Article Index

Kerubi


Kerubi su anđeli koje pisci Biblije povezuju s 'vjetrom' jer je psalmista napisao da Bog neke “anđele čini vjetrovima“ (Ps 104:4). U kom smislu? Među izjavama zapisanim u psalmima nalazimo da za Boga piše:

“Na keruba sjede i poletje; na krilima vjetra zaplovi.“ (2. Sam 22:11; Ps 18:10)

Ovo odgovara viziji koju je opisao prorok Ezekijel u kojem se vidi vožnja jedne letjelice koja plovi svemirskim prostorom u kojem do izražaja dolaze pokretačka sila krila koji proizvode silu i zvuk vjetra.

“Pogledah, kad ono sa sjevera udario silan vjetar, velik oblak, bukteći oganj obavijen sjajem; usred njega, usred ognja, nešto nalik na sjajnu kovinu (jaku svjetlost). Taj blijesak na sve strane bijaše poput duge što se za kišnih dana javlja u oblaku. To bijaše nešto kao slava Jahvina. Usred toga nešto kao četiri bića, obličjem slična čovjeku; svako od njih sa četiri obraza, u svakoga četiri krila...“ (Ezekiel 1:4-6,28)

Ovi kerubi prenose Božje prijestolje na kojem netko sjedi, pa bi imali dojam kao da Bog izlazi iz svog mjesta prebivališta i dolazi na zemlju. Međutim istina bi mogla biti drugačija jer ta vizija ne prikazuje Božje prebivalište nego područje univerzuma u kojem služe kerubi koji prenose Božje prijestolje sve do zemlje. Kao i Mihej, tako ni Ezekijel u ovoj viziji nije vidio Boga nego biće koje ga je zastupalo kao Boga. To je lako zaključiti jer uz ovo biće stoje kerubi s četiri krila, odnosno oni nemaju još jedan par krila kojima se služe serafi kako bi pokrivali svoje lice pred Bogom. Budući da ovi kerubi ne moraju pokrivati svoje lice, onda oni očito ne prenose Boga. Tko onda sjedi na tom prijestolju?

U viziji se vidi kako prevoznim sredstvom koje plovi svemirom upravlja jedno biće u ljudskom obličju koje se predstavlja Bogom iako to ne mora biti sam Jehova. Netko bi pomislio da je riječ o Božjem jednom i jedinom Sinu, misleći pri tome na Isusa. Međutim, takvo gledište bi se zasnivalo na Isusovoj preegzistenciji koja nije utemeljena na Bibliji. Naime, nigdje se u hebrejskim spisima ne vidi niti spominje jedno jedinstveno biće koje sjedi do Boga jer Bog nije trebao stvoriti jedno biće koje bi ga jednog dana zamijenilo na prijestolju. Umjesto toga, da bi upravljao univerzumom, trebao je svoju vlast razdijeliti na više prijestolja, tako da kerubi očito u službi ove nebeske ‘letjelice’ prenose Božje prijestolje na kojem sjedi jedan od 24 poglavara univerzuma (Ez 1:11,23). 

Bog ne mora napuštati svoje prebivalište kako bi upravljao svemirom jer bi time samo obezvrijedio svoje službenike kojima je povjerio svoju upravu i vlast u cijelom svemiru. Oni u svom području zastupaju i prenose njegovu slavu na slijedeću nižu razinu vlasti koja direktno upravlja ljudima. Sjetimo se da je i Mojsije vidio Božju slavu, a ne Boga (2.Mo 33:18-20). Od tog nebeskog polavara je dobio smjernice i zapovijedi koje je trebao uvažiti kako bi taj poglavar, a samim tim i Bog preko njega mogao upravljati događajima na Zemlji. Način na koji je taj poglavar predočio Božju slavu se potpuno slaže sa Ezekijelovom vizijom u kojem se spomnje silan vjetar, velik oblak, bukteći oganj obavijen sjajem jer piše:

“Brdo Sinaj zavilo se u dim jer je Jahve u obliku ognja sišao na nj. Dizao se dim kao dim iz peći. Sve se brdo silno treslo... Slava se Jahvina nastani na Sinajskom brdu i oblak ga obavijaše šest dana.“ (2.Mo 19:18; 24:16; vidi He 12:18-21)

Ovim uvidom saznajemo kako je Bog sa svojim serafima sa prve razine vlasti delegirao svoju vlast svojim prvim sinovima kojih ima 24. Njih je postavio za poglavare i dodijelio im kerube s četiri krila koji su im trebali služiti u području univerzuma kojeg pokrivaju. S obzirom da zastupaju Boga onda nije neobično da se za Boga kaže da “sjeda na kerube“ i da “sjedi nad kerubima“ iako vidimo da poglavari sjede nad kerubima, a ne Bog (1.Sam 4:4; 2.Sam 6:2; 2.Kr 19:15; 1.Ljet 13:6; Ps 80:1; Iz 37:16; Ps 99:1; 2.Sa 22:11). Ta predodžba Boga koji s kerubima dolazi na Zemlju je samo način da vidimo njegovog Zastupnika koji nosi njegovo 'ime'.

Bogu ne treba prevozno sredstvo da bi obilazio ljude na Zemlji jer On sa svog mjesta može vidjeti sve, dok to ne mogu čak ni najviši anđeli. No, oni su mu ipak potrebni jer On očito ne može sam upravljati tolikim univerzumom. To je i smisao njihovog postojanja. Oni su svjesni da Bog samo s njima može upravljati svemirom u kojem je prije davnih vremena započeo život. Ogromna odgovornost koju oni imaju ne umanjuje Božju moć i autoritet. Iako je njihova moć ograničena, oni su kao stvorenja savršeni samo u mjeri koja ih čini takvim kakvim jesu. 

Nebeski poglavari zbog svoje službe i odgovornosti moraju direktno ili indirektno obilaziti svoja područja djelovanja i silaziti na Zemlju kao prebivalište čovjeka te uzlaziti do Boga i njegovog prebivališta. Zato ih kerubi s 4 krila nose i prenose na Božjem prijestolju što nam govori da oni u cijelom svemiru održavaju život te zastupaju Božje prijestolje i njegovu suverenost pred ljudskim bićima. Gdje god da se oni kreću iznad njihovih glava je uzvišeno biće na Božjem prijestolju. Ovo biće koje je vidio Ezekijel je bilo zaduženo za dio svemira u kojem se nalazi naša planeta. Zato se u spomenutoj viziji ne vide ostala 23 prijestolja. Ukoliko je svako od 24 bića zaduženo za svoj dio područja u univerzumu onda bi svaki od njih bio kralj i svećenik koji u svojoj službi ima četiri keruba u svećeničkoj službi. To je preslika prve razine vlasti.

Nebeska ‘letjelica’ u kojoj služe kerubi dokazuju činjenicu da Bog (tj. Božji glavni zastupnik) preko njih može biti na svakom mjestu u svemiru (Mi 1:3; Ps 99:1). Oni ne upravljaju direktno stvarima na zemlji, nego samo nadgledavaju funkcioniranje našeg prvog neba u kojem djeluju najviši knezovi (arhanđeli) u suradnji s kerubima s dva krila. To nam je otkriveno kod zemaljskog hrama gdje su se nalazili slike tih keruba po svim unutarnjim zidovima Svetinje i Svetinje nad svetinjama, pa bi oni predstavljali sluge hrama i prijestolja na svim razinama (1.Kr 6:23,24,29,32; Ot 4:6; Ez 1:5; 10:14,15). 

“Kerubi su imali (dva) krila raširena uvis, zaklanjajući poklopac svojim krilima (…) Lica keruba gledala su prema poklopcu.“ (2.Mo 37:7-9)

Ovi kerubi s dva krila su trebali upravljati svim stvarima na zemlji preko izabranih i pomazanih ljudi na koje su prenosili Božji teokratski sistem vlasti i upravljanja i nastojali ga zaštititi. Bog ih uspoređuje sa svijećnjakom u hramu gdje sedam posuda ulja koje osvijetljava prostor predstavljaju 'sedam Božjih očiju' koje prelaze pogledom svu zemlju, što se podudara sa slikom keruba koji su puni očiju po svom tijelu (Zah 4:10; vidi Ez 10:12). Na taj način je pred Bogom sve otkriveno.

Sve nam ovo govori da su ti kerubi s dva krila prisutni u području zemlje ili u njenom videokrugu. Oni su očito najniži red keruba koji su veza između svog poglavara i ljudi na zemlji. Da se po Adamu moglo formirati savršeno ljudsko društvo onda bi kerubi preko izabranih ljudi uređivali i nadgledavali Božju upravu na zemlji koja bi funkcionirala po svim Božjim univerzalnim mjerilima. Oni se ne bi postavili kao vladari nad čovjekom nego kao suradnici zemaljske uprave koju su trebali štititi i držati u svetosti. Trebali su biti u podložnosti svom poglavaru koji je na svom prijestolju zastupao Boga.

 

Ova slika je prikaz Božje uprave nad ljudima samo iz naše zemaljske perspektive. Takvu perspektivu bi imale i druge civilizacije u svemiru. Međutim iz Božje perspektive slika bi bila sasvim drugačija, jer ne bi uključivala samo ogranak hijerarhije koja u vlasti drži samo jednu planetu, nego i svaku na kojoj je stvorio ili će stvoriti ljudsko biće. Ovakva teokratska hijerarhija bi na sličan način bila razgranata po cijelom uređenom svemiru - kosmosu.

Iz ovog istraživanja smo vidjeli da ‘kerubi’ imaju povlašteno mjesto u nebeskoj upravi. Oni (kao viši i niži upravitelji) prenose svoju vlast na zemaljske anđele koji služe pod njihovim vodstvom (1.Mo 28:12). Bog je tada preko njih pokazivao na djelu svoju svetost te moć i silu, mudrost, pravdu i ljubav. S ovim uvidom u Božju Riječ možemo razumjeti da ‘kerubi’ također predočavaju nebesku ‘ženu’, ali onu koja je podređena poglavarima koji zastupaju Boga na 24 prijestolja. One su im podređene i služe mu kao pomoćnica u provođenju njegovog suvereniteta i nauma koje ima ostvariti na zemlji i u cijelom svemiru. Zato ćemo u nastavku nešto više reći o bićima koji predstavljaju 24 starješine.