Prizivnom odboru


 

Draga i poštovana braćo,

Želim vas obavijestiti da sam ovaj put bio primoran upoznati braću (javnost) s ovim slučajem kako bi se po biblijskim smjernicama sve vodilo ispred gradskih (skupštinskih) vrata a ne iza zatvorenih. Budući da je 'iza zatvorenih vrata' vaša riječ jača od moje ja sam morao odstupiti od pravilnika i uputa Zajednice i svoje, na Bibliji utemeljeno pravo na saslušanje i pravično suđenje zatražiti 'pred gradskim vratima'. Nastavak ovog procesa će zato sada pratiti neka braća kao neutralni svjedoci koji će predstavljati javnost. Tu mogućnost su mi pružili starješine moje skupštine ali je Pravni odbor na svoju ruku proveo ubrzani proces bez mene i bez tih svjedoka što je dovelo u pitanje njihovu ljubav prema božanskoj pravdi.

Ono što je javnost trebala čuti u vezi svega ovoga je sada otkriveno i dostupno svima na mojoj web stranici koja mi služi kao 'grad utočišta' jer je sve manje više rečeno u prošla dva procesa kojeg sam putem transkripata i dopisa dao na uvid svima koji to žele, a posebno starješinama koji bi na ovom slučaju trebali puno toga naučiti. Da nije bilo ovog procesa ne bi došlo do objavljivanja ovih transkripata. Sve što je važno je zapisano kao što je bilo zapisano u slučaju Joba kojega su trojica starješina teretili za grijeh. Taj razgovor između Joba i starješina je stavljen na stranica Biblije tako da ga svi mogu čitati i vidjeti ono što je tim starješinama bilo sakriveno. Joba je od krivih optužbi obranio sam Bog, a ja svoju obranu temeljim na Bibliji, njegovoj riječi, zakonima i načelima koja su iznad ljudskih institucionalnih mjerila.

Više od onog što je do sada rečeno i zabilježeno u mom slučaju se nema što dodati tako da više neće biti potrebno tonsko snimanje. Ono što je rečeno s obje strane i preneseno na papir je bilo dovoljno da se vidi kako starješine imaju potpuno krivo gledište kojega su pokušavali pravdati na način da su svojim izjavama izlazili iz biblijskog konteksta i time pokazali pravo lice sankcioniranja onih ljubitelja Božje riječi kojima se sudi po načelima koja je nametnula Crkva mračnog srednjeg vijeka u obranu svojeg autoriteta. Zato sam bio primoran na neke izjave u transkript ubaciti komentare, prigovore i primjedbe kako bi se to jasno vidjelo.

Budući da su sva tri slučaja povezana i da su se kroz njih mogli uočiti mnoge nepravilnosti u stavovima i gledištima po kojima su starješine donosile svoj sud onda smatram da bi bilo poželjno od starješina Prizivnog odbora da se upoznaju sa prva dva slučaja te da uzmu u obzir dopise koje sam u ovom novom slučaju slao starješinama i sadašnjem Pravnom odboru. Možda će vas obeshrabriti količina teksta ali to nije ništa u odnosu na tisuće stranica koje u nekim slučajevima moraju proučiti svjetski suci. Vama će trebati vremena da to ozbiljno razmotrite, naravno ako se u svemu ovome postavite neutralno. To sada od vas zahtjeva da pred svom braćom koja prate ovaj slučaj biblijskim argumentima pobijete točke moje žalbe ili da u suprotnom pobijete odluku pravnog odbora ili čak da vratite cijeli slučaj na početak na način da se po biblijskim smjernicama najprije povede javna rasprava jer je u pitanju načelo: “Neka svatko bude posve uvjeren u svoje mišljenje … jer zbog Jehove tako misli“ (Ri 14:5,6). Ja sam također uvjeren u svoje mišljenje 'zbog Jehove' koji me putem svoje riječi poučava istini s tim da cijenim i istinu koju 'zbog Jehove' uči i naša Zajednica. No, činjenica je da moje gledište proturječi, ne temeljnim istinama koje naučavaju Jehovini svjedoci, nego samo detaljima koji se nalaze u publikacijama Watchtowera, za koje sam čvrsto uvjeren da odstupaju od biblijske istine koju su naučavali apostoli.

Ovaj moj zahtjev za provođenje pravde 'na gradskim (skupštinskim) vratima' je još jedan dokaz da ja u svim svojim gledištima idem toliko daleko da 'odstupam' od gledišta Zajednice samo ukoliko ona odstupa od biblijskih gledišta i smjernica. Ta moja odstupanja su samo u granicama onoga na što imam slobodu savjesti i govora bez da me se zbog toga sudi.

Tamo gdje Zajednica ne odstupa od izvornog biblijskog učenja, onda ni ja ne odstupam od biblijske istine koju naučavaju Jehovini svjedoci. Pitanje je koliko Zajednica u ovim i drugim stvarima odstupa od Biblije kada se zna da provodi tajna saslušanja i suđenja koja Biblija ne podupire? Čak i zabrana tonskog snimanja govori o tome kako Zajednica zazire od suda javnosti dok ujedno zahtjeva od braće da bespogovorno prihvate vaše sudske odluke, što također nije utemeljeno na Bibliji jer to ne ide jedno s drugim. Da li onda starješine imaju moralno pravo meni ukazivati da odstupam od gledišta Zajednice kad ona po pitanju načina saslušanja svjesno odstupa od biblijskih mjerila? Ako Zajednica nije vjerna Bibliji u ovoj maloj stvari dali onda može biti mjerodavna kad od starješina zahtjeva da sude po njenim mjerilima koja u sebi sadrže ista načela kojim se vodila Crkva u prošlosti.

“Od [Konstatina] Crkva je stekla sklonost biti autorativna i neupitna, razvila se u centraliziranu organizaciju, paralelno s carstvom. U optužbama za krivovjerje se pokazala nemilosrdna sa ciljem da eliminira protivnike koji su se usudili usprotiviti vijeću (vodećem tijelu) kršćanske crkve. Svakog koji je izrazio različita mišljenja, ili čak pokušao predstaviti biblijske dokaze koji opovrgavaju dogme i kanone (crkvene zakone) vijeće bi označilo kao heretike. (...) ". (Stražarska kula, 15.5.1986 , str 25.)

Kada je crkva preuzela moć pokušala je na svaki način zadržati, boreći se protiv onih pojedinaca i grupa koji su ukazivali na biblijsku istinu. Kako bi zadržala doktrinarno jedinstvo i stečenu vlast nad narodom, uvela je sud koji je suzbijao slobodu savjesti i uma. To je bilo jasno i C.T.Russellu koji je napisao:

"Nastojanje da se primora sve ljude da misle jednako o svim temama, kulminiralo je velikim otpadništvom i razvojem velikog Papinskog sustava."  (Stražarska kula, 1. rujna 1893, str 1572).

Tako u Probudite se 1.8.1988. str 30. u podnaslovu "Nezarobljena srca i misli“ piše:

“... Jedan povjesničar primjećuje: ”Inkvizicija, premda je nametnula jednoobraznost dogme i izvanjsku poslušnost, nije mogla nadahnuti istinsko poštovanje prema religiji“.

Poznavajući stavove i gledišta većine starješina mogao bi ustvrditi da bi Isus Krist bolje prošao kod Sanhedrima nego kod pravnih odbora Jehovinih svjedoka. Naime da je sve bilo regularno provedeno u procesu protiv Isusa, on bi imao dosta šanse da ne bude osuđen,  ali kod pravnih odredbi Jehovinih svjedoka temeljenih na politici nepovredivosti autoriteta i zabrane iznošenja gledišta koja su samo u nekim malim detaljima drugačija od učenja koja su jedinstvena Jehovinim svjedocima, Isus ne bi imao niti malo šanse da dokaže svoju nedužnost jer starješine ne bi zanimala njegova istinoljubivost, moralnost i vjera nego to što se ne pokorava vjerskom autoritetu i što javno iznosi gledišta koja su proturječna nekim tradicionalnim gledištima.

U ovom mom slučaju i malo dijete bi moglo reći da je jedno gledište u nekim detaljima proturječno drugom. No na vama je puno teži zadatak jer morate na vagu pravednosti staviti puno toga ali se bojim da niste tome još dorasli jer ste ograničeni uputama i gledištima koji su se već pokazali manjkavima pa nikako ne možete prihvatiti neke biblijske smjernice, upute i načela koja sam više puta istakao u svojoj obrani. Činjenica je da razlika postoji ali trebate znati procijeniti o kakvoj razlici je riječ i što ona narušava - temelje vjere ili samo detalje koje bi i Zajednica mogla korigirati bez da je se optuži za širenje učenja koja su proturječna biblijskoj istini. Stoga od vas zahtijevam da detaljno razmotrite optužnicu koja glasi:

Svjesno širenje učenja proturječnih biblijskoj istini koju naučavaju Jehovini svjedoci.

Možda ne vidite ništa sporno u ovoj izjavi, pa ću je zato usporediti s nekim činjenicama preko kojih Zajednica olako prelazi bez da u njima vidi svoju odgovornost. Pitanje koje vam želim postaviti sada a koje će biti aktualno i na sastanku Prizivnog odbora glasi:

Da li Zajednica svjesno širi učenja koja su proturječna biblijskoj istini (koju naučavaju JS)?

a) Uzmimo u obzir da Zajednica svoja učenja širi putem publikacija Watchtowera. Neka učenja i tumačenja je bila primorana mijenjati, ali su prijašnja učenja i tumačenja ostala u starijim publikacijama. Što je Zajednica radila sa tim publikacijama u kojima su se nalazila učenja koja su preko noći postala proturječna biblijskoj istini koju su mijenjali novim gledištima?

Činjenica je da se te publikacije nisu uništavale niti je Zajednica to zahtijevala od svojih članova. Upravo suprotno, s vremena na vrijeme je preko “Naše službe za Kraljevstvo“ poticala svoje članove po svijetu da raspačavaju te starije publikacije, čime su oni svjesno širili učenja proturječna trenutnim učenjem Jehovinih svjedoka. Zajednica u tome nije vidjela išta sporno. Iako je bila svjesna da se u njima nalaze i zastarjela (proturječna) gledišta, ona je napisala:

U tim publikacijama postoji bogatstvo informacija. One mogu ljudima biti od velike duhovne vrijednosti. Dakle, potrudimo se da tokom ova dva mjeseca raspačamo sve starije publikacije koje naša skupština možda ima na zalihi. Pošto te starije publikacije iznose biblijsku istinu, ponudi ih s pozitivnim stanovištem.  (1/89). Objavitelji starija izdanja mogu ponuditi članovima obitelji koji nisu u istini, onima s kojima proučavaju Bibliju i drugima. (12/2005)

Na zalihama su postojale na tisuće takvih publikacija pa bi uništavanje istih bilo neisplativo jer se za njih mogao uvijek dobiti novac putem dobrovoljnih priloga. S druge strane se isticalo bogatstvo informacija koje su imale tu vrijednost da su mogle zasjeniti one informacije koje su proturječile biblijskoj istini. Kad sam ja u pitanju, činjenica je da nisam nikome nametao svoja gledišta niti sam tražio od bilo koga da ih mora čitati. Zato sam svoju knjigu “Posljednji Adam“ namijenio onima koje Zajednica naziva 'neznabošcima', pa sam naglasio da je Jehovini svjedoci mogu čitati na vlastitu odgovornost kao i sve ostalo. Iako u mojim knjigama ima bogatstvo informacija duhovne vrijednosti, starješine sve to zanemaruju i pokušavaju zasjeniti tvrdnjom da u njima postoje oni detalji koji proturječe gledištima Jehovinih svjedoka. Zar to nisu dvojaka mjerila prosuđivanja. Zajednica može svjesno širiti proturječna gledišta, a kad ih ja objavljujem onda tvrde da sam zastranio i osudio sam sebe prema Titu 3:10,11.  Zajednica može svjesno širiti proturječna gledišta bez da smatra kako će zbog toga biti osuđena i izbačena iz Božje univerzalne Skupštine, a sama osuđuje i izbacuje iz svoje skupštine one koji u nekim detaljima proturječe njenim gledištima.

Razmotrite još jedan primjer kojeg ponovo ističem.

b) Zajednica svjesno proturječi biblijskoj praksi jer je saslušanje i suđenje 'iza zatvorenih vrata' proturječno biblijskom provođenju pravde 'na gradskim vratima'. Starješine 'svjesno' provode to njeno pravilo iako znaju da tu praksu uglavnom koriste sekte i kultovi. Svjesni ste da se takvom nebiblijskom metodom može čak i nesvjesno kršiti prava optuženika koji nema adekvatnu obranu. Zajednica je svoju uredbu nametnula svim starješinama i skupštinama kojima je oduzela autonomiju odlučivanja o tim i drugim biblijskim gledištima, dok ja nikome ne namećem svoja gledišta jer ih svako može slobodnom voljom prihvatiti ili odbaciti.

Prema tome, od vas se očekuje da sve uzmete u obzir, a ne da prijeđete preko jasnih i očitih činjenica koje sam iznio u žalbi i svim drugim tekstovima u kojima iznosim svoju obranu i svoje pravo na drugačije gledište koje ne ide protiv vjere i temeljnih kršćanskih vrijednosti.

S poštovanjem

Danijel Polanec

26. srpanj 2016

PS. Ovo 'Pismo' je stavljeno na uvid i svoj braći koja se zanimaju za ovaj slučaj. Bez obzira kakva će biti vaša odluka, ona će samo pokazati dali iza nje stoji Bog ili čovjek.