Article Index

 Krist, Sin Božji (2.dio)


Narod je kroz povijest Izraela imao Krista, kralja i svećenika koji ga je zastupao pred Bogom, a Bog je u toj osobi Krista imao svog Sina jedinica koji ga je zastupao pred narodom tako da je pojam ‘Sin Božji’ bio duboko usidren u mislima svih Židova koji su očekivali Mesiju (Krista). On je njima trebao biti kralj, a Bogu Sin prvorođenac i jedinac.

 

Ova činjenica se nikako ne smije zanemarit jer ona određuje značenje izraza ‘Sin Božji’ kojeg su u duhu Božjeg izražavanja koristili David, Isus, apostoli i drugi Židovi bez ikakve pomisli na nebesko božansko biće. Da je u ono vrijeme postojalo i doslovno značenje tog naziva, onda bi se o tome raspravljalo, ali u Bibliji nema nikakve naznake i rasprave o tome.

Pogledajmo sličnosti u različitim pojmovnim odnosima koji se spominju u Bibliji:

Bog je taj koji je u svojoj riječi postavio taj odnos između neba i zemlje, između sebe kao ‘Oca’ na nebu i njegovog ‘Sina’ prvorođenca na zemlji koji je trebao biti zastupnik i posrednik neba i zemlje, tako da u to vrijeme na Isusa nitko nije gledao niti je trebao gledati izvan ljudske prirode. Ta slika Sina Božjeg se provlači kroz cijelu Bibliju a posebno u evanđeljima. To se najprije vidi u riječima nekih Isusovih učenika:

“Našli smo onoga o kome je pisao Mojsije u Zakonu i Proroci: Isusa, sina Josipova, iz Nazareta.” (Ivan 1:45)

”Nato će mu Natanael: "Učitelju, ti si Sin Božji! Ti si kralj Izraelov!” (Ivan 1:49)

  • Isus, Sin Josipov - Sin Božji, kralj Izraelov 

“No, neki su govorili: “Pa zar Krist dolazi iz Galileje? Ne kaže li Pismo da Krist dolazi iz potomstva Davidova i iz Betlehema…” (Iv 7:42, 43)

Porijeklo Krista, kako kaže Pismo i kako su shvaćali Židovi nije sa neba nego iz Betlehema i nije doslovan potomak Boga nego je svoj početak imao u Davidu kao potomak Davidove obiteljske loze. Stoga je i sam naziv ‘Sin Božji’ u Isusovom slučaju od samog početka bio vezan za čovjeka, a ne za nebesko biće. To vidimo u sljedećim izjavama koje se nadopunjuju:

“Nađosmo, da ovaj (Isus) buni narod naš, da zabranjuje plaćati porez caru, i izdaje se za Krista kralja.” (Luka 23:2)

“Mi imamo zakon, i po zakonu (Isus) mora umrijeti, jer se je gradio Sinom Božjim.” (gradio se bogom, pomazanim kraljem) (Ivan 19:7)

“I odmah je (Savao) po sinagogama propovijedao Isusa, da je on Sin Božji… dokazujući, da je Isus Mesija (Krist).” (Dj 9:20,22)

U ovim izjavama se koriste dva izraza koja se nadopunjuju jer imaju isto značenje u Pismu. Zato su jedni Isusa dovodili u vezu s Kristom, kraljem, a drugi sa Sinom Božjim.

  • Krist Sin Božji (kralj)

Naziv ‘Krist’ je općenit ali kada ga se koristi u kontekstu obećanog kralja, potomka iz Davidove loze, onda je to drugi naziv za ‘Sin Božji’ (prvorođenac) jer su se oba naziva koristila za čovjeka pomazanog za kralja.

  • Krist, kralj - kralj postavljen od Boga
  • Krist, Sin Božji - Sin postavljen od Boga

Kao što smo mogli vidjeti iz Biblije, Krist je po funkciji ljudima njihov kralj, a Bogu Sin i zato se koriste gornja dva izraza koji se nadopunjuju. Kad gledamo povijest poganskih kraljeva onda nitko od njih nije bio ‘Sin Božji’. Taj status nisu imali ni kraljevi desetoplemenskog Izraela niti Herod koji je u vrijeme Isusovog rođenja vladao Jeruzalemom jer nisu ispunjavali osnovne uvjete za tu božansku funkciju, osim onih koje smo do sada naveli, dok je Isus za tu funkciju unaprijed određen pa su mudraci s Istoka došli u Jeruzalem i pitali:

“Gdje je novorođeni kralj židovski…” Kad je to čuo kralj Herod, uplaši se on i s njim sav Jeruzalem. On skupi sve glavare svećeničke i književnike narodne i upita ih, gdje bi se imao roditi Krist.” (Matej 2:1-3)

  • Krist - kralj židovski

Ovdje se ne spominje pojam ‘Sin Božji’ ali se podrazumijeva jer se u duhu Pisma veže uz ‘Krista, kralja’.

 • Krist < > Kralj židovski < > Sin Božji

Netko bi sad mogao reći da, ako se po Herodovim riječima trebao “roditi Krist”, onda se trebao roditi netko tko je prije rođenja već bio Krist, Sin Božji, no takva argumentacija nema smisla jer bi onda značilo da se po riječima mudraca rodio dječak koji je prije rođenja već bilo ‘Kralj židovski’. Svatko tko čita u duhu Pisma zna što je bilo rečeno tom prilikom jer su svi u mislima imali proročanstva koja su ukazivala na rođenje djeteta koje je unaprijed određeno da bude od Boga pomazan za Kralja pa su svećenici rekli Herodu da se Krist (tj. onaj koji će biti pomazan za Kralja), treba roditi u Betlehemu, zemlji Judinoj jer u proročanstvu Miheja piše:

“... iz tebe ima izaći knez, koji će vladati narodom mojim Izraelom.“ (Mt 2:5,6; Mih 5:2)

Vidjeli smo da su svi kraljevi u Davidovoj lozi indirektno potekli iz Betlehema gdje se nalazio njihov korijen. Međutim, ta linija kraljeva je prekinuta kad su babilonci zadnjeg kralja Sedeciju svrgnuli s vlasti. Od tada se čekalo novog židovskog kralja koji će obnoviti kraljevstvo u Izraelu, a prema Danijelovom proročanstvu je trebalo proteći točno određeno vrijeme. Vidjeli smo i to da su proroci Jeremija i Ezekiela prorekli dolazak ‘Davida’ tako da je time Mihejevo ranije proročanstvo dobilo na značaju jer se David rodio u Betlehemu, pa je trebao i ovaj drugi tj. veći David izaći i biti rođen u Betlehemu, tako da je ono što je ispunjeno na Ezekielu trebalo imati i završno ispunjenje.

Sve ovo do sada navedeno su povijesni zapisi koji objašnjavaju pojam ‘Sin Božji’ koji se kao takav koristio za Mesiju (Krista, kralja) daleko prije nego je Isus rođen. Ako ovu povijesnu činjenicu zanemarimo ili ne učimo iz povijesti onda smo osuđeni da ponavljamo povijesnu grešku koja je nastala nakon što su se učitelji iz nežidovskih naroda počeli baviti svojim kristologijom temeljenu na Isusovom nebeskom sinovstvu čime su sakrili pravo značenje i ulogu Božjeg Sina koji je izdvojen između zemaljskih sinova Božjih.

Pokušajmo sada vidjeti da li bi se ta njihova kristologija mogla primijeniti u Isusovom slučaju, na način da razmotrimo što su pod pojmom 'Sin Božji' mislili, Bog, anđeli, sam Isus, te njegovi učenici i protivnici.