Article Index

Druga opcija


Sjetimo se da su Job, David, Saul, Isus, a vjerojatno i drugi istaknuti ljudi s određenim razlogom bili pod nadzorom Božjih anđela koji su izvršavali dužnosti protivnika (sotone), pa je razumno zaključiti da je i Adam bio pod budnim okom anđela koji bi mu se mogao po potrebi suprotstaviti za njegovo dobro. Umjesto da prvim ljudima po zmiji spriječi put k drvetu smrti, on ih je po zmiji poticao da budu kao Bog.

Čovjek je stvoren po Božjoj slici, ali nije trebao biti poput Boga i njegovih nebeskih Sinova (bogova) koji su imali pravo određivati i provoditi univerzalna mjerila dobra i zla. To ne znači da nije smio znati što je dobro i zlo, jer bez tog znanja bi bio nesposoban koristiti svoj razum i slobodnu volju. Ta spoznaja je vezana uz odgovornost koja je iznad bilo koje druge odgovornosti jer je trebala prvom čovjeku (prvom po autoritetu) dati mogućnost da u svojoj ruci drži dobrobit svih ljudi, ali samo uz podložnost Božjim mjerilima. Zato mu je rekao:

“Sa svakoga drveta u vrtu slobodno jedi do sita. Ali s drveta spoznaje dobra i zla ne smiješ jesti, jer u onaj dan u koji okusiš s njega, sigurno ćeš umrijeti.” (1.Mo 2:16,17)

Ovom prilikom je Bog Adamu rekao samo ono što je mogao izgubiti ako prekrši zapovijed, ali mu je prešutio ono što bi mogao dobiti, tj.

  • rekao mu je: "ako okusiš sigurno ćeš umrijeti"
  • nije mu rekao: "ako okusiš bit ćeš kao Bog i znati dobro i zlo"

Ovu druga opcija je postala stvarnost kad je čovjek kušao plod s drveta znanja, jer je Bog rekao svojem nebeskom Sinu (ili sinovima):

"Evo, čovjek postade kao jedan od nas - znajući dobro i zlo!" (1.Mo 1:26; 3:22)

Prema tome, Adam nije fizički umro nakon uzimanja zabranjeno ploda, nego je sa određenom mjerom autoriteta postao kao jedan od bogova. Bog je znao da će tako biti. Zašto im je onda to prešutio? Da li je anđeo znao da će oni ipak na kraju umrijeti kad postanu kao bogovi? Znao je. Zašto je onda to prešutio? Rekao je samo dio istine:

"Nećete vi umrijeti, nego zna Bog da će vam se otvoriti oči (znanja) i da će te postati kao bogovi." (3:3)

Na prvi pogled ovaj anđeo nije lagao jer je za razliku od Boga rekao što će oni dobiti ako uzmu zabranjeni plod. I zaista, oni su u tom trenutku stekli pravo na tu spoznaju bez da su fizički umrli. U tom smislu je anđeo rekao Evi dvije istine:

  • istinu da neće fizički umrijeti nego će umjesto toga postati kao bogovi
  • istinu da je Bog znao za tu drugu soluciju koju im je prešutio

Koristeći se igrom riječi, on je rekao istinu o smrti, ali u drugom kontekstu. Kad je rekao da će umrijeti, Bog je u svom kontekstu mislio na smrt kojom na kraju umiru smrtna bića, a kad je anđeo rekao da neće umrijeti, on je u svom kontekstu govorio o smrti koja bi uslijedila neposredno nakon kušanja tog ploda. Plod nije mogao prouzročiti fizički smrt i anđeo je to znao. U pitanju je bilo nešto drugo.

Bog je rekao da će posljedica biti smrt kao kraj njihovog života, dok je anđeo rekao da će posljedica toga biti spoznaja koju ima Bog, čime je označio početak jednog novog života. Na prvi pogled su ove dvije tvrdnje suprotne jedna drugoj iako su jedna i druga istinite. Da bi anđeo dao do znanja ono što će dobiti kao početak nove faze života, onda je morao negirati fizičku smrt kao posljedicu. Jer kad bi tada umrli, onda ne bi mogli živjeti i doživjeti taj navodni božanski stupanj života pa je rekao:

"Nećete vi umrijeti nego zna Bog da će…(te nakon toga živjeti novim životom kao bogovi)"

Iako mnogi misle kako je anđeo rekao da Bog laže, to nemora biti točno. Optužiti Boga da laže bi bilo kontraproduktivno. Zato je on naglasio da Bog zna da neće fizički umrijeti, čime pojam 'umrijeti' sadrži tajnu promjene statusa njihovog života u kojem će postati kao bogovi. Drugim riječima, Bog vam nije ništa krivo rekao, nego vam je samo prešutio reći ono što bi trebali znati u vezi tajne drveta. Za Evu je to moglo biti prihvatljivo jer su po drvu života dobili pristup višem stupnju života, pa bi po drvetu znanja mogli dobiti pristup višem stupnju znanja. Naime, ako je to drvo znanja samo po sebi nešto nadnaravno kao i drvo života, onda je i smrt koju je Bog spomenuo nadnaravna, a ne prirodna, te se samo tako moglo postati kao Bog. Smrt u svom nadnaravnom smislu je trebala označiti kraj dotadašnjeg života i početak novog.

  • 'umrijeti će te' => 'dobit će te spoznaju'

I sve je to bila istina jer Bog nije lagao kad je rekao da će 'umrijeti'. I on je stvarno mislio na promjenu ili preobrazbu njihovog statusa, a ne na smrt kao izravnu posljedicu. Usporedimo to s Isusovom izjavom:

 "ako se tko drži mojih riječi, nikada neće umrijeti." (Iv 8:51)

U suprotnom ove Isusove riječi glase

"ako se tko ne drži mojih riječi, umrijeti će."

Nitko nije fizički umro samo zato što nije držao Isusove riječi, jer svi ljudi i dalje umiru zbog svoje smrtnosti. Umiru i oni koji se drže Isusovih riječi. Prema tome, izjava "umrijet će te" ne znači izravnu smrt kao posljedicu, nego može ukazivati na promjenu statusa.

Adam i Eva su najprije bili smrtna bića kao sva zemaljska stvorenja, ali pristupom drvetu života im je zajamčeno da nikad neće umrijeti, čime su prešli u drugi stupanj života. Bog je namjeravao taj vječni život potvrditi u njima što bi bio treći stupanj. Zato im je dao drvo znanja kao mjerilo poslušnosti koje bi ispunilo svoju svrhu prije nego dobiju prve potomke. Kad je anđeo otkrio Evi ono što im je Bog prešutio, ona je mogla pomisliti da je to viši stupanj života, a u biti vratila se na niži stupanj.

  1. stupanj - život u smrtnom obličju (odvojenost od vječnog života)
  2. stupanj - život s darom vječnosti (pristup drvetu života)
  3. stupanj - život u besmrtnosti (potvrđen vječni život)

Umjesto da Bog u njima potvrdi pravo na vječni život, oni su vraćeni pod vlast smrti. Time su zaista doživjeli smrt kao promjenu svog statusa. Umrli su za Boga, a počeli živjet za sebe pa im Bog nije više dozvolio pristup drvetu života, čime je pojam 'umrijeti' dobio svoje puno značenje jer su bili prepušteni smrtnosti. To je ono što je anđeo prešutio reći. Smatrao je da to može prešutjeti jer je znao da je i Bog prešutio reći punu istinu koja glasi:

"ako okusiš umrijeti ćeš" tj.

"bit ćeš kao Bog i imati spoznaju dobra i zla sve dane života svoga dok se ne vratiš u prah iz kojeg si uzet."

  • "umrijeti ćeš" = bit ćeš kao Bog … (promjena statusa)

Bog očito nije definirao ljudima što je mislio kad im je rekao da će umrijeti tako da nije rekao cijelu istinu. Jedan dio istine je zadržao u tajnosti. Anđeli su to znali pa je jedan od njih bio naveden da Evi otkrije tu tajnu i ponudi ovu drugu opciju bez da joj kaže cijelu istinu.

Bog nije rekao da će biti kao bogovi prije nego umru kao smrtna bića, a anđeo nije rekao da će na kraju ipak umrijeti kao i sva smrtna bića. Tako ni Bog ni anđeo nisu rekli cijelu istinu. Za Boga je bila istina da će na kraju ipak umrijeti, što se i desilo, a za anđela je bila istina da neće odmah umrijeti nego će postati kao Bog, što se i desilo. U čemu je onda razlika?

To što je Bog prešutio drugu opciju je dokaz da nije čovjeka kušao i navodio na put smrti, nego mu je samo ponudio svoju vlast pod kojom će vječno živjeti. Zato mu je s dobrom namjerom postavio zabranu da ne dira i ne prisvaja pravo na spoznaju koja pripada Bogu bez da mu je ponudio opciju života u smrtnom obličju u kojem će biti kao Bog. S druge strane, anđeo je imao namjeru čovjeka navesti da dobije veće ovlasti bez da ga je upozorio na opasnost.

Sve ovo je nama danas poznato, ali u vrijeme kad se o tome počelo razmišljati među kerubima je mnoga toga bilo nepoznanica. Što bi bilo kad bi bilo? Znalo se što bi čovjek trebao učiniti kako bi pokrenuo ta pitanja, ali za to nije postojala neka vjerojatnost. Svaki razuman čovjek bi na Adamovom mjestu izabrao Božje pravo da odlučuje u stvarima dobra i zla. No mnogi misle da se Adam pobunio protiv Boga i da je poželio biti neovisan. No, Biblija to ne uči. Upravo zbog njegovog stava da bude podložan Bogu je anđeo znao da nikad neće saznati stvari koje bi se desile Adamovim uzimanjem zabranjenog ploda. Zato je jedan od njih odlučio pokrenuti tu stvar bez da je drugima otkrio svoj pravi motiv. Trebalo je nekako čovjeka dovesti u situaciju da prekrši Božju zapovijed o kojoj je ovisila budućnost svijeta.