno je to zahtijevalo od Seta da ne traži Kainovu smrt kako ne bi na sebe i svoju djecu navukao osvetu njegovih potomaka. Kain je čak sagradio grad za svog prvog sina čime je stvorio vlastito društveno uređenje kako bi zaštitio sebe i svoje potomstvo.

Nefili su mogli imali jak utjecaj na razvoj tadašnjeg društva i gradova pod njihovom vlašću. Samim tim su mogli imati i određeni utjecaj na Setove sinove koji su živjeli pod patrijarhalnim uređenjem i vjerojatno pod šatorima. S druge strane Božji (Setovi) sinovi su trebali biti čuvari 'sjemena žene' i moralna snaga ljudskog društva jer su zastupali Božja mjerila svetosti braka i života. Ukoliko su bili privučeni životom u naizgled naprednijem društvu uređenih gradova koje su gradili Kainovi potomci, mogli su napustiti svoja skromna prebivališta i odlaziti živjeti u okolna područja gdje su im za oko upale lijepo uređene ljudske kćeri (mlade djevojke) te su ih uzimali za žene. Neke od tih žena su mogli nositi Kainov gen kojeg su prenosili na svoje sinove tako da su im one rađale nefile što je bio znak da Kainova loza preuzima Setovu lozu koja je s takvim brakovima i grešnim načinom života gubila status Božjih sinova, sve dok na zemlji nije ostao samo Noa.

“I nije poštedio drevni svijet, ali je sačuvao Noja, propovjednika (glasnika, anđela) pravednosti, sa još sedmoro drugih kada je naveo potop na svijet bezbožnih ljudi.“ (2. Petr 2:5)

Ovdje ne čitamo da je Bog kaznio nefile ili njihove očeve nego bezbožni svijet ljudi koji su se namnožili u Setovoj i Kainovoj lozi. U svakom slučaju potomci Setove loze nose veći grijeh jer nisu održali svoje prebivalište čistim nego su ga okaljali grijehom pod utjecajem žena iz bezbožnog svijeta. Do vremena Noe, svi su sinovi Božji zastranili u grijeh, čak i Nojeva braća i njihovi sinovi. Na zemlji se nije moglo naći ni deset pravednika od kojih bi Bog mogao načiniti narod za svoje ime. Uzmimo u obzir da ni Sodoma ne bi bila uništena da je u njoj bilo deset pravednika. Nakon uništenja potopom ostalo je 'sjeme žene' iz kojeg je trebao nastati narod, a iz njega izići obećani potomak. Stoga je Bog morao i dalje među izabranima provoditi smjernice koje su trebale tu lozu držati odvojenom i čistom. To je u skladu sa proročanstvom o dvije linije Adamovih potomaka, od kojih će jedni biti potomci 'žene', a drugi potomci 'zmije'. Te dvije linije su najprije bile odvojene krvnom lozom sve do potopa. Bog je isto učinio i nakon potopa tako što je sve do Krista (Pomazanika) čuvao Setovu krvnu lozu koju je nosio Nojev sin Šem. Iz te loze je potekao Abraham što je bio uvod u novi početak rađanja sinova Božjih. Još i prije nego je s njima sklopio savez, Bog ih je nazvao svojim Sinom (2.Moj 4:22)