Article Index

Jehovini svjedociSPLIT 

11.travanj, 2018 

Zahtjev za poništenjem odluke o isključenju

(upućeno svim starješinama koji su bili uključeni u moj slučaj)


Poštovana braćo!

Možda se pitate zašto pišem 'Zahtjev za poništenjem odluke o isključenju' umjesto molbe za primanjem. Molbu za primanje ne mogu pisati jer se nemam razloga kajati za grijeh kojeg nisam učinio a kojeg ste mi vi željeli nametnuti. No ovaj 'Zahtjev' ne pišem samo radi sebe nego zbog vas i cijele zajednice braće koja bi trebala imati više povjerenja u vaše odluke. Želim da ponovo preispitate i vidite na kojim je postavkama temeljena vaša odluka. Ukoliko je temeljeno na institucionalnim postavkama, a ne na biblijskim načelima onda je samim tim ništavna u Božjim očima.

Kad vam se ne bi obratio s ovim 'Zahtjevom' onda bi ispalo da vas izjednačavam s farizejima i drugim vjerskim starješinama s kojima nema svrhe dokazivati pravdu i istinu jer im je više omiljela ljudska slava nego Božja. Stoga se nadam da mogu apelirati na vašu kršćansku savjest u skladu sa božanskom pravdom kako bi se ukinula odluka pravnog odbora, za koju smatram da nije donesena po božanskim mjerilima. Smatram da je prošlo dovoljno vremena u kojem ste mogli analizirati moj slučaj kojeg sam s razlogom dao u javnost i radi vas i radi ostale braće. Da bi mogli razumjeti ovaj moj 'Zahtjev', nastojat ću ukazati na razloge koje bi trebali uzet u obzir, a da bi to mogli trebali bi vidjeti sebe onako kako vas nakon svega ovoga drugi vide.  

Prvi razlog je ispravna slika o meni. Što mislite kako su na Isusa mogli gledati mnoga njegova braća Židovi da su njegovi učenici šutjeli i nastavili se sakrivati iz straha od farizeja? Većina bi ga smatrali lažnim prorokom i otpadnikom vjerujući da je zaista po mjerilima sudbenog vijeća bio hulnik i da je činio čuda uz pomoć Belzebuba vladara demona, te da je s pravom ubijen (isključen). Budući da je uskrsao i time dao snagu i hrabrost svojim malobrojnim učenicima da javno govore bez straha od čovjeka, onda je time omogućeno mnogim Židovima da saznaju prave činjenice i da ga gledaju u ispravnom svjetlu kao pravednika. Tako je on javno progovorio preko drugih koji su znali istinu o njemu. Ja nisam stvarao sljedbenike niti sam fizički ubijen ali nisam ni ušutkan isključenjem, pa sam nakon presude na neki način 'ustao' pred braćom i oživio svoj slučaj kako bi progovorio o sebi preko medija koja su braći bila dostupna jer su me samo tako moja braća mogla vidjeti u ispravnom svjetlu na temelju svih činjenica koje sada možete slobodno čitati i analizirati iz drugog kuta koji otkriva pravu sliku. Zar Zajednica ne koristi javne medije kako bi ispravila sliku o sebi koju objavljuju otpadnici, te svjetske vlasti i vjerski autoriteti.

Drugi razlog je taj što u Bibliji ne postoji zakon ili načelo koje traži da treba osuditi (izopćiti) brata koji nastoji ukazati na kriva gledišta i pravila koja su se uvukla u skupštinu. Ako toga nema, a očito da nema, onda je ništavan svaki pojedini sudski proces koji se zasnivao na upitnim institucionalnim postavkama kakve su nekad davno uveli i rabini, a poslije njih i svećenici kršćanstva u svrhu zaštite svoje vjerske organizacije i svog autoriteta jer se samo s takvim postavkama moglo osuditi čak i one proroke i učitelje koji su bili krivi po njihovim mjerilima i gledištima, a ne po Božjim. Npr. vi ste uzimali neke biblijske stavke nastojeći svojom retorikom dokazivati da sam prekršio Božji zakon čime ste pokušavali stati u obranu postavki vodećeg tijela kojem služite i tako gazili svaku moju riječ koja je išla meni u obranu. Ni Isus se pred vama očito ne bi mogao obraniti jer je i on kršio Zakon kao što je potvrdio i apostol Ivan koji je napisao:

“Zato su Židovi još više tražili priliku da ga ubiju,  jer ne samo da je kršio subotu (Zakon) nego je i Boga nazivao svojim Ocem, izjednačujući se s Bogom.“ (Iv 5:18)

Kako može netko tko je besprijekoran kršiti Božji zakon i još se izjednačavati s Bogom? Jednostavno može samo ukoliko vjerski autoritet, kao što je to Ivan mislio reći, uvodi svoja tumačenja i svoja mjerila. U tom smislu je Isus kršio Zakon iako ga u stvarnosti nije kršio jer je u biti kršio samo pravila koja su izlazila iz okvira Zakona. Bio je prisiljen kršiti Zakon kako bi ugodio Bogu a ne čovjeku, zbog čega bi i vi, u obrani vjerskog autoriteta, da ste živjeli u njegovo vrijeme, mogli osuditi i njega načinom na koji ste meni sudili. Tako sam i ja u vašim očima bio kršitelj Zakona i onaj koji se izjednačavao s vodećim tijelom (bogom), točnije rečeno kršitelj određenih ljudskih pravila koja su članovi vodećeg tijela postavili kod svog tumačenja Biblije kako bi zaštitili svoj autoritet i svoju organizaciju.

Točno je da je Isus rekao da treba označiti grešnikom 'onoga tko ne posluša skupštinu' (Mt 18:17). No on je bio svjestan da ta skupština, ukoliko je od vjerskog autoriteta poučena krivim gledištima i pravilima može nedužnoga smatrati kršiteljem Zakona što je on osobno i doživio od svojih starješina. To sam i vama pokušao dokazati u svom slučaju ali ste se više oslanjali na ono što piše u izdanjima Watchtowera nego na Bibliju.

To je povezano s trećim razlogom koji je vezan uz vašu kompetentnost da sudite u Božje ime. Naime vi ste kao starješine u pravnom i prizivnom odboru znali citirati pojedine biblijske stavke koji se uopće nisu mogle primijeniti na moj slučaj pa ste time još više dokazivali kako ne poznajete izvorni kontekst pisane riječi jer ste je tumačili u svom izvan-biblijskom kontekstu čime ste išli protiv Božje pravednosti, kao što piše: “Jer, kako ne poznaju Božju pravednost, nego nastoje uspostaviti svoju, nisu se podložili Božjoj pravednosti“ (Ri 10:3). To ste mogli i sami vidjeti ukoliko ste pročitali taj zadnji i ostale transkripte vezane za moj slučaj. Kako to da vi kao starješine znate razlučivati i osuđivati izjave svoje braće koje se kose s (ne-nadahnutim) izdanjima Watchtowera, a ne znate razlučivati izjave Vodećeg tijela koje se kose sa onim što se krije iza određenih (nadahnutih) biblijskih stavaka. Neka braća su mi rekla da tek sada, kad su razmotrili moj slučaj, bolje razumiju farizeje i posmoznalce koji su se protivili Isusu i sudili ga kako bi branili svoj autoritet i svoju vjersku instituciju koju su predvodili. Ako želite ispraviti sliku koju sada neka braća imaju o vama, trebali bi uvažiti moj zahtjev, ali ne samo zbog toga.

Naime, četvrti razlog zbog kojeg bi trebali ukinuti odluku o isključenju je činjenica da ste išli protiv istine, a ne samo protiv pravde. Meni ste znali reći da ono što ja govorim ne uči Zajednica, a čitajući izdanja Watchtowera niste mogli niti smjeli reći (pisati) Vodećem tijelu da tako ne uči Biblija. Što to govori o vama koji bi trebali ispravno upravljati svakom Božjom riječi a ne svakom riječi Watchtowera? To samo govori da se uopće ne trudite ispitivati i uvjeravati se u one male stvari, a kamo li u one velike i da bez preispitivanja prihvaćate sve šta vam se servira. Sebe dovodite u situaciju da braću na sastancima uvjeravate da je istina ono što se kasnije pokaže da nije istina. Koliko god članovi Vodećeg tijela imali ispravne motive, njihov najveći grijeh je dogmatičnost zbog koje traže od vas i drugih da se potpuno podložite njihovim gledištima i pravilima. No, da bi vi ispravno postavljali stvari, morate biti voljni da se odreknete dogmatskog insistiranja na prihvaćanju bilo koje doktrine bez preispitivanja jer to sprečava potragu za istinom koja je obilježje svakog kršćanina (Dj 17:11). Ja sam za razliku od vas bio prisiljen kršiti pravila Watchtowera kako bi sa slobodom ispitivao sve te nadahnute izjave iz Biblije i uspoređivao sa svojim vjerovanjima koje sam stekao u Zajednici, što je kulminiralo mojom izjavom i dokazivanjem da je zajednica Jehovinih svjedoka u velikoj zabludi po pitanju Isusovog pravog identiteta. Vi ste to brzopleto osudili i time doveli u pitanje pravovaljanost vaše odluke koju bi trebalo ukinuti.

Znam da u osnovna vjerovanja Jehovinih svjedoka je i uvjerenje da je Isus imao predljudsko postojanje. Budući da su starješine prizivnog odbora u drugom procesu ukinuli odluku o isključenju vezano za moje drugačije gledište o Isusu koje sam javno objavio, ne jednoj osobi nego svim starješinama svoje skupštine, onda su na neki način ipak išli protiv Vodećeg tijela koje je napisalo da pripadnost Jehovinim svjedocima podrazumijeva prihvatiti gledište da je Isus imao predljudsko postojanje. Međutim, u sljedećem procesu me drugi pravni i prizivni odbor ipak isključio samo zato što sam to svoje gledište objavio izvan kruga starješina, odnosno široj javnosti. U čemu je razlika? Ako je isključenje užeg kruga javnosti bilo poništeno onda bi i ovo isključenje trebalo biti poništeno, prije svega jer me javnost nije osudila nego starješine koje su u ovom slučaju izgubili potporu javnosti.

No, ukoliko smatrate da se poništenje odluke o isključenju u prethodnom slučaju zasnivalo na tome što svoje gledište nisam objavio široj javnosti, pa to smatrate tajnom koju zna samo nekolicina starješina, onda iz ovog procesa svi mogu vidjeti da Jehovinim svjedocima mogu pripadati i oni koji drugačije vjeruju, a koji samo moraju šutjeti tj. jedno misliti, a drugo govoriti. Ako je tako, onda među članovima Zajednice postoj samo prividno jedinstvo u govoru, a ne stvarno jedinstvo u mišljenju, pa samim tim ne možemo za Jehovine svjedoke tvrditi da su doktrinarno jedinstveni. Stoga od vas zahtijevam da postupite kao što je postupio prethodni prizivni odbor koji je ukinuo odluku o isključenju.

Razmislite o nekim pitanjima? Što čete učiniti s osobama koja tek nakon krštenja shvati da je bila dovedena u zabludu jer je poput mene povjerovala u Isusovo predpostojanje i u inkarnaciju i to na osnovu prijevoda Biblije u kojoj su prevodioci Watchtowera izmijenili izvorni tekst te ubacili neke pojmove i dodali riječi koje se ne nalaze u izvornom grčkom tekstu samo kako bi se lakše prihvatilo njihovo institucionalno uvjerenje za koje su i sami mislili da je točno? Kada krštena osoba na temelju vlastitog ispitivanja uvidi da je u zabludi po tom pitanju, da li se može smatrati članom zajednice Jehovinih svjedoka ili samo kršćaninom? Zašto to pitam? Naime po pravilima Zajednice ne možeš biti član zajednice ukoliko više ne dijeliš isto uvjerenje iako si po svim kršćanskim mjerilima i dalje kršćanin. Da li je važnije biti član neke zajednice nego biti pravi kršćanin? Ako po pravilima Zajednice takav mora biti isključen jer javno zastupa drugačije uvjerenje, da li ima pravo tražiti da se njegovo krštenje od strane Zajednice smatra nevažećim jer ima dokaze da je Zajednica mijenjala tekst Biblije i tako ga uvjerila u svoje učenje s kojim se na osnovu novih dokaza ne može više složiti. Ako da, onda bi to značilo da je njegovo krštenje, a samim tim i isključenje samo po sebi ništavno. U krajnjem slučaju ga ne možete tretirati kao nepokajničkog grešnika, niti se prema njemu ponašati kao prema isključenoj osobi. Budući da vam mogu dati takve dokaze onda moje isključenje nema pravnu osnovu jer sam prije krštenja od strane Watchtowera bio doveden u zabludu, pa se prema meni nije mogla primijeniti odredba o isključenju kakvog se traži po biblijskim smjernicama.

Kad su u pitanju dokazi, ja sam vam ih iznio, ali ste ih odbili jer sebe niste smatrali mjerodavnima da 'ispitujete' izjave koje dolaze od vaše braće, čime ste išli protiv zahtjeva kojeg vam je dao apostol Ivan u 1.poslanici Ivanovoj 4:1: “Ljubljeni, ne vjerujte svakoj izjavi koju je navodno nadahnuo Bog, nego ispitajte potječu li takve izjave od Boga.“ Budući da bi trebali prije svega postupiti po toj Ivanovoj zapovjedi a ne po zapovjedi Vodećeg tijela koji zabranjuje takvo ispitivanje, onda bi po svojoj savjesti trebali dobiti uvid u dokaze koji su iz nekog razloga bili sakriveni od vas. Ja vam ih ovom prilikom otkrivam. Vidjet ćete što je istina kada se samo na temelju jednog jedinog stavka iz 1.Ivanove 4:2,3, usklade sve biblijske i povijesne činjenice. O tome sam iznio temeljito svjedočanstvo u članku:

Ovaj članak je nadopuna informacijama iz knjige 'Posljednji Adam'. Čak su i u NS prijevodu (kao i nekim drugim prijevodima) radi lakšeg prihvaćanja Isusovog predpostojanja ubačene riječi i pojmovi kojih nema u izvornom grčkom tekstu što se može vidjeti u Grčkom Interlinearnom prijevodu, tako da, koliko god čitali Bibliju, bez temeljitog traženja istine nikad nećete vidjeti drugačiju i pravu istinu, ni vi niti starješine u Vodećem tijelu. Watchtower očito nema potrebe dovoditi u pitanje svoje tradicionalno učenje koje ima nekog smisla, zbog čega su 'dodali' u Bibliju riječi koje tu ne pripadaju što je samo po sebi grijeh prema Bogu i njegovoj riječi. Time su oduzeli pravo značenje izvornog teksta kao i mogućnost spoznavanja prave istine onima koji je traže. Zamislite kako bi se vi osjećali kad bi otkrili da je netko, pa makar i nesvjesno dodao ili oduzeo nešto Božjoj riječi? Zar bi samo tako šutjeli jer smatrate da će Vodeće tijelo kad tad uvidjeti svoj (nesvjesni) grijeh? Ako bi vas to pogodilo u srce onda se pokušajte staviti u moj položaj pred vama i pred Bogom. U biti ako bi vas to pogodilo u srce onda ste odlukom o isključenju neizravno i sebe isključili, pa je i to razlog da ovu odluku poništite.

Sjetite se Apolona koji je unutar svoje vjerske zajednice u 'javnim raspravama' svojoj braći dokazivao da su u krivu po pitanju Isusa. Što ga je navelo da progovori i da li ga je trebalo osuditi i ušutkati? Njega je 'duh poticao na revnost' kao i mene kada sam pokušao dokazivati kako su čak i Jehovini svjedoci u krivu po pitanju Isusa jer se njihovo gledište zasniva na poganskoj nauci o inkarnaciji isto kao i kriva gledišta ostalih kršćanskih zajednica koji također kroz svoja gledišta 'propovijedaju drugačijeg Isusa' (Dj 18:24-28; 2.Ko 11:4).

Uzmite u obzir da sam najprije nekima od vas dao na uvid svoj tekst o Isusu (posljednjem Adamu). Međutim, nitko nije ozbiljno prišao tom problemu, pa sam nakon nekog vremena po inerciji svog srca poduzeo drugi drastičniji korak te sve javno objavio jer mi je istina bila važnija od svog statusa u skupštini. Zbog ovoga sam osuđen u zadnjem procesu koji je ponovo pokazao koliko nisko mogu pasti starješine kojima je više stalo do ljudske slave nego do Božje riječi. Sami ne preispitujete izjave Watchtowera niti drugima dajete da to čine, a po logici stvari je sasvim razumljivo da se u skupštinama mogu pojaviti braća koje duh navodi na revnost u tom pogledu. No takvu braću očito treba izbaciti iz skupština kao što su Židovi iz svojih sinagoga isključivali onu svoju braću koja su poput Apolona objavljivali istinu o Mesiji, a koja se razlikovala od rabinskog gledišta koje je zanemarilo sve dokaze o Isusu kao Mesiji. Zašto dozvoljavate da sudite svojoj braći po uputama onih koji zanemaruju sve ove neoborive dokaze o Isusu?

Kao što sam naveo, u Bibliji nema niti jedan stavak koji bi trebao osuditi braću koji nastoje isticati ono što je istinito i hvale vrijedno pa ste za svoju osudu našli uporište u stavcima koji govore o lažnim učiteljima i antikristima koji se odriču Boga (2.Pe 2:1) To je slično insceniranim procesima protiv neistomišljenika koje se prikazuje u krivom svjetlu. Imajte u mislima da neutemeljenim presudama protiv navodnih 'lažnih učitelja' i 'lažne braće' dovodite sebe u poziciju lažnih starješina koji očito nisu svjesni nepravde koju promiču svojim odlukama. Vašom odlukom o isključenju ste kompromitirali sami sebe kao nepravedne suce zbog dvostrukih mjerila kojim ste branili svoj autoritet a ne Božju riječ. Imajte na umu da braća koja su dobila uvid u moj slučaj neće imati povjerenje u Vodeće tijelo i ostale starješine sve dok su na snazi pravila o isključenju neistomišljenika koji nisu otpadnici od Boga i kršćanske vjere, a tako će ostati sve dok ne ukinete ovu vašu odluku o isključenju koja nema biblijskog temelja .

Ovih nekoliko razloga koje sam naveo nisu razlog zašto me nema na skupštinskim sastancima koje vi organizirate niti je moj nedolazak na sastanke razlog da ne uvažite moj zahtjev. U biti vaša odluka o isključenju u sebi sadrži misao da me ne želite primiti u svoj 'dom' (skupštinu), pa nema potrebe da idem tamo gdje me ne žele čak ni kulturno pozdraviti i zaželjeti mi dobrodošlicu.

Naime, suočen s nebiblijskim načinom na koji sam procesuiran i nepravedno isključen, a pogotovo što sam ranije doživio krutost i ekstremnost u ophođenju prema isključenima, (vidi iskustvo "Izopćenje po Watchtoweru") odustao sam od pohađanja sastanaka svoje skupštine iz još jednog razloga:

  • kako ne bi dovodio druge u situaciju da se ponašaju po određenim krutim i nerazumnim pravilima koje ja osobno kao kršćanin ne mogu podržavati jer odudaraju od onoga što su Isus i apostoli zapovjedili.

Vi kao starješine ste poučeni da se braću poput mene izjednači s otpadnicima i isključuje iz skupštine bez da vidite kako time činite nepravdu koja svoju težinu još više dobiva načinom ophođenja prema isključenima. Vi očito ne poznajete što se u izvornom smislu krilo iza zahtjeva da se izbjegava svaki normalni kontakt sa izopćenikom, kojeg su uveli židovski rabini, a ne Isus i apostoli. Vodeće tijelo je do danas bilo primorano mijenjati svoju retoriku i tumačenja pojedinih biblijskih stavaka i gledišta bez da je sagledalo posljedice koje su učinjene zahtjevom da se bespogovorno vjeruje u sve što se iznosi i po tome postupa. Tako su po pitanju 'isključenja' postepeno uvodili pravila koja su bila sve strožija prema isključenima ali su time išli preko onoga što je napisano u Bibliji što je dovelo do još nekih posljedica o kojima se šuti. O tome sam upoznao mnogu braću jer sam ih uputio da pročitaju članak “Kako se odnositi prema izopćeniku“. Vidi:

Ovaj članak kojeg sam nedavno revidirao pokazuje kako jedna najmanja zapovijed, kao što je iz Mateja 18:15-18, ako je se prekrši, učeći ljude krivo, može starješine Vodećeg tijela i ostale učiniti nedostojnima da u budućnosti zastupaju interese Kraljevstva.

Zato ono što tražim od vas je puno više od onoga što ste sada spremni učiniti, ne samo po pitanju poništenja odluke o isključenju, nego i po pitanju isključenih. Da bi ovo što tražim mogli učiniti onda bi trebali svoju revnost za institucionalnom pravdom zamijeniti s istinskom božanskom ljubavi jer jedno i drugo ne idu zajedno. Budući da kao starješine morate znati razlučivati izjave koje netko iznosi na temelju Biblije (bez obzira da li je član Vodećeg tijela, skupštinski nadglednik ili običan vjernik) i vidjeti da li su zaista u duhu Pisma, onda koristim ovu priliku da vam skrenem pažnju na problem o kojem imate mogućnost raspravljati međusobno ali i sa nadglednicima pokrajine koji bi to prenijeli vrhu Zajednice koja mora uvažavati riječi svoje braće. O tom problemu sam u gornjem članku iznio dosta činjenica i argumenata koje bi vam mogle koristiti u vašem pravednijem odnosu prema meni i drugim isključenim članovima skupštine. Nadam se da će te uzeti malo vremena da taj članak istražite pod vodstvom svetog duha jer se u njemu nalaze jako važne stvari o kojima nikad niste čitali u publikacijama Watchtowera. Ukoliko nađete da bilo koja misao odstupa od duha Pisma, ja ću taj članak izbrisati sa svoje web stranice.

Budući da nisam učinio grijeh ni prema Bogu ni prema čovjeku onda nema potrebe za pokajanjem. Što će te vi učiniti? Da li će te nastojati ispraviti nepravdu pa makar izgubili svoje starješinstvo ili ćete čekati novo rukovodstvo koje će promijeniti svoju politiku? S obzirom na vaše nepravedno postupanje prema meni ja ne gajim negativne osjećaje prema vama, ali očekujem da me rehabilitirate tj. da poništite postojeću presudu, kao što je moguće iz određenih razloga poništiti nečije krštenje. Ako još niste spremni da se oduprete centralizaciji i da stvari uzmete u svoje ruke onda će i dalje braća u vašim skupštinama nesvjesno robovati čovjeku sve dok ne dođe nova generacija starješina koja će ispravnije postavljati stvari. Mnogi starješine po svijetu odustaju od svoje službe jer uviđaju da ima dosta stvari koje nisu usklađene sa izvornim kršćanstvom nego samo potrebama održivosti institucije Watchtowera. Zar treba očekivati novu generaciju starješina koji će se više oslanjati na Božju nadahnutu riječ nego na ne-nadahnute izjave i poneka kriva tumačenja koja su se, htjeli vi to priznati ili ne, negativno odražavala na pojedine aspekte kršćanskog života i na sam duh skupština.

Stoga očekujem da sazovete pravno viječe na višem nivou (sastavljeno od starješina koji dobro poznaju duh Pisma, povijest prvih kršćana i povijest svoje zajednice) koje bi, nakon podrobne analize mog slučaja (koji je svima dostupan), uzelo u obzir svaku riječ i postavku koju su prethodni starješine izgovorile, a koje su izašle iz okvira Biblije. To bi od njih zahtijevalo da već sada izađu iz nekih krutih okvira i donesu presedan kojeg bi trebalo razmatrati Vodeće tijelo, što je za sada malo vjerojatno s obzirom na trenutna gledišta o Organizaciji koju promiće grupa istaknutih starješina. Zato imajte u mislima njihovo priznanje da nisu nadahnuti svetim duhom, što bi vam trebao biti dovoljan razlog da se više pokoravate Bogu nego čovjeku. Imate se pravo prema njima postaviti kao što se postavio Pavle prema apostolu Petru kad je vidio da ne postupa ispravno. Nemojte biti među onima koji su 'prvi' a koji će u kraljevstvu biti 'posljednji' jer nisu provodili Božju volju nego ljudsku (Lk 13:26-30).

Nadam se da ćete u duhu Božje riječi razmotriti moj Zahtjev za ukidanje odluke o isključenju i donijeti odluku koja neće opterećivati vašu savjest, naravno ukoliko je u cijelosti školujete na biblijskim, a ne na institucionalnim načelima.

S poštovanjem,

Vaš brat Danijel


Napomena: Podružnici u Betelu sam poslao 'Zahtjev o ukidanju pravila o krutom postupanju prema isključenima' 

vidi: http://www.biblijske-tajne.com/index.php/moji-zahtjevi?showall=&start=2