Article Index

Sotona - zmija


Svaki anđeo kojemu je dan autoritet i služba u Božjoj upravi, zna da se nikako ne može suprotstaviti Bogu kao jedinom Gospodaru života, ali su se mogli u određenoj mjeri i u skladu sa svojom službom suprotstaviti čovjeku i biti njegov protivnik (heb. satan). Kad je jedan Božji anđeo dobio od Boga zadatak da spriječi Balama koji je dobio nalog od Moapskog kralja Balaka da prokune Izrael, tada u izvještaju 4.Mojsijeve 22:22,32 piše:

"anđeo Gospodnji stade mu na put, da ga zaustavi (da ga spriječi; da mu se protivi)" (st.22)

 • HEB: לְשָׂטָ֣ן ל֑וֹ וְהוּא
 • Originalne riječi: śā·ṭān lōw
 • Doslovno: kao protivnik (satan) protiv njega

"izašao sam da stojim protiv tebe" (da ti ne dam; da te spriječim) (st.32)

 • HEB:יָצָ֣אתִי לְשָׂטָ֣ן ל֑וֹ
 • Originalne riječi: yā-ṣā-ṯî ləśā·ṭān
 • Doslovno: da ti budem protivnik (satan) 
  • 'satan' - protiviti se, stati na put, spriječiti, suprotstaviti se

Služba nebeskih anđela je obuhvaćala zadatke u kojima su trebali biti protivnik (satan) čovjeku u slučajevima koji bi ugrozili Božji plan. Oni su imali ovlasti da optuže čovjeka pred Bogom, ukoliko bi taj čovjek prekršio Božje zapovjedi i po potrebi ga kaznili ukoliko je Bog to odredio. Netko je od Božjih anđela bio zadužen da nadgledava Eden i bude čovjekov protivnik (satan) koji bi ga, kao i Kaina, spriječio da učini težak grijeh. Također je netko od njih bio zadužen da ga zbog neposlušnosti kazni po mjeri koja je bila propisana. Desilo se ovo drugo. Onaj koji je trebao štititi čovjeka ga je iz nekog razloga kušao i naveo na neposlušnost.

Vidjet ćemo da onaj tko s ispravnim motivom kuša čovjeka s namjerom da ispita njegovu odanost, ne nosi nikakvu odgovornost, čak ako se pri kušnji koristi prevarom i lažima. Odgovornost je na onome koji je kušan, jer on odlučuje da li će poslušati ili ne. Po svemu sudeći Adam ne bi okusio Božju kaznu jer nije ni namjeravao dovesti u pitanje život sebe i svojih potomaka. Ali je spletom okolnosti po svojoj ženi uvučen u prekršaj zbog kojeg je prekinuta njegova veza sa izvorom života.

S obzirom da se u tom događaju spominje 'zmija', mogli bi slobodno reći da je ona kasnije korištena kao alegorija jer je Bog ne obraća doslovnoj zmiji. Eva je vidjela zmiju koja se nalazila na drvetu, ali je čula glas koji je dopirao iz krošnje drveta. S obzirom da nije vidjela nikoga drugoga, Eva je taj glas pripisala zmiji jer je znala da se u vrtu ne nalazi neko drugo razumno biće. Isto tako je znala da je neko božansko biće razgovaralo s Adamom, a ona ga nikad nije vidjela, pa je mislila da napokon vidi jednog od njih u obličju zmije. To bi mogao biti razlog da je taj anđeo predočen sa zmijom jer je Eva optužila zmiju misleći da je ona bila to božansko biće. Po načinu na koji je Eva spomenula zmiju izgleda da je mislila na točno određenu zmiju za koju se znalo da je živjela na tom stablu.

Možda je zmija tu morala biti kao sredstvo preko koje su anđeli nadzirali stablo. Zmija je oprezna i zato njene oči mogu poslužiti kao kamera koja snima sve u svojoj blizini. Današnje kamere su samo imitacija toga. Bez obzira gdje se nalazite daleko od svoje kuće, vi možete na svom mobitelu promatrati što se dešava u vašoj kući. Od keruba koji su u vizijama prikazani sa puno očiju po tijelu možemo očekivati puno više (Ez 10:12). Oni kroz nečije 'oči' mogu promatrati područja i ljude čak i kad se ne nalaze u blizini. Onaj anđeo koji je koristio zmiju mogao je iz velike udaljenosti preko njenih očiju vidjeti prostor oko stabla, pa kad je vidio da Eva dolazi sama, on je pristupio kako bi joj se obratio preko zmije, kao što se jedan anđeo obratio Balamu preko magarice, tako što je "otvorio usta, te ona progovori" (4.Mo 22:28).

Druga mogućnost je da je službeni anđeo - kerub stvorio hologram ili se poput avatara preobrazio u vidljivo zmijoliko biće s glavom koja govori ljudskim jezikom što je bilo dovoljno da Eva pomisli da napokon vidi jedno od nebeskih bića koja se nisu mogla drugačije vidjeti. S obzirom da nije po imenu znala tko je to, ona je optužila to zmijoliko biće da ju je prevarilo.

Smisao alegorije je da se iskoriste neke sličnosti kao sliku po kojoj će se neka osoba moći prepoznati. Ljudi i anđeli mogu imati neka obilježja koja se dovode u vezu sa obilježjima neke životinje. Mogu se koristiti u pozitivnom ili negativnom kontekstu. Npr. Mesiju se povezuje sa pozitivnim osobinama lava, kao što su hrabrost i neustrašivost, a palog anđela se povezuje s lavom u negativnom smislu jer on svojom rikom plaši i navodi žrtve u svoju zamku (vidi 1.Mo 49:10; Ot 5:5; 1. Sam 17:10; Izr 28:1; 1.Pet 5:8; Jer 2:30).

Isto tako je i sa zmijom. Za zmiju se kaže da je bila opreznija od ostalih životinja čime se opisuje njena lukava mudrost. Kao što je zmija lukavo navela Evu da uzme plod, tako je i preko Eve lukavo navela Adama da kuša plod, pa se tog anđela i ženu može povezati sa zmijom.

 • Anđeo - zmija
 • Žena - zmija

No ta lukavost ima i pozitivnu stranu. To se moglo vidjeti kad je jedan anđeo dao lukavi (mudar) prijedlog kako da prevari kralja Ahaba kako bi se ispunilo ono što je Bog naumio. U obje situacije su anđeli koristili obmanu, samo što je jedna bila usmjerena protiv Božjeg plana, a druga u skladu sa Božjom namjerom. Imamo primjer gdje je žena Izabela koristila prevaru kako bi prouzročila zlo, za razliku od Tamare koja se prevarom izborila za svoja zakonska prava (1.Kr 21:5-16; 1.Mo 38. pogl).

Kad govorimo o 'zmiji' u figurativnom smislu, i anđelima koji je predstavljaju, moramo spomenuti tu njenu izvornu pozitivnu sliku. Njenu funkciju možemo otkriti u događaju vezanom uz bakrenu 'zmiju' koju je Mojsije napravio po Božjoj zapovijedi. Ona je neutralizirala otrov zmija koje je Bog poslao na buntovni narod. U tom događaju imamo dvije vrste 'zmija' koje je Bog tada upotrijebio u životu svog naroda.

 • Jedna vrsta zmije je poslužila kao kazna preko koje je Bog prouzročio smrt kao posljedicu prokletstva. One predstavljaju anđele koje je Bog prokleo i pustio da služe čovjeku na njegovo zlo.
 • Druga vrsta zmije je poslužila za dobrobit čovjeka i predstavlja one anđele koji su u službi pravednog čovjeka kako bi ga štitili od zla.

U Bibliji nema slučajnosti, nego je sve slikovito povezano i unaprijed određeno. To znači da iza tih 'zmija' stoje kerubi. Jedni su u službi svog nebeskog Poglavara za dobrobit čovjeka na putu života, a drugi su po kazni postali neprijatelji čovjeka na tom putu.

Izraelci su gunđali na Boga i Mojsija, čime su omalovažavali ulogu Božjeg anđela kojeg su trebali slušati (2.Mo 23:20-23). Tvrdili su da je bilo bolje da su ostali u Egiptu, nego da pomru u pustinji. No, Egiptom je vladao faraon koji je na svojoj glavi imao simbol zmije. Ta zmija je bila žena iz nebeskog svijeta, božica, gospodarica i moćnica koja je čuvala i štitila faraona.

 • Žena - zmija (otrovnica, u službi smrti)

Ni to nije slučajnost jer u nebeskom svijetu su postojali anđeli u službi čovjeka. Faraon i drugi svjetski vladari su bili njihovi novi gospodari s kojima su upravljali svijetom. Iza tih ljudi je stajala 'zmija' iz Edena koja je sa svojim potomstvom trebala biti u neprijateljskom odnosu prema potomstvu 'žene' (1.Mo 3:15). Izraelci su bili izabrani za potomstvo 'žene' iza koje je stajao simbol bakrene 'zmije' pred kojom su trebali pokazati pokajanje kako ne bi umrli od zadobivenog ugriza zmija otrovnica.

 • Žena - zmija (zaštitnica, u službi života)

Svećenici su tu bakrenu 'zmiju' sačuvali i premjestili u dvorište hrama, što je bilo sasvim prikladno. U Bibliji se zlatom često predočava ono što je božansko, a bakar ono što je ljudsko, zemaljsko. Zlatom su bili načinjeni ili obloženi ukrasi i oprema u unutrašnjosti hrama, dok se bakar koristio u opremanju dvorišta hrama (1.Kralj 6:19-23,28-35; 7:15,16,27,30,38-50; 8:64). Zato je bakrena zmija postavljena u dvorište gdje su je mogli vidjeti svi Izraelci. Ona predstavlja one kerubime (anđele) koji su služili Božjim slugama na zemlji.

Prvo čudo koje je Mojsije izveo pred faraonom je pretvaranje štapa u zmiju koja je progutala zmije nastale na suprotnoj strani od štapova egipatskih svećenika. Time je zorno prikazano da iza tih zmija stoje nebeski anđeli iz dva suprotna tabora. Uzmimo u obzir da je Bog tražio od Mojsija da koristi štap kao sredstvo preko kojeg će Bog činiti čuda i izazivati nevolje. No, štap nema nikakvu moć. Moć je bila u rukama anđela koji su stajali iza tog štapa. Najbolji način da se slikovito predoči njihova uloga i moć je bila bakrena zmija omotana oko stupa, što znači da je bila nevidljivo omotana i oko Mojsijevog štapa. Zato nije neobično da je anđeo govorio preko zmijolikog bića omotanog oko stabla ili grane na kojoj je bio zabranjeni plod jer je time najbolje prikazana uzajamna veza neba sa stvarima na zemlji. Zmija na stablu je imala nadnaravna moć govora i razuma pa je u Evinim očima izgledala kao gospodarica, zaštitnica i upraviteljica tog stabla. Drvo života je također imalo svog keruba koji je štitio prilaz stablu s namjerom da spriječi čovjeka ili da mu se suprotstavi kako ne bi uzeo plod, tako da je i taj kerub bio protivnik (satan) čovjeku.

 • 'satan' - protiviti se, stati na put, spriječiti, suprotstaviti se

Kad je u pitanju ta 'zmija' s kojom se Eva suočila, možemo slobodno pretpostaviti da ona ne krije samo jednog anđela nego više njih koji kao grupa imaju status 'zmije'. O njima možemo govoriti u množini iako je moguće da je samo jedan od njih bio direktno uključen u pad čovjeka što je i razumljivo jer nisu svi mogli istovremeno razgovarati s Evom. U Bibliji se često spominje pojam jedne osobe iza koje stoje mnoštvo bića. 'Izrael Sin Božji' predstavlja sve Izraelce; 'čovjek' predstavlja sve ljude; simbolična 'žena' predstavlja sve poglavare naroda; 'sin' predstavlja svu djecu. Tako i 'zmija' može predstavljati više anđela kao grupu nebeskih službenika koji su bili uvučeni u taj događaj, čime su zadobili negativan status. Zato u Otkrivenju vidimo tu 'zmiju' kao jedno tijelo sa 'sedam glava' što znači da iza nje stoje više anđela istog statusa. 'Deset rogova' predstavljaju deset zemaljskih kraljeva preko kojih upravljaju svijetom (Ot 12:3). Osim toga Isus je potvrdio da ima više takvih bića koji se nalaze neprijateljskom odnosu prema bogobojaznim ljudima. Kad je rekao da sotona ne može istjerivati sotonu, čime spominje najmanje dvojicu sotona, on ukazuje da sotonu sačinjavaju mnogi anđeli što je predočeno sa sedam glava. No, jedan od njih je vjerojatno bio pokretač svih tih događaja pa je kao pokretač dobio ulogu da predvodi sve njih. Bio je prvi među jednakima. Židovi su ga zvali Belzebub, a ne sotona.

S druge strane, kad bi bila riječ o samo jednom anđelu koji je upao u zamku vlastite ambicije i zbog toga bio degradiran, onda bi na tome ostalo, jer nitko drugi se ne bi svjesno kasnije udružio s njim i stavio se pod njegovo prokletstvo. Postoji mogućnost da je on bio vođa jedne grupe anđela zbog čega su svi oni njegovom krivicom pali pod prokletstvo jer su na neki način uvučeni u prevaru kao i Adam. Oni tom prilikom nisu sagriješili, ali su nosili suodgovornost. To je razlog da govorimo o mnogim anđelima unutar jednog organizacijskog 'tijela' koji su dali pristanak toj akciji protiv čovjeka. Iako ta akcija sama po sebi nije bila pogrešna, ipak je bila osuđena od Boga. Ispitat ćemo i vidjet zašto je Bog morao tako postupiti.