Article Index

Anđeli i ljudi – sličnosti i razlike


Iako su slični čovjeku ti anđeli su po prirodi života još uvijek viši od čovjeka jer je Bog do daljnjega onemogućio besmrtnost ljudima na zemlji, osim Isusu.

  • Čovjek malo niži od anđela ........ smrtan
  • Čovjek kao anđeo........................ besmrtan

Ta razlika neće zauvijek potrajati pa je Isus rekao da će čovjek biti besmrtan poput anđela. Ta misao nije bila nova za Židove jer su u to vjerovali, dok su drugi među njima pod utjecajem helenizma počeli vjerovati u besmrtnost duše koja će se sjedinit sa tijelom prilikom uskrsnuća.

Kad ljudi postanu besmrtni tada ćemo po prirodi života biti izjednačeni s njima. I kad se zna da će neki ljudi biti izabrani u službu anđela, onda neće biti nikakve razlike između zemaljskih i vanzemaljskih anđela koji pripadaju tom nižem (planetarnom) razredu. I jedni i drugi su stvoreni kao spolna bića od krvi i mesa. No, bez obzira na tu fizičku sličnost, zemaljska i vanzemaljska bića su trebali biti svjesni svog položaja. To što je anđeo Božji dolazio s neba i što je imao neraspadljivo tijelo nije bila garancija uspjeha. Isus je rekao da tijelo ne vrijedi ništa, nego ljubav i poslušnost. Takva poslušnost će se posebno zahtijevati od Božjih službenika, jer kome je više dano, od njega se više očekuje.

Uzmimo u obzir da je Isus kao čovjek također spolno biće. I on je poput nekih anđela izabran i uzet iz svog prirodnog prebivališta gdje je živio te je premješten na neko drugo mjesto na nebu tj. u svemiru. Njegova mu uloga do daljnjega ne dozvoljava da stvara svoje potomstvo čak i kad bi se po zadatku nalazio među sebi sličnim stvorenjima u svemiru. Svi koji se nađu dostojnima vječnog života na obnovljenoj zemlji će i dalje ispunjavati svrhu svog postojanja kao spolnih bića. Oni koji su umrli će uskrsnuti s pravom na nastavak svog obiteljskog života sa svojim partnerom i neće se morati "ženiti i udavati" sa drugom osobom kao tadašnji Izraelci koji su to morali dok su bili u smrtnom obličju kako bi nakon smrti partnera produžili obiteljsku lozu (Mt 22:30).

Do tog novog doba Isus neće dolaziti na zemlju i vjerojatno se nalazi tamo gdje je Adam trebao dolaziti pred Boga, odnosno tamo gdje sinovi Božji višeg i nižeg reda s vremena na vrijeme pristupaju Bogu (vidi Job 1:6). Dok viši sinovi zastupaju sve galaksije i sve planete u svom području vlasti, niži sinovi pred njima i pred  Bogom zastupaju svoj planet i civilizaciju koja je potekla od njih. Međutim, Zemlja je ostala bez svog zastupnika pa je Adamovu ulogu u međuvremenu trebao privremeno dobiti neki drugi Božji sin (anđeo), vjerojatno onaj koji je dolazio Abrahamu i drugim slugama da im objavi Božju riječ. Taj anđeo je trebao biti zamjena za Adama sve dok se nije rodio Jošua, sin Josipov koji je postavljen za Božjeg Sina i prvog glasnika (anđela). Od tada su svi anđeli pod vodstvom Mihaela postali i Isusovi službeni duhovi.

Budući da su anđeli muška bića koji mogu potjecati s bilo koje planete slične zemlji, onda je moguće da je Bog odredio i određeni broj muškaraca s naše planete koji će služiti kao anđeli. To bi mogao biti broj od 144000. Oni poslije Isusa prvi dobivaju neraspadljivi život i moguće je da će već biti s Isusom izvan zemlje kad on bude dolazio sa njima kao svojim anđelima. Zato u vizijama vidimo Isusa s njima iako piše da će doći sa svojim anđelima pa izgleda da su oni izabrani u javnu službu kao anđeli koji će doći s njim na zemlju zajedno s anđelima koja će predvoditi arhanđeo Mihael.

Ono što piše za 144000 ima dosta veze s anđelima koji su dolazili na zemlju. Naime, na zemlju su dolazili anđeli koji su bili "knezovi vojske Jehovine" (Jošua 5:13-15). Hebrejska riječ 'sar', koja se prevodi s ‘knez’, srodna je s glagolom koji znači “provoditi vlast”, tako da će i ljudi koji će s Isusom provoditi društvenu i duhovnu vlast biti anđeli tj. glasnici. Isto se odnosi i na njihovu svećeničku službu pa tako čitamo:

“...usne svećenikove treba da čuvaju znanje, a iz njegovih usta treba tražiti Zakon jer on je anđeo Jahve nad Vojskama.“ (Mal 2:7)

“Tada (prorok) Hagaj, anđeo Jahvin, po Jahvinu nalogu…“ (Hagej 1:13)

Ne treba nas čuditi što ljudi na zemlji mogu biti uzeti u službu anđela. Za 144000 se kaže da prate Krista gdje god on ide što može ukazivati na njegovu vojsku službenika i slugu koji predstavljaju 'novi Jeruzalem' tj. novu zemaljsku vladu. Isus je njihov predvoditelj i Božja riječ, a samim tim i glavni glasnik (anđeo) Božje riječi po kojemu svi njegovi službenici postaju anđeli tj. glasnici ili glasnogovornici njegovog kraljevstva. U Bibliji se ne spominju sve njihove službe, ali se može iz konteksta zaključiti da među njima mogu biti knezovi, svećenici i sluge grada i hrama.

Za one koji će biti u toj službi izmeđuostalog piše da se "nisu okaljali sa ženama jer su djevci" (Otk 14:4). Tako se i vanzemaljske anđele koji su posjetili Abrahama i druge moglo smatrati djevcima. U kojem smislu? Uzmimo u obzir da je Isus uzeo za apostole i one koji su bili oženjeni, ali su najvjerojatnije kao djevci ušli u sveti brak, što znači da se nisu okaljali. Svećenici se nisu smjeli ženiti sa raspuštenicama, udovicama i ženama koje nisu bile djevice tako da se ni oni nisu okaljali iako su bili u braku. Isus se čak nije ni ženio. U tom smislu su i nebesku anđeli koji su bili spolna bića trebali ostati sveti, pogotovo kad su dolazili na našu planetu. Nisu smjeli ulaziti u bračni savez sa ljudskim kćerima kako bi stvarali svoje potomstvo izvan svoje matične planete.

Ne bi imalo smisla da ih je Bog stvorio kao spolna bića ukoliko za njihovu vrstu nije namijenio da se rađaju i množe kako bi naselili dio svemira koji je stvoren za njihovu vrstu. Sve to može ukazivati da takvi anđeli od krvi i mesa potječu iz civilizacija koje su nastale prije nas. Oni su na svojoj planeti uspješno ispunili Božju zapovijed da se rađaju i množe i da podlože sebi sva niža živa stvorenja (1.Mo 1:28,29). Zbog takvih savršenih civilizacija se Božja volja vrši na nebu, a u budućnosti i na zemlji.

Svemir (nebo) bez planeta kao što je Zemlja ne bi imao smisla. Imao je smisla samo u gledištima ljudi koji nisu poznavali prirodu neba. No, kad uzmemo u obzir milijarde galaktičkih i zvjezdanih sustava u kojima je moguć život kao na zemlji, onda je moguće zamisliti i milijarde planetarnih bića po cijelom svemiru. Bog je među njima mogao izabrati one koji su mu trebali poslužiti u zadacima nadgledavanja njegovih stvorenja i upravljanje svime što im je Bog podložno pod njihove noge. Biblija spominje broj od "mirijade mirijade" (10000 x 10000) ili sto milijuna anđela koji služe pod vodstvom serafa i keruba. Kao što smo mogli vidjeti, neki su taj broj povezali sa bezbrojnim mnoštvom nebeskih zvijezda, od koje su njih dvije stotine doslovno napustili svoj nebeski položaj i spustili se na zemlju. Sad kad znamo da to nije točno, onda se pitamo čemu je služio toliki broj prije stvaranja čovjeka, pogotovo ako su trebali služiti čovjeku. Toliki broj njih, a stvoren je samo jedan čovjek na jednoj planeti. To ne bi imalo smisla.

Nas zanimaju samo oni sinovi Božji koji su izabrani da privremeno služe našoj civilizaciji kako bi se na zemlji ispunila Božja volja. Da li to znači da su se neki od njih ipak okaljali sa ženama - ljudskim kćerima dok su bili na zemlji? Ta vjerojatnost postoji, ali samo ako se u knjizi Postanka 6:1-4, zaista misli na njih kao vanzemaljske sinove Božje. U to još ne možemo biti potpuno sigurni.