Uvodna riječ autora


 

Knjiga 'Posljednji Adam' je napisana samo za jednu manju grupu ljudi, tj. za iskrene ljubitelje istine kojima je biblijska istina uvijek bila iznad bilo kojeg doktrinarnog i tradicionalnog učenja njihove zajednice. 

Znao sam koliko je jak utjecaj tradicionalnih učenja zbog kojih mnogi kršćani ne žele čuti ni razmotriti bilo koji pravovaljani argument koji upućuje na preispitivanje gledišta njihove kršćanske zajednice. Samo su oni, koji su se iskreno suočili sa onim što su pročitali u Bibliji, bili potaknuti da traže istinu o Isusu koja im je bila pred očima ali sakrivena pogrešnim tumačenjem, te su samo takvi bili spremni pod svaku cijenu doći do veoma važnih informacija koje sadrži ova i druge slične knjige temeljene na ispitivanju povijesnih i drugih činjenica.

Sada je ova knjiga  nakon pokrivanja troškova izdavanja, bez ikakve naknade dostupna u elektroničkom obliku svima onima koje će bar znatiželja potaknuti da pročitaju i vide što Biblija zaista govori o Isusu i kako je u počecima kršćanstva do podjela među kršćanima došlo samo zbog prikrivanja njegovog pravog identiteta.

Na ovoj web stranici pod gornjim menijem '2.Adam' možete naći i dodatne članke koji neke teme iz knjige još podrobnije objašnjavaju, dok sama knjiga sadrži sve što je potrebno za ispitivanje biblijskih, povijesnih i drugih činjenica u vezi Isusa (Jehošue) i njegove uloge posljednjeg Adama.


Napomena

Knjiga je izdana u aprilu 2016 godine, a u martu 2019. su učinjene male korekcije i nadopune teksta tako da sada ovo revidirano izdanje možete otvoriti ili preuzeti ovdje  Posljednji Adam - PDF

Ukoliko je želite imati u štampanom obliku možete je naručiti ovdje ili direktno preko web knjižare koja pojedinačne primjerke štampa samo po narudžbi.