Article Index

Krist, Sin Božji


ISUS je Sin Božji. To tvrde svi kršćani iako se njihova gledišta oko toga razlikuju. Uglavnom se smatra da se ovaj pojam odnosi na Isusov nebeski status Sina u odnosu na Boga kao njegovog Oca s kojim od vječnih vremena dijeli najviši položaj u odnosu na sva nebeska i zemaljska stvorenja. No, postoje i oni kršćani koji smatraju da je u pitanju čovjek koji je postavljen za Božjeg Sina. Da bi razjasnili ovu dilemu moramo dobro istražiti povijesnu pozadinu na kojoj su svi Židovi svog Mesiju smatrali Sinom Božjim u jednom jedinstvenom smislu.

Ovdje ću iznijeti sasvim nove činjenice koje bi vas mogle oduševiti kao i mene dok sam ih otkrivao pišući ovaj članak tako da i ovdje ima informacija koje po prvi put izlaze na svjetlo dana. Trudio sam se postaviti i razjasniti sva ona pitanja koja bi bilo tko od vas postavio na ovu temu.

Vjerojatno znate da Biblija spominje dvije skupine koje zove ‘sinovima Božjim’:

Sinovi Božji

  • nebeska bića

"A stigao je dan koji je bio određen da sinovi Jehove, pravoga Boga, stanu pred njega,..." (Job 1:6)

  • zemaljska bića

"Vi (sinovi Izraelovi) ste sinovi Jehove, Boga svojega." (5.Moj 14:1)

Moramo uzeti u obzir da je svaka pojedina osoba u obje skupine sin Božji (malo slovo 's'). Međutim, u svakoj skupini postoje više istaknutih sinova kao viših i najviših knezova ili starješina koji upravljaju s nebeskom ili zemaljskom skupinom i njihov broj ovisi o postojećem ustrojstvu. S obzirom da je Jahošua (Jošua, sin Josipov; grč. Isus) najistaknutiji Sin (veliko slovo 'S'), nas zanima kojoj skupini on pripada, nebeskoj ili zemaljskoj. Ono što bi nam trebalo otvoriti um za prihvaćanje istine o Isusu je to što

  • Biblija sadrži izjave apostola i samog Isusa koji njegovo sinovstvo povezuje samo sa onim stavcima iz Pisma vezanim za jednu od tih skupina

 jer samo

  • jedna od tih dviju skupina ima takvog najistaknutijeg 'Sina' prvorođenca, dok u drugoj skupini takav 'Sin' ne postoji.

Koja je to skupina? Prije nego to otkrijemo trebamo razmotriti smisao i značenje pojma ‘Sin Božji’ koji se koristio za Isusa. Ono što bi nam prvo pada u oči je da Isus na početku svoje službe nije za sebe tvrdio da je Sin Božji niti je ljudima objašnjavao što bi taj pojam trebao značiti za njega koji se često predstavljao kao ‘sin čovječji’ tj. sin od čovjeka, zbog čega su ga i njegovi učenici smatrali 'sinom Josipovim (Ivan 1:45). Prije nego je za sebe tvrdio da je Krist, Sin Božji, to su ustvrdili oni koji su se osvjedočili u njegovo mesijanstvo, kao što su Ivan Krstitelj, Nataniel, Petar i još neki. Međutim, što su ti Židovi podrazumijevali pod tim pojmom ako Isus o tome nije govorio? Izgleda da je njima taj pojam bio dobro poznat pa ga nije trebalo posebno objašnjavati. Nakon što je javno počeo za sebe govorit da je on Krist, Sin Božji, onda su i njegovi protivnici pokušavali pobijati njegovu mesijansku ulogu jer su i oni znali tko može za sebe tvrditi da je Mesija. Svima njima je bilo zajedničko to što su jasno znali iz Pisma što znači pojam Sin Božji i na koga se odnosio. Tada je postojalo jedno gledište a danas ih ima nekoliko. Koje je od sljedećih gledišta ono koje su tadašnji Židovi mogli jasno i nedvosmisleno koristiti za svog Mesiju kojeg su čekali u svoje vrijeme:

Sin Božji je…

    • postavljen za Sina od Boga (čovjek)
    • prvi koji je stvoren od Boga (anđeo)
    • jedan od Božjih anđela (izabrani anđeo)
    • doslovno rođen od Boga (božanstvo)
    • druga osoba trojednog Boga (Bog)
    • drugo lice trojednog Boga (Bog)
    • Bog Jahve u tijelu čovjeka (Bog)

Jedno od ovih gledišta tvrdi da se pojam ‘Sin Božji’ odnosi na čovjeka, dok sva ostala gledišta tvrde da je riječ o pojmu koji opisuje najistaknutije nebesko biće kao Boga ili njegovog prvog, jedinog i jedinstvenog Sina. Pitajmo se:

  • Ako su Židovi iz Pisma mogli imati samo jedno gledište kojeg su zadržali do danas, kako je moguće da su kršćani stvorili toliko različitih gledišta?
  • Ako je ipak bilo moguće da se iz hebrejskih svetih spisa stvore ovoliko gledišta, da li su i Židovi mogli imati toliko verzija oko kojih su stvarali rasprave?
  • Ako je bilo više od jedne verzije, da li je Isus trebao to razjasniti kako bi oni znali tko je on i što o njemu u tom smislu govore Pisma?
  • Ako Isus nije razjasnio taj pojam da li je npr. Nataniel mogao imati jedno gledište, Petar drugo, farizeji opet neko treće, saduceji četvrto i eseni neko peto gledište?

Iz četiri evanđelja saznajemo da su svi pa i sam Isus koristili pojam ‘Sin Božji’ za Mesiju samo u jednom izvornom smislu. To nam govori da su neki kršćanski učitelji zanemarili izvorno gledište i uspjeli nametnuti svoje koje odudara od istine. Kako bi odvojili istinu od zablude uzet ćemo u razmatranje samo dva gornja gledišta koja tvrde da se pojam ‘Sin Božji’ odnosi na nebesko biće i vidjeti da li se bar jedno od njih može poduprijeti stvarnim biblijskim i povijesnim činjenicama. Razmotrimo ta dva suvremena gledišta o nebeskom Sinu:

Gledište Jehovinih svjedoka

Biblija Isusa naziva “Sinom Božjim” zato što ga je (izravno) stvorio sam Bog, pa stoga ima iste osobine kao i njegov Otac… pa se njega (prvog anđela) s pravom može nazvati ‘jedinorođeni’ i “prvorođenac svega stvorenja” (Probudite se, 3.2006. str.12; 12.2013. str.11; Stražarska kula, 1.4.2010. str.5)

Adventističko gledište - ASD (ogranak koji ne vjeruje u trojstvo)

Biblija je nedvosmislena kad kaže da je Isus doslovni, jedinorođeni Sin Božji - jedini koji je doslovno rođen od Boga (božanstvo, Bog) jer je “Bog tako ljubio svijet da je dao Sina svojega jedinorođenoga,” - ne sina stvaranjem, kao što su to bili anđeli, niti sina posvojenjem, kao što je grešnik kome je oprošteno, već Sina rođenog u savršenom obličju Očeve osobe, i u svoj sjajnosti Njegovog veličanstva i slave, jednakog Bogu po autoritetu, dostojanstvu i božanske savršenosti. U njemu je prebivala sva punina Božanstva tjelesno.” (E. G. White, Znaci Vremena, 30. svibnja 1895., pogl.3)

Ova dva gledišta imaju zajedničko uvjerenje po kojem Isusovo sinovstvo vežu uz nebesku prirodu postojanja. Ukoliko se ne mogu potvrditi, onda u vodu padaju i druga slična gledišta koja se zasnivaju na Isusovom predpostojanju, pa bi ostalo samo ono gledište koje bi se u svim detaljima trebalo temeljiti na Bibliji. To gledište bi bilo upravo ono izvorno kojeg su Židovi koristili za svog Mesiju (Krista). Ukoliko dobro poznajemo Bibliju, pitajmo se da li su Židovi koji su, poput onih iz Bereje, temeljito istraživali hebrejska Pisma, mogli dobiti ovakva gore navedena tumačenja iz svetog Pisma? Gdje su pročitali i saznali…

  • da je Bog rodio / stvorio jedinstveno biće
  • da je to biće doslovno prvorođeno / prvostvoreno
  • da će se to biće utjeloviti i roditi na zemlji

S obzirom da ovakvih izjava nema u hebrejskom dijelu Biblije, niti je Isus objašnjavao u kojem je smislu on 'Sin Božji', kako je onda moguće da su neki Židovi poput Natanaela i Petra stekli baš takvo uvjerenje o nebeskom Mesiji i onda još na početku Isusove službe samouvjereno rekli Isusu:

“ti si Sin Božji” (Ivan 1:49; Matej 14:33; 16:16)

Budući da nisu mogli imati u mislima potpuno jasnu i nedvosmislenu sliku o postojanju jedinstvenog nebeskog Sina, onda je normalno da se pitamo: Što su oni i drugi Židovi podrazumijevali pod pojmom ‘Sin Božji’ kojega su povezivali sa svojim Mesijom? Da bi to saznali još jednom zavirimo u hebrejske svete Spise. Što vidimo?