Article Index

Sotona u novoj ulozi


Anđeo koji je dobio status protivnika (sotonom) čovjeku je morao prihvatiti svoj novi status kojeg mu je Bog odredio jer je Bog taj koji je postavio neprijateljstvo i postavio okvire u kojima će se ono odvijati. Po svemu sudeći morao je kao i Adam živjeti u poniženom stanju izvan Božjeg kraljevstva. Bez obzira što je iz krivih motiva proveo svoju volju, njegov postupak nije bio kažnjen smrću, ali je nosio posljedice. Bog mu se nije suprotstavio na osobnoj razini nego mu je još dozvolio da preuzme čovjeka pod svoju vlast kako bi mogao upravljati svojim potomstvom.

Mi ne znamo koje mu je ovlasti Bog dao i do kojih granica je mogao ići, ali je te granice morao poštivati. Zato ne možemo sve zlo ovog svijeta pripisati njemu i njegovim anđelima jer je čovjek taj koji je po sili zakona zauzeo mjesto Boga na zemlji. Adam se i nakon prijestupa mogao podložiti Bogu i reći da on ne želi biti kao Bog, ali to nije moglo promijeniti novonastalu situaciju jer je sebe i svoje potomstvo uveo u sistem u kojem je ta mogućnost bila otvorena. U tom sistemu je čovjek bio prepušten da sam određuje mjerila dobra i zla.

Zlo je bilo neminovno i sotona, koji je po tom čovjeku zauzeo mjesto Boga, ga nije mogao spriječiti jer je čovjek velikim dijelom upravljao svojim životom i ovim svijetom po svojim vlastitim mjerilima što je prouzročilo nepravdu i patnje velikom broju ljudi. Zato on nema potrebe da se javno očituje svijetu sve dok ne ujedini svijet pod jednu vlast. Još uvijek je ostao na svom visokom položaju tako da se i dalje nalazi na simboličnoj ‘gori Božjoj’. Tu će biti sve do trenutka kada će ga Bog svrgnuti s vlasti, ali samo preko drugog čovjeka, drugog Adama jer je to jedini legitimni način (Ez 28:12-18; 1.Mo 3:1; 2.Ko 11:3). Da bi se riješilo pitanje čovjekovog mjesta pod nebom, Bog ga je ostavio da vlada nad čovjekom, ali mu je ipak unaprijed rekao kao i tirskom kralju:

“…zato ću te kao obeščašćenog odstraniti s gore Božje kerube zaštitniče…“ (Ez 28:16; usporedi Tu 2:1)

Kada će to biti i koji događaji će biti povezani s tim? Razmotrimo to u drugom djelu ovog sveska.