Draga braćo i sestre!

Sa vama dijelim ista temeljna uvjerenja i osnovne biblijske istine ali se u nekim detaljima razilazimo kao što su se po pitanju Zakona razilazili židovski i nežidovski kršćani, ali su kroz toleranciju održali jedinstvo duha. Kao i vi tako i ja osuđujem otpadništvo i sve ono što potkopava našu zajedničku vjeru u Boga i Krista. Ali ima nešto o čemu mnogi među nama nisu nikad razmišljali jer se nisu s tim ni suočili pa ne vide razliku između otpadničkog gledišta i drugačijeg gledišta, između lažnog učenja i novog (netradicionalnog) učenja. Imajte na umu da su i za Isusa govorili da iznosi novo učenje koje se razlikovalo od službenog tradicionalnog učenja, ali je bilo u duhu Pisma. Stoga sam ja učinio jedan korak više i izašao iz ustaljenih okvira, kao i drugi ljubitelji istine prije mene, kako bi istakao tu razliku iako sam znao da ću naići na neka kruta gledišta braće koja će to brzo osuditi bez da malo stanu i razmotre tu razliku. Spoznaja sa sobom nosi odgovornost i obavezu pa sam sve ovo morao objaviti jer sam uvidio da je to jedan od načina na koji se može pristupiti informacijama bez obaveze da ih se prihvati pod utjecajem nekog autoriteta, nego samo ukoliko su potpuno usklađene sa Biblijom, jedinim ispravnim autoritetom. Ovo je moj način izražavanja svoje kršćanske vjere kroz biblijsku istinu u koju sam se uvjerio i sada moram braniti svoje pravo na drugačije gledište za koje smatram da ga se po biblijskim mjerilima ne može niti smije osuditi.

Vjerojatno ste već proučili ISW-3, a posebno 'Žalbu' i 'Pismo prizivnom odboru' koje ističu moju obranu. U prošlom sazivu je Prizivni odbor ukinuo odluku Pravnog odbora (vidi ISW 2), a kako će ovaj Prizivni odbor odlučiti ovisi jednim dijelom i od vas. Nadam se da će te imati vremena i za mene, vašeg brata koji ovaj problem želi riješiti po biblijskim smjernicama u korist mnoge braće koja poput mene visoko cijene biblijsku istinu ali još uvijek ne nalaze svoje mjesto u zajednici. Zato trebam vaše razumijevanje a ne željenje. Pitanja na koja želim da iskreno odgovorite su vezana za ovaj zadnji slučaj jer bi na ista pitanja mogli odgovoriti da ste kojim slučajem živjeli u biblijska vremena kada je cijela zajednica (tj. oni koji su to željeli) mogla prisustvovati saslušanju okrivljenika i čuti što on ima reći u svoju obranu.


Pitanja: (odgovorite sa DA ili NE)

  1. Da li je Pravni odbor učinio proceduralne greške? (vidi 'Žalbu')
  2. Da li je praksa suđenja 'ispred gradskih (skupštinskih) vrata' biblijska? (vidi članak w2011.1.4. str. 18; pismo 26.12.2014)
  3. Da li je praksa suđenja 'iza zatvorenih vrata' biblijska? (vidi članak w2011.1.4. str. 18; pismo 26.12.2014)
  4. Da li tužitelj može biti član sudbenog vijeća? (vidi 'Žalbu')
  5. Da li sam imao pravo na pravnu zaštitu? (vidi članak w2011.1.4. str. 18; pismo 26.12.2014; pismo 17.2.2015.)
  6. Da li tužitelj ili član Pravnog odbora smije javno optuživati brata, krivo ga prikazivati ili ga klevetati pred drugom braćom?
  7. Da li je po apostolskoj praksi pravedno nekoga osuditi za neka biblijska ali drugačija gledišta u koja je potpuno uvjeren prije nego se povede rasprava o tom gledištu? (vidi 'Izjava Prizivnom odboru'; 'Žalba')
  8. Da li bi poput Pavla zahtijevali da se o nekom gledištu najprije povede rasprava?
  9. Da li je grijeh iznositi gledišta koja su jednim dijelom proturječna trenutnom učenju Zajednice, a da ona ne potkopavaju temeljnu istinu i kršćansku vjeru? (vidi pismo 7.1.2015; 'Izjava Prizivnom odboru')
  10. Da li su po tom mjerilu Jehovini svjedoci (vodeće tijelo i svi ostali vjernici) učinili grijeh time što su svjesno nudili starije publikacije u kojima se iznose neka učenja koja su proturječna novom izmijenjenom učenju, a da time nisu narušili temeljne istine kršćanske vjere? (vidi 'Pismo Prizivnom odboru')
  11. Da li sam ja po tom istom mjerilu učinio grijeh time što sam svjesno objavio neka gledišta koja su proturječna novom ili tradicionalnom učenju Zajednice, a da time nisam narušio temeljne istine kršćanske vjere? (vidi pismo 1.5.2016; 'Pismo Prizivnom odboru')
  12. Da li se smije osuditi neko gledište za koje postoji i najmanja sumnja da je istinito iako se ono trenutno razilazi sa službenim gledištem?
  13. Da li starješine smiju u prosuđivanju nečijeg gledišta koristiti dvojaka mjerila, jedno za vodeće tijelo, a drugo za običnog vjernika? (5.Mo 25:13-16; Izr 20:23; Jk 2:1-4)
  14. Da li starješine smiju u optužbi koristiti biblijski stavak u kojem se osuđuju antikristi ukoliko brat nije ničim pokazao da je protivnik Krista? (vidi 'Žalbu')
  15. Da li starješine smiju u optužbi koristiti biblijski stavak u kojem se osuđuju lažni učitelji ukoliko nitko od njih nije dokazao da je riječ o lažnom ili potpuno krivom učenju? (vidi 'Žalbu'; pismo 7.1.2015.)
  16. Da li bi Vodeće tijelo trebalo jasno razlučiti lažno učenje od novog učenja i otpadničko gledište od drugačijeg gledišta kako bi se znalo što je otpadništvo, a što nije?

Ovim upitnikom možete učiniti da se starješine i Vodeće tijelo pozabave ovom problematikom kao što su prije desetak godina neka mlada braća u Belgiji, Kanadi i drugim zemljama preko svojih razboritih starješina na sličan način otvorila pitanje civilne službe nakon čega je Vodeće tijelo razmotrilo i prihvatilo drugačije gledište od svog i tako promijenilo uredbu po kojoj su mlada braća po svojoj savjesti ipak smjela prihvatiti civilnu službu bez da budu isključeni iz Zajednice (vidi pismo od 31.12.2014).


Napomena: Pitanja su jednostavna i vaši odgovori (DA ili NE) ne mogu kompromitirati vašu vjeru, istinoljubivost i odanost Bogu jer su vezana za božansku pravdu koju bi svi trebali razumjeti i po njoj prosuđivati. Vaši odgovori se neće javno objaviti, a u njih neće imati uvid ni starješine Prizivnog odbora, ukoliko to ne želite. Listu pitanja kopirajte za sebe i onda napišite odgovor kojeg možete proslijediti na moj Kontakt. Ukoliko to ne učinite za mene, onda svoje odgovore zadržite za sebe jer će te me po njima osuditi ili opravdati bez da vam netko nameće svoj sud. Na ista pitanja će odgovoriti i starješine uključeni u ovaj spor pa se može desiti da se po odgovorima u nekim stvarima slažete a u nekim ne slažete sa starješinama. Ukoliko se ne slažete sa odlukom starješina (pozitivnom ili negativnom) trebali bi ste svoju odluku sami sebi obrazložiti na temelju poznavanja svih činjenica.