Article Index

JERUZALEM – 'nebeski grad' 2.dio


Što predstavlja gora Sion? S koje gore upravlja sotona? Kada će biti zbačen s te gore? Kad će propovijedanje dobre vijesti biti znak kraja ovog svijeta? Kakvi događaji će bit vezani za današnji grad Jeruzalem? Kad započinju i koliko traju vremena neznabožačkih naroda koji će gaziti Jeruzalem? Kako će Jeruzalem sići na Zemlju?


Gora Sion


U periodu ljudske povijesti kada je Bog vodio svoj izabrani narod, pravo se obožavanje vršilo samo na malom području države Izrael, dok je ostali dio čovječanstva bio prepušten vlastitom izboru. Izraelci su svoje središnje obožavanje vršili na gori Sion u Judeji gdje je bio smješten hram unutar grada Jeruzalema čija je teokratska uprava bila samo kopija nebeskih stvarnosti. Na nebu se nalazi gornji grad nebeski Jeruzalem preko kojeg Bog vlada cijelim svojim stvarstvom, pa je taj grad povezan sa najvišom ‘gorom’ koju automatski nazivamo gornji ili nebeski ‘Sion’ iako je ona samo simbol neba, a ne prava gora. Zemaljski ‘Sion’ je bila mjesto Božjeg podnožja na kojem je Bog postavio svoje zemaljsko prijestolje, ali samo na lokalnoj razini (Iz 59:20; Iz 51:3,16; 52:1; 60:11-14; 66:1; 66:8). Ostatak svijeta je imalo svoje uzvišice i gore.

Da je čovječanstvo po Adamu bilo primljeno u Božju obitelj, onda bi cijela Zemlja u prenesenom smislu imala svoju najvišu goru s koje bi čovjek upravljao svojom civilizacijom i vršio pravo obožavanje. No sada s te najviše gore upravlja Sotona ali samo privremeno. Bog je stoga na Zemlji izabrao goru Sion koja je trebala simbol njegove vlasti i najuzvišenije mjesto na kojem su se ljudi mogli susresti s Bogom preko hramskog uređenja. Umjesto jedne gore imamo dvije visoke gore s koje se upravlja ljudima. Jedna je upravljala na lokalnom području Božjim izabranim narodom, a druga nad cijelim svijetom. Budući da će i ova druga gora padom Sotone biti pod upravom Božjeg kraljevstva, onda je možemo smatrati Sionom na toj višoj razini koja je samo privremeno dana Sotoni.

  • Sion 1 – gora s koje Bog upravlja univerzumom 
  • Sion 2 – gora s kojeg upravlja Sotona cijelim svijetom
  • Sion 3 – gora s koje je Bog upravljao Izraelom

U ovakvoj situaciji Božja vlast ipak funkcionira jer Božji Sin (jedan o 24 starješine) - poglavar tog područja - koji sjedi na Božjem prijestolju sa svojim kerubima, održava vezu između Neba i Zemlje, što smo i saznali u opisu vizije koju je vidio prorok Ezekijel (Ez 1.pogl). Dok se na Zemlji ne uspostavi njegova potpuna vlast, Bog mu je dodijelio arhanđela Mihaela koji je izabran da sa svojim anđelima drži obruč oko te druge visoke gore s koje nadgledava i štiti Božje sluge na Zemlji. Zato je uz njegovu pomoć bilo moguće na prvoj i drugoj razini parirati Sotoni i njegovim zemaljskim kraljevima. To je dovelo do toga da je Bog ispunio svoj naum u vezi kojeg je unaprijed odredio čovjeka i pomazao ga za budućeg vladara svijeta (Ps 2:6; 110:1,2). Mihael će na toj drugoj razini biti prisutan, ne samo do Isusovog preuzimanja vlasti nego i nakon toga sve dok Isus ne postigne ono što je Bog naumio.

U slikovitom proročanstvu to je preuzimanje vlasti nad Zemljom prikazano na način da Bog sa svoje nebeske ‘gore’ (Sion 1) odvaja jedan ‘kamen’ kao dio svoje suverenosti. Nakon što pomoću te kamene gromade uništi ljudske vlast od te stijene nastaje ‘velika gora’ (Sion 2) koja će ispunjavati svu zemlju (Da 2:34,35). Ta ‘stijena’ koja se odvaja od nebeske ‘gore’ Božje univerzalne vlasti će postati samo kopija Božjeg nebeskog kraljevstva koje će zauzimati onaj vladajući položaj nad ljudskim društvom koje je još uvijek u rukama Sotone. Dok se ne desi promjena vlasti na toj 2. razini vlasti, na zemlji ili 1. razini još uvijek postoji duhovna dimenzija gore ‘Sion’ koja je ostala postojati i nakon što je svoje mjesto izgubila doslovna gora na kojoj se nalazio zemaljski Jeruzalem sa svojim hramom.

Ova ‘gora’ (Sion 3) nije neko doslovno mjesto na Zemlji. Ona je nastala na Isusu kao temelju ili ‘stijeni’ na kojoj je izgrađena kršćanska skupština. Ta ‘stijena’ je postala ‘gora Sion’ na kojoj je izgrađena uprava kršćanskog Jeruzalema i to ‘na temelju apostola i proroka’ (Mt 16:18; Ef 2:20). Njeno postojanje je povezano sa Isusovim kraljevanjem nad kršćanskom Skupštinom preko koje svi ljudi na zemlji mogu pristupiti Bogu. Ta je “gora doma Jehovina“ u “posljednjim danima“ židovskog sistema trebala “čvrsto stajati nad vrhovima gorskim“. Trebala se “uzdizat nad bregovima“ jer su se od tada “svi narodi stjecali k njoj“ (Iz 2:3; Mi 4:1). Budući da je Božja uzvišena ‘gora’ obožavanja postojala od izgradnje i posvećenja tabernakula, onda su sa njom od tada postojala i ‘nebeska mjesta’ na kojima su sjedili pomazani muževi (vjerni robovi). Oni na tim mjestima sjede i unutar kršćanske skupštine. Prilikom formiranja Isusovog kraljevstva na zemlji ta će gora imati i svoje doslovno mjesto s koje će se provoditi Isusova vlast. Nakon ovog  razmatranja smo dobili uvid da gora ‘Sion’ ima tri duhovne razine vlasti koju Bog provodi nad svim što je stvorio.

Rezimirajmo ukratko sve tri razine: 

Prva razina je mjesto s kojeg Jehova Bog vlada cijelim univerzumom. Njegova suverenost nad Zemljom koju je trebao zastupati njegov zemaljski Sin je bila dovedena u pitanje kada je Sotona s druge razine podmuklo obezvrijedio čovjeka u Božjim očima. 

Druga razina ima vrhovnu vlast nad područjem koje pokriva cijelu Zemlju kao planetu. Ta ‘visoka gora’ se sada odnosi na Sotonino prijestolje i ‘kraljevstvo svijeta’ koje je privremeno u njegovim rukama. Sa te ‘gore’ Sotona vlada i upravlja svijetom preko svojih anđela (Ef 3:10; 6:12). Uskoro očekujemo napad na prijestolje Sotone čime će on biti zbačen sa svog visokog položaja vlasti i moči. Njihovo mjesto će zauzeti Mihael sa svojim anđelima kako bi otvorio put Isusovom dolasku. S arhanđelom Mihaelom i Isusom Kristom će poglavar Gabrijel ponovno imati svu vlast nad Zemljom.

Treća razina ima vlast na malom području Zemlje koje je okruženo neznabožačkim narodima. Sa tog su nebeskog položaja židovski kraljevi i svećenici upravljali Božjim narodom. Oni su 33. godine bili zamijenjeni Isusovim apostolima i starješinama koji svoju upravu nisu više trebali imati na doslovnom Sionu jer su predstavnici Siona bili raspršeni po svoj Zemlji. Njihov zadatak je bio da vijest o Mesijanskom kraljevstvu uzdignu i prošire po cijelom svijetu. Kao predstavnici Siona oni su poučavali narod da se podlože Kristu. Preko njih Bog i Isus vladaju nad Skupštinom koja je i dalje okružena neznabožačkim narodima. Ta gora doma Božjega čvrsto stoji iznad svih drugih gora i dostupna je svim ljudima.

No, uskoro će sve ljudske ‘gore’ ustupiti mjesto gori ‘Sion’. Bog će sa svojim anđelima (koje će predvoditi arhanđeo Mihael) napasti ‘kraljevstvo svijeta’ a zatim izazvati veliku nevolju kojom će poraziti sve kraljeve koji će se pod vodstvom Sotone skupiti u rat protiv Mesijanskog kraljevstva. Kad sa nebeskih položaja skine sotonske zastupnike, Isus će na njihovo mjesto postaviti svoje kraljeve i svećenike kojima će dati u ruke ‘kraljevstvo svijeta’. Ono će biti utvrđeno na gorama pravog obožavanja koje će zajedno zastupati goru ‘Sion’ u Jeruzalemu na kojoj će biti postavljena vlada ‘Novog Jeruzalema’.