Article Index

USKRSNUĆE NA ŽIVOT ILI OSUDU

 

Pitanja: Zašto ljudi umiru? Tko će sve uskrsnuti? Tko će uskrsnuti na uskrsnuće života a tko na uskrsnuće suda? Što znači izraz 'prvo uskrsnuće'? Da li to znači da postoji i drugo uskrsnuće sa istim ishodom? Tko su živi 'mrtvaci' i kada će oni osjetiti snagu uskrsnuća u vječni život? Što je druga smrt? Da li fizička smrt oslobađa ljude od grijeha?"A Bog će svakome uzvratiti po djelima njegovim"
 

                                    (Rimljanima 2:6)

 

Prva smrt je osuda pod koju smo dospjeli kao potomci Adama. On je svojim grijehom ostao bez prava na vječni život tako da nam je predao u posjed samo smrtno i raspadljivo stanje fizičkog tijela. Zbog tog gubitka nastupila je smrt koja ima vlast samo nad našim tijelom. Isus je objasnio da Bog može sačuvati dušu nakon smrti tijela. To znači da prilikom prve smrti duša ostaje sačuvana na način da ona i dalje postoji u vidu osobe koja spava smrtnim snom. Bog će nas posredstvom Krista osloboditi posljedica prve smrti koja je uslijedila po Adamu. Međutim, konačna ili ‘druga smrt’ je smrt kao posljedica vlastite neposlušnosti Božjem zahtijeva za vječni život. Ta smrt će biti uništenje duše, a ne samo tijela. Samo Bog ima vlast da uništi nečiju dušu u vatrenom jezeru koji predstavlja ‘drugu smrt’. To će biti konačni kraj svih onih koji budu nepovoljno suđeni tokom Kristove vladavine. (Ot 21:8).

Treba samo napomenuti da je Isus dao svoj život za sve ljude tako da su svi otkupljeni od Adamove smrti. Zašto onda i dalje svi umiru? Odgovor je vrlo jednostavan. Ljudi umiru jer su smrtna bića. I Adam je bio smrtno biće ali je ulaskom u Edenski vrt dobio mogućnost da vječno živi. Tu mogućnost će dobiti i svi koji budu živjeli pod vladavinom Isusa Krista kada će život i smrt biti pravno regulirano nad živima i mrtvima koji će uskrsnuti. Do tada će svi pa i pravednici u pravnom smislu biti smrtnici jer će biti 'mrtvi' s obzirom na vječni život. No pravednici će dobiti vječni život na početku a ostali tek na kraju razdoblja Kristove vlasti. O čemu će to ovisiti?