Uvodna riječ

Autor Biblije želi svima dati priliku da "steknu veliko bogatstvo – razumijevanje istine, razumijevanje u čiju su točnost posve sigurni – i kako bi dobro upoznali Božju svetu tajnu: Krista" (Kološanima 2:2). Isus Krist igra ključnu ulogu u ispunjenju Božjeg nauma, jer su ‘u njemu pažljivo sakrivena sva blaga mudrosti i spoznaje’ (Kološanima 2:3). Bez obzira koliko nam je toga otkriveno, mi smo bića koja se žele uvjeriti u sve to. Ako nam je nešto još uvijek skriveno, bit ćemo potaknuti da to otkrijemo svetim duhom. Među vjernicima uvijek ima više onih koji žive po nekim zacrtanim pravilima i moralnim normama ali ne teže dubljim duhovnim vrijednostima pa često svoju podložnost u većoj mjeri daju čovjeku nego Bogu. Takvi ponekad žive u lažnoj sigurnost i ne mogu vidjeti ono što duhovan čovjek vidi. Za razliku od njih, Isus je rekao svojim učenicima:

"Vama je dano da razumijete svete tajne kraljevstva nebeskog, ali njima nije dano" …"Jer ništa nije tajno što se neće otkriti i ništa nije skriveno što se neće doznati i doći na vidjelo" (Matej 13:11; Luka 8:17).

Kao kršćani bi trebali biti "ukorijenjeni i utemeljeni, kako bismo u potpunosti mogli razumjeti zajedno sa svima svetima što je (1) širina i (2) dužina i (3) visina i (4) dubina istine" (Efežanima 3:17-19). Pomoću ovih četiriju dimenzija možemo dokučiti mnoge tajne nebeskog Kraljevstva koje su s razlogom zaključane i sakrivene u Bibliji. Neke od tih tajni su bile otkrivene kršćanima prvog stoljeća, ali su zagubljene zbog razvoja mnogih krivih nauka tako da su u vrijeme buđenja kršćanske svijesti zahtijevale od iskrenih istraživača Biblije da ih ponovo iznesu na svjetlo dana. Unatoč dobrim namjerama iznosila su se neka gledišta prije nego bi se tema sagledala u svim dimenzijama, pogotovo u dimenziji iz koje se vide "dubine Božje" (1.Korinčanima 2:10). Naime, da bi se vidjela prava istina potrebno ju je sagledati sa svih strana i u svim njenim dimenzijama. Da bi se to postiglo potrebno je tu istinu najprije promatrati iz daljine jer se iz te perspektive mogu bolje sagledati njena širina, dužina i visina. No, tako dobivamo različita tumačenja koja su samo naizgled točna jer u sebi kriju onu četvrtu dimenziju koja nije uvijek jednaka visini koju vidimo iz vanjske perspektive. Ako dubina i visina nisu točno odmjerene, a poznajemo dužinu i širinu, onda ne možemo tvrditi da poznajemo istinu u njenom izvornom obliku, niti možemo osuđivati druge koji imaju drugačija gledišta jer upravo ta drugačija gledišta mogu biti točna. 

Prava istina se krije u ‘dubinama Božjim’ u koje je potrebno uči pomoću ključa skrivenog u Bibliji. ‘Dubina’ je dimenzija one spoznaje iz koje se mogu potpuno sagledati i ostale tri dimenzije, a time i mnoge skrivene stvari. Zato je bilo potrebno pristupiti ponovnom istraživanju kako bi se pronašao pravi ‘ključ znanja’ koji otvara vrata u četvrtu dimenziju i vidjeti koje je to tajne još davno Bog otkrio prvim kršćanima i zašto nam nisu objavljene u svom izvornom tumačenju (Luka 11:52). Objašnjenja u svakom pojedinom svesku ove knjige "Tajne nebeskog kraljevstva" dokazuju da je potraga za tim ‘ključem spoznaje’ bila potrebna kako bi ljubitelji istine uživali u razumijevanju ‘svete tajne’ koja nam je obznanjena ‘objavom s neba’… "Dakle kad to čitate, - rekao je apostol Pavle - možete proniknuti u moje razumijevanje svete tajne o Kristu" i njegovom nebeskom kraljevstvu (Efežanima 3:4). Ovom ispitivanju mogu pristupiti samo dobri poznavaoci Biblije, a takvih je nažalost malo. Zato su izneseni svi biblijski argumenti i dokazi kako bi se moglo lakše prihvatiti istinu koja nam je bila sakrivena. Pažljivo su analizirani svi upotrebljivi dokazi i iznesene razumljive činjenice koje idu u prilog nekom učenju, a također i one činjenice koje su protiv nekog gledišta. Rušeći kriva gledišta koja nisu imala čvrst temelj stvoren je prostor za ponovnu gradnju u kojoj bi do izražaja došle temeljne istine. U svakom slučaju i ovaj put će se dokazati da je Bog istinit. No, pitanje glasi: 

"Možeš li dokučiti dubine Božje? Možeš li dokučiti granice Svemogućega?  

Mudrost je ta viša od neba. Možeš li išta od toga dosegnuti?

Dublja je od groba. Možeš li išta od toga shvatiti?  

Kad se izmjeri, duža je od zemlje, šira je od mora."

(Knjiga o Jobu 11:7-9)


Napomena: Knjiga "Tajne nebeskog kraljevstva" se sastoji od 20 svezaka. 21. svezak će biti otvoren 21. dana 21. godine 21. stoljeća. Svaki svezak je koncipiran tako da otkrije i ukloni sve nelogičnosti novovremenih gledišta koja odudaraju od gledišta prvih kršćana i stvarnih činjenica. Iako su ova saznanja potekla od čovjeka koji je svoju ljubav prema Bibliji stekao na temelju preispitivanja publikacija Watchtowera, bit će interesantna svima koji žele dobro upoznati dubine Božje riječi jer te skrivene istine nadilaze vjerske institucionalne granice i njihova različita učenja. Da je bio član bilo koje kršćanske zajednice bio bi potaknut da odvoji istinu od krivih gledišta u "rušenju onog što je (krivo postavljeno i) snažno utvrđeno" - po primjeru apostola Pavla koji je rekao: "Jer rušimo kriva razmišljanja" (2.Korinćanima 10:4,5). Na kraju bi opet došao do istih zaključaka jer je Bibliju uzeo kao autoritet istine, a ne čovjeka. Ako autoritet čovjeka zakaže u ovom zadatku, onda svaki pojedinac to može učiniti sam za sebe i za druge koji su spremni ispitivati temelj svoje vjere i spoznaje jer stoji napisano: "Sve ispitujte da se u to uvjerite, držite se onoga što je dobro" (1.Solunjanima 5:21). 

Objavljivanjem ove knjige on ne želi nikome ništa nametati nego samo stvara situaciju po kojoj svatko može koristiti svoj vlastiti razum za razlikovanje izjava koje se temelje na nadahnutim svetim spisima. Najvažniji svezak ove knjige pod naslovom "Posljednji Adam" je objavljen u tiskanom obliku kao posebna knjiga do koje mogu doći samo iskreni istraživači koji žele razotkriti tajnu o Kristu. Samo takvi će saznati zašto su im vjerski poglavari sve do danas svijesno ili nesvjesno objavljivali 'drugačijeg Isusa' (vidi Predgovor za knjigu). Ostali svesci nisu manje važni u što ćete se i sami uvjeriti. Oni su sada dostupni javnosti nakon više od deset godina držanja pod ključem jer je njen autor nakon svega onoga što je zbog njih doživio, odlučio da ih više ne drži zatvorene. Zato vam ovu knjigu "Tajne nebeskog kraljevstva" daje na razmatranje jer svatko treba imati pristup informacijama koje može prihvatiti ili odbaciti ovisno o tome da li su u skladu s Biblijom ili ne. 

 

"Mnogi će pretraživati i znanje će se umnožiti."

(Knjiga proroka Danijela 12:4)