Article Index

ISUSOV DOLAZAK  (1.dio)

Pitanja: Zašto je Isus otišao na nebo? Da li je on dao do znanja svojim apostolima da će i oni otići na nebo? Što su apostoli pitali Isusa u vezi njegovog dolaska? Kada započinje i kada završava Isusova slavna prisutnost u ulozi kralja? Zašto se gledište Watchtowera razlikuje od gledišta apostola? Da li je Isusova prisutnost započela 1914-te godine ili će tek nastupiti na kraju svjetskog poretka? Da li Isusova prisutnost može započeti prije njegovog dolaska? Koji su predznaci Isusovog dolaska? Da li izrazi 'svršetak' i 'kraj' imaju različito značenje? Kako je Isus prisutan kroz tri povezana vremenska razdoblja? Na koji će način Isus doći i tko će ga vidjeti? Koja je razlika između znakova posljednjih dana i znaka Isusovog dolaska? Kako je Isus svoju prisutnost nakon iznenadnog dolaska usporedio sa danima Noe i Lota? Što je Gospodinov dan i koje vrijeme obuhvaća?


"I tada će vidjeti Sina čovječjega kako dolazi u oblaku sa silom i velikom slavom" 

(Luka 21:27)

Pred kraj svog života na zemlji Isus je rekao Židovima:

“Još sam malo vremena s vama, a onda ću otići k onome koji me je poslao. Tražit ćete me, ali me nećete naći i tamo gdje sam ja (tamo gdje ja idem), vi ne možete doći.” (Iv 7:31-34)

To je ponovio još jednom u hramu rekavši:

“Ja odlazim, a vi će te me tražiti... Onamo kamo ja idem vi ne možete doći.” (Iv 8:21)

Isus je znao da će neki od njih kasnije postati njegovi učenici, no ipak je svima govorio da ne mogu doći na nebo kamo je on trebao otići. U noći kad ih je trebao napustiti, to je čak rekao i svojim apostolima:

“Dječice, još sam malo s vama. Tražit ćete me, ali kao što sam Židovima rekao: ‘Onamo kamo ja idem, vi ne možete doći’, sada to kažem i vama.” (Iv 13:33)

Očito ni apostoli nisu mogli otići na nebo koje je za njih i ostale ljude bilo ‘nedostupno’ (1.Ti 6:16). Jedino je Isus morao privremeno otići na nebo zato što je ono bilo uključeno u njegovu misiju koja će završiti njegovim dolaskom na zemlju u ulozi kralja. Budući da je on bio čovjek čiji je život započeo na zemlji onda je razumljivo da je on 'nebo' smatrao 'tuđinom' (dalekom ili stranom zemljom) a ne svojim domom (Mk 13:34; Lk 19:12; Mt 25:1,15). Odlaskom na nebo (tuđinu) on je trebao biti privremeno nedostupan ljudima.

Zanimljivo je što vodeće tijelo Jehovinih svjedoka vješto izbjegava citirati i razmatrati Isusove gornje izjave jer one pobijaju njihovo učenje o Isusu i nebeskoj klasi koja bi po njihovoj ideji vladala s neba, a ne sa zemlje. Ako su svjesni da Biblija ne podupire njihovu ideju o nebeskoj klasi, a ne žele je mijenjati, onda svjesno drže u zabludi svoje članove samo kako bi održali svoju istaknutu poziciju među članstvom i istaknutu poziciju svoje organizacije među drugim vjerskim zajednicama koju su samoinicijativno postavili. No, to nije u skladu sa njihovom tvrdnjom da zastupaju samo istinu. Zanemarujući gornje Isusove izjave oni su se bazirali na ono što je Isus u nastavku (st. 36) rekao Petru samo kako bi s tom izjavom podupirali svoju ideju tvrdeći da je Isus ipak rekao Petru da će biti s njim na nebu (vidi Stražarsku kulu, 1.2.2002. str. 20. odl. 5). Međutim, s takvim tumačenje se ulazi u kontradiktornost, a znamo da Isus nije proturječio sam sebi. Razmotrimo što je Isus u nastavku rekao Petru. Iako je apostol Petar čuo više puta da Isus odlazi tamo gdje oni ne mogu doći, on još uvijek teško prihvaća činjenicu da će on za njih biti nedostupan. Zato on ponovno pita Isusa: "Gospodine, kamo ideš?" (Iv 13:36a)

Isus mu na ovo pitanje ne želi reći da ide tamo gdje on ne može doći, jer je to već nekoliko puta rekao. Umjesto toga, on mu sada želi reći ono što se direktno tiče Petra, a indirektno i ostalih apostola. Znajući da ga je Petar često odgovarao od smrti, Isus mu je želio dati do znanja, da prije svog privremenog odlaska na nebo mora otići tamo kuda on još nije spreman poći, a to je pred ‘kraljeve’ zemaljske koji će ga mučiti i ubiti (Mt 16:21-23; Lk 21:12). Zato mu je rekao:

“Onamo kamo ja idem ti sada ne možeš poći za mnom (ne možeš me slijediti; NSbi2-C, TD), ali poći ćeš poslije (slijedit ćeš me poslije; bi2-C, TD).” (Iv 13:36b, NS, JB)

Ne znajući što je Isus s time želio reći, Petar ga pita:

“Gospodine, zašto [te sada ne mogu slijediti]? Život ću svoj položiti za tebe!” (Iv 13:37,38

Petar je razumio da Isus ide u Jeruzalem gdje će postradati jer je prije toga rekao nekima koji su ga slijedili i napustili:

“A što ako ugledate sina čovječjeg kako uzlazi onamo gdje je prije bio?” (Iv 6:61,62)

Isus nije mislio da je prije bio na nebu kao što to neki misle, jer je 'nebo' za njega bila 'tuđa domovina', a ne njegova (Mt 25:14). Gdje je onda bio i kamo je trebao otići? Kao što znamo on je za vrijeme svoje službe dva puta uzlazio gore u Jeruzalem, iz kojeg je morao pobjeći kako bi izbjegao smrt.

“Evo, (ponovo) uzlazimo u Jeruzalem i Sin čovječji bit će predan glavarima svećeničkim i pismoznancima. Osudit će ga na smrt.“ (Mt 20:18)

Petar očito nije bio spreman slijediti Isusa sve do u smrt jer mu Isus odmah kaže da će ga se uskoro čak "triput odreći" (Mt 26:35). On još uvijek nije bio toliko hrabar da bi pošao za Isusom u smrt i tako bio spreman umrijeti za Isusa pa se je uskoro u svojoj slabosti odrekao Isusa i to zbog straha za svoj život.

Isus je znao da će ga Petar ‘poslije’ njegovog uskrsnuća ipak vjerno ‘slijediti’ i čak umrijeti kao mučenik i zato mu je prorekao da će on tek ‘poslije’ moći ‘poći za njim’ putem koji vodi u smrt. Petar to nije odmah razumio, ali kad je vidio dokaz Isusovog uskrsnuća, tek je tada ojačao u duhu u toj mjeri da mu je Isus odmah mogao povjeriti čak i svoje 'ovce' (Iv 21:15-17). Isus mu je tada mogao otvoreno reći:

“‘… kad si bio mlađi, sam si se opasivao i hodao si kamo si htio. A kad ostariš, raširit ćeš ruke i drugi će te opasivati i voditi kamo ne želiš.’ A to je rekao da naznači kakvom će smrću Petar proslaviti Boga. Potom mu je rekao: ‘Idi za mnom’ (Nastavi me slijediti, bi2-C).” (Iv 21:18,19; Lk 22:31,32)

Kad mu je rekao ‘nastavi me slijediti’ Isus ga je pozvao da ‘ide za njim’ dajući mu do znanja da je od sada spreman slijediti ga na putu koji će ga dovoditi pred upravitelje i kraljeve, a na kojem će također doživjeti mučeničku smrt. Prema tome, Isus u gore spomenutoj prilici Petru nije govorio da će ići na nebo niti nalazimo izjave gdje se Petar nadao da će poslije svoje smrti otići na nebo. Dublji uvid u cijeli kontekst nam govori da je Petar trebao ‘nastaviti’ vjerno slijediti Isusa do svoje smrti, što je Petar i učinio. Nakon smrti Petar spava smrtnim snom i zajedno sa drugim vjernim ljudima čeka uskrsnuće kada će biti s Isusom, ali ne na nebu gdje ne može doći već u njegovom kraljevstvu na zemlji kad se Isus vrati (1.So 4:14-17). 

Isus je svojom ‘smrću’ proslavio Boga i zato je spremno otišao u smrt nakon čega je uskrsnut u vječni život. Ljudima je otvorio put prema vječnom životu, a ne put prema nebu. Na nebo ne možemo doslovno doći poput Isusa ali možemo Isusa slijediti kako bi došli do našeg nebeskog Oca koji nam preko njega (drugog Adama) može dati vječni život. Petar je u tom smislu slijedio svog Učitelja i išao za njim. Povezujući ovo s prvim odgovorom na Petrovo pitanje vidimo da Isus upotpunjuje svoj odgovor na način da Petru ne govori kako će on otići za njim na nebo, nego govori o slijeđenju Kristovog puta koje će u njegovom slučaju također završiti mučeničkom ‘smrću’ kojom će ‘proslaviti Boga’. Osim toga, Petar je u svom prvom obraćanju Židovima rekao da je Isus otišao na nebo (kamo drugi ne mogu doći), ali da će se on vratiti jer ga "nebo treba zadržati do vremena obnove" (Dj 3:21). Što je onda Isus mislio kad je rekao apostolima:

“Doći ću k vama. Još malo i svijet me više neće vidjeti, ali vi će te me vidjeti, jer ja živim, a i vi će te živjeti.” (Iv 14:18,19)

U knjizi "Raspravljanje" str.157 stoji:

“Isus je svojim apostolima obećao da će se vratiti i uzeti ih na nebo, da budu s njim. Oni će ga moći vidjeti, jer će biti duhovna stvorenja kao što je on. Međutim, svijet ga više neće vidjet.“

Da li je ovo objašnjenje u skladu s kontekstom svega onoga što je Isus tom prilikom govorio?

Isus je govorio o svojoj smrti, uskrsnuću i privremenom odlasku na nebo. Kad je rekao ‘još malo’ onda je mislio da ga ‘svijet’ nakon njegove smrti i uskrsnuća više neće moći vidjeti. Zatim kaže:

“… ali vi će te me vidjeti (…) Na to mu je Juda [Jakovljev sin] rekao: ‘Gospodine, a kako to da se namjeravaš objaviti nama, a ne svijetu?’ Isus mu je odgovorio: ‘Ako me tko ljubi, držat će moju riječ i moj će ga Otac ljubiti i doći ćemo k njemu i prebivati s njim (…) Čuli ste da sam vam rekao: ‘Odlazim i vratit ću se k vama …” (Iv 14:22,23,28)

Što zaključujemo iz ovog dijaloga? Da li su apostoli razumjeli da će se Isusa moći vidjeti samo pod jednim uvjetom i to samo ako budu uzeti na nebo prije nego se on vrati na zemlju? Ne. Apostoli su mogli razumjeti da će Isus uskoro otići od njih i biti nedostupan. No, znali su i to da Isusov odlazak neće značiti da je završio svoju ulogu u vezi sa zemljom i ljudima. Isus im je više puta rekao da će se ‘vratiti’. Zato ih je zanimalo zašto se on namjerava prilikom povratka objaviti njima, a ne ljudima iz svijeta. U odgovoru kojeg je Isus dao vidimo da je rekao da će on zajedno sa nebeskim Ocem ‘doći i prebivati s njima’. Međutim, nije im rekao da će on doći i da će ih uzeti na nebo. To je vidljivo iz kasnijeg razgovora između njih i Isusa. Isus im je ponovno rekao:

“Još malo, i više me nećete vidjeti, a onda još malo i vidjet će te me.  Na to su neki od njegovih učenika upitali jedan drugoga: ‘Što znači to što nam kaže: ‘Još malo, i nećete me vidjeti, a onda još malo i vidjet ćete me’ i ‘jer idem k Ocu’" Govorili su dakle: ‘Što znači to što kaže ‘još malo? Ne znamo o čemu govori.’ A Isus je znao da ga žele to upitati, pa im je rekao: ‘Raspravljate li među sobom o tome, jer sam rekao: ‘Još malo i nećete me vidjeti, a onda još malo i vidjet ćete me’? Zaista, zaista kažem vam, vi ćete plakati i naricati, a svijet će se radovati; vi ćete se žalostiti, ali vaša će se žalost pretvoriti u radost.” (Iv 16:16-20)

Ponovno u njegovim riječima zapažamo da govori o događajima koji će se odigrati za "još malo" vremena. Izraz ‘još malo’ je vremenski označavao samo ‘još nekoliko dana’ do njegove smrti i ‘još nekoliko dana’ do njegovog uskrsnuća. Iako im je često govorio o svom odlasku, oni nisu željeli da ih on napusti. Zato je njegova smrt za njih bila veliki gubitak, a za njegove neprijatelje dobitak. No to stanje nije trebalo trajati dugo. Radost je nastupila onog trenutka kada se Isus nakon uskrsnuća u svom ljudskom tijelu pojavio svojim učenicima da bi im dokazao da je zaista uskrsnuo. To im je jednom za svagda ojačalo vjeru (Mt 28:20). Isus je time potvrdio svoje obećanje koje im je dao. Naime, nakon njegove smrti prošlo je samo "još malo" vremena do njihovog ponovnog susreta s njim. Njihov susret nije bio na nebu, nego na zemlji. Tada je još uvijek bio dostupan. Osim toga, znamo da se Isus nije pokazivao nijednom čovjeku iz svijeta, nego samo svojim učenicima. Apostol Petar je sve ovo o čemu je bilo riječi objasnio tadašnjim Židovima kad im je rekao:

“Bog ga je uskrsnuo treći dan i dao mu da se pokaže ljudima, ali ne svemu narodu, nego svjedocima koje je Bog unaprijed odredio - nama koji smo jeli i pili s njim nakon što je ustao iz mrtvih.” (Dj 10:40,41)

Budući da su tada spoznali da su preko Krista u ‘zajedništvu s Ocem’, onda su zaista i oni ‘poslije’ mogli ‘doći Ocu’ i dobiti život (Iv 14:6,20). Prije nego je otišao od njih na nebo gdje im je do daljnjega bio nedostupan, on im je “četrdeset dana govorio o kraljevstvu“ i "otvorio um da razumiju Pisma" (Dj 1:3; Lk 19:11; 24:27,44,45). Apostoli su zbog onoga što im je Isus tada govorio imali uvjerenje da će Isus svoje kraljevstvo obnoviti u Izraelu i uspostaviti svoju vlast na cijeloj zemlji (Mih 5:3). Posebno ih je zanimalo kada će to kraljevstvo u Izraelu biti uspostavljeno pa su pitali Isusa:

“Gospodine, hoćeš li u ovo vrijeme Izraelu obnoviti kraljevstvo.” (Dj 1:6; Lk 19:11; 24:27,44,45)

U ovom njihovom pitanju imamo

  • temu – ‘kraljevstvo’
  • mjesto radnje – ‘zemlja Izrael’
  • vrijeme radnje – ‘bliska budućnost’

Isus u svom odgovoru nije imao potrebu da se osvrće na temu i mjesto radnje jer po tom pitanju nije trebao ispraviti njihovo gledište, nego se osvrnuo samo na vrijeme radnje pa im je rekao da im ‘nije dano da znaju vrijeme i razdoblje’ tog događaja za kojeg su očito ispravno razumjeli da će se odigrati na zemlji,  kada će Jehova ponovno obnoviti svoju teokratsku vladavinu u Izraelu. Ta vladavina će biti uzor društvenog uređenja kojem će se svi ostali narodi trebati podrediti (Dj 1:7; Mih 5:3; Mt 25:31). U tome uređenju svijeta po uzoru na teokraciju Izrael će imati udjela izabrani suvladari koji će zastupati Kristovu vlast u svim narodima.

Prije svoje smrti Isus je apostolima više puta govorio da se ‘približilo nebesko kraljevstvo’ (Mt 4:17; 10:7). Tim riječima je ukazivao da se među njima ispunio jedan od najvažnijih koraka koji Zemlju približava uvjetima koje je Bog postavio za ulazak ljudi u Božje kraljevstvo.

Napomena: Kad se u današnjim političkim krugovima kaže da se neka evropska zemlja približila Evropi, odnosno Evropskoj uniji (EU), onda se s tim kaže da je ta zemlja ispunila jedan od važnih koraka prije početka pregovora oko ulaska u tu Uniju. Samim tim se i Evropa približila toj zemlji kojoj pomaže u njenim nastojanjima oko ulaska u Uniju. Kad se svi preduvjeti ispoštuju, ta zemlja i njeni građani ulaze u Evropu koja je organizirana na drugačijim zakonima. Na sličan način trebamo gledati na približavanje Božjeg nebeskog kraljevstva i našeg ulaska u njega bez da napustimo Zemlju.

Uspostava obnovljenog Božjeg kraljevstva na Zemlji se očekuje u vrijeme Isusovog dolaska i prisutnosti u slavi. Kad dođe tada će zauvijek biti s ljudima, a svoj prvi susret će imati samo sa onima koji su bili i ostali u zajedništvu s njim. Taj susret s Kristom će biti zajedničko iskustvo uskrsnulih i živih pravednika, a označit će ga nadnaravni oblaci koji će se spustiti na zemlju zajedno sa Isusom i koji će ih zasjeniti njegovom slavom. Za učesnike će to biti kao susret s Kristom ‘u zraku’ (1.So 4:17). Zrak će tada biti potpuno pod Isusovom vlašću jer će biti odstranjen Sotona, "koji vlada zrakom", a time i cijelom Zemljom koja je okružena zrakom (Ef 2:2).

Sjetimo se kako je jednom sotona odveo Isusa u zrak tj. na "goru vrlo visoku i pokazao mu sva kraljevstva svijeta" (Mt 4:8). Ne znamo o kojoj je gori riječ, ali se njen vrh nalazio u zraku. Nakon toga se Isus spustio s gore. Isus će u zraku imati susret sa svojim sljedbenicima odakle će im vjerojatno pokazati sva kraljevstva svijeta koja mu je Bog predao u ruke. Među njegovim učenicima će biti apostoli i drugi izabrani muževi vjere koje će izdvojiti i dati im da vladaju i upravljaju njegovim kraljevstvom na Zemlji. Nakon susreta u zraku koje će biti na svetom mjestu izdvojenom od ljudskog prebivališta, Isus ostaje na Zemlji pa zato Pavle ne piše da će On svoje sljedbenike nakon tog susreta odvesti na nebo (1.So 4:16,17).

Iz svega ovoga je očito da Isus svojim učenicima nije govorio o njihovom odlasku na nebo, jer im je ranije više puta objašnjavao da nitko od njih ne može doći tamo gdje on privremeno ide. Zato su se jako zanimali za te događaje u kojima će se ponovno susresti s Isusom na Zemlji kad se vrati. Željeli su znati kamo on ide i kada će se vratiti. Oni su ga nakon njegovog uskrsnuća vidjeli, što im je ojačalo vjeru da će se nakon odlaska na nebo ponovno vratiti. Znali su da...

“Isusa nebo mora zadržati (primiti) do vremena obnove svega o čemu je Bog govorio preko svojih svetih proroka iz staroga doba!“ (Dj 3:21)

Riječ 'zadržati' ili 'primiti' znači da će Isus biti na nebu sve do određenog vremena, što znači da će nakon toga biti vraćen na Zemlju. Npr. Isusa je grob držao jedno vrijeme jer piše:

“Ali Bog ga je uskrsnuo oslobodivši ga okova smrti, jer nije bilo moguće da ga smrt zadrži.“ (Dj 2:24)

To je značilo “da on neće biti ostavljen u grobu“ (Dj 2:31). On je 'grob' zauvijek napustio. Na isti način Isus mora biti 'zadržan' na nebu što znači da neće tamo biti zauvijek zadržan. Napustit će nebo i biti vraćen na Zemlju. Isusov povratak na Zemlju je bio temelj za tadašnje razumijevanje svega što je vezano uz Isusov ponovni dolazak i uspostavu kraljevstva u Izraelu i na cijeloj zemlji. Budući da Isus do tada nije dao naslutiti koliko će biti zadržan na nebu niti im je navijestio da će do obnove zemaljskog kraljevstva proći puno vremena, oni su mislili da će on brzo doći, čak unutar njihovog naraštaja. Tada bi kao njihov kralj mogao ispuniti sve ono što bi oni od njega tražili jer im je rekao:

“I što god zamolite (Oca) u ime moje, učinit ću, da se Otac proslavi u Sinu. Ako (me) što zamolite u ime moje, učinit ću.“ (Iv 14:13,14)

Watchtower je iz svog prijevoda (NW) izbacio ličnu zamjenicu 'me' (mene) koja se odnosila na Isusa jer nisu vidjeli mogućnost da se bilo koji čovjek obraća Isusu umjesto Bogu. Međutim, Isus nije sebe izjednačio s Bogom, niti je zamolbe upućene njemu usporedio s molitvom Bogu. Zamoliti Isusa za nešto nije molitva niti je takva zamolba isto što i zamoliti Boga za nešto. Isus je sebe vidio u ulozi kralja koji će sjediti na Davidovom prijestolju i takvog su ga vidjeli i njegovi učenici.

Ono što je rekao Isus je isto kao da je David ili njegov Sin Salamun rekao svom narodu da će u skladu sa svojim ovlastima koja mu je dao Bog učiniti za njih sve za što ga zamole. Tako su se npr. ljudi obraćali kralju Salamunu i molili ga da im pomogne i on bi to učinio (1.Kr 3:16).

Budući da je Isus od Boga dobio svu vlast, koju će kao kralj imati do određenog vremena, onda je razumljivo da je time dobio i mogućnost da za svoje vjerne sljedbenike učini sve što je u njegovoj moći. Zato nije ni čudno što je rekao da mu se možemo obratiti i zamoliti ga za pomoć. Naime, ljudi su se uvijek mogli obratiti za pomoć kralju koji je sjedio na Božjem prijestolju i vladao nad narodom umjesto Boga. No to nikad nije isključilo Boga pa su se oni za sve najprije obraćali Bogu a u određenim situacijama i kralju. Naime, ako molite Boga da ispravi nepravdu prema vama, onda ćete se obratiti i onom čovjeku koji to može učiniti uz Božji blagoslov. Isto tako Isus kojemu se možemo obratiti za pomoć nikad nije tražio da se više ne molimo Bogu, nego je to u gornjoj rečenici stavio na prvo mjesto. Kasnije je to ponovio pa je rekao:

“da bi vam Otac dao što ga god zamolite u moje ime.“ (Iv 15:16)

Prema tome, i ova činjenica govori da će Isus kao čovjek u vidljivom ljudskom obličju, vladati sa zemlje a ne sa neba i da ćemo imati direktni ili indirektni pristup njemu kad ga god budemo trebali zamoliti za nešto što će on učiniti za nas. To su mogli zaključiti i apostoli pa su mislili da će on brzo doći kako bi mogao postupati kao njihov kralj kojemu će ljudi moći osobno ili preko posrednika pristupati sa svojim zamolbama. Takvo gledište uključuje Isusovu vidljivu prisutnost u tijelu, a ne nevidljivu.