Article Index

NEBO I NEBESKA MJESTA

 

Pitanja: O kojim nebesima Biblija govori? Što bi kršćani trebali očekivati s neba? Što je nebesko građanstvo ili domovina koja pripada nebu? Što znači biti sudionik nebeskog poziva? Tko će sve biti sudionik božanske prirode? Što predstavljaju nebo i nebeska mjesta? Kako su se kršćani mogli vidjeti na nebesima s Kristom iako nisu otišli na nebo? Da li su prvi kršćani – muškarci i žene - sebe vidjeli na prijestoljima? Tko je mogao očekivati da bi mogao biti postavljen za Kristovog suvladara? Tko sačinjava skupštinu prvorođenaca? 


 

"Svrha je toga bila da se preko skupštine sada vladarima i vlastima na nebesima obznani raznolika mudrost Božja." 

 (Efežanima 3:10)

 

Biblija često koristi izraz ‘nebo / nebesa’ u različitom doslovnom smislu; na primjer za:
  1. nebo - prostor koji okružuje planetu Zemlju
  2. nebo - materijalni svemir
  3. nebo - prostor izvan ili u centru svemira u kojem je smješteno Božje prijestolje

Biblija spominje ’nebo / nebesa’ i u prenesenom smislu; na primjer za:

  • područje Božjeg djelovanja koje može uključivati i Zemlju
  • Božju nebesku organizaciju
  • položaj Božanske milosti
  • ljudske vladavine pod Sotonskom dominacijom
  • pravednu vladavinu Isusa Krista nad Zemljom
  • položaj autoriteta imenovanih osoba u Božjoj skupštini

Da bi smo ispravno tumačili Bibliju moramo razumjeti sve pojmove povezane s ‘nebom’.