Article Index

Isus nije Jahveh


Neki pobornici Isusovog predpostojanja svoje dokaze temelje na ideji da je Isus sam Bog Jahve, pa često koriste izraz "Ja sam [egó eimí]“ kako bi dokazali da je Isus takvom izjavom rekao isto što i Bog kad se predstavio Mojsiju (2.Mo 3:14,15). Međutim, u ovoj gornjoj izjavi "Ja sam [egó eimí]“ (Iv 4:26,JB) se to nikako ne može iščitati, pa takvi dokaze za svoju tvrdnju nalaze u drugim sličnim izjavama koja se nalaze u evanđeljima, pogotovo u izvještaju iz Ivana 8:58, u kojem, kao što smo vidjeli, Isusova misao završava sa: "Ja sam [egó eimí]“. Vidjeli smo da takav završetak rečenice ima kontekstualni smisao jer izražava misao kojom se Isus predstavlja za obećanog Mesiju.

Prije nego ponovo citiramo tu rečenicu, pogledajmo kako je taj izraz napisan u drugim izvještajima i kako je preveden. Razmotrimo najprije što je Isus rekao prema izvještaju iz evanđelja po Ivanu 8:24:

“… Uistinu, ako ne povjerujete da Ja jesam [egó eimí], umrijet ćete u grijesima svojim.“ (JB, TD)

"… jer ako ne uzvjerujete da sam ja [egó eimí], pomrijećete u grijesima svojima.“ (DK, IŠ)

“… Jer ako ne vjerujete da sam ja ono što kažem da jesam, umrijet ćete u svojim grijesima.” (NW)

Primjećujemo kako jedni prevodioci nastoje izraz 'egó eimí' prevoditi u duhu izražavanja kojim se potvrđuje Isusova mesijanska uloga, dok drugi jednostavno ne prevode misao nego u tom dijelu rečenice ostave izraz [egó eimí] kojeg napišu velikim slovom “Ja jesam“ kako bi Isusa poistovjetili s Bogom Jahvom koji je (navodno) svoje ime predstavio sa izrazom “Ja jesam“ iz 2.Mojsijeve 3:14,15. Međutim, iz konteksta je jasno da se dijalog vodio oko Isusovog identificiranja sa Mesijom kojega je Bog postavio za 'svjetlo narodima' prema proročanstvima iz knjige proroka Izaije (9. i 42.pogl.)

egó eimí - "ja jesam" [ja sam taj; ja sam ono što kažem da jesam - Mesija, Krist]

Problem očito nastaje kada neki prevodioci ne prevode misao nego samo riječi 'egó eimí' koji se mogu prevesti sa 'ja sam'; jesam'; 'ja jesam'. Pogledajmo još takvih primjera.

“Isus im tad reče: ` Kad budete uzdigli Sina čovjekovog, vi ćete spoznati da Ja Jesam.“ (Ivan 8:28)

Što su ti Židovi trebali spoznati u vezi s Isusom? Da li su trebali spoznati da je on Bog Jahve ili da je on onaj Mesija kojeg nisu prihvaćali uz obilje dokaza kojim je Bog svjedočio za njega? Očito ovo drugo.

U evanđelju po Luci 22:70, stoji:

“Nato svi rekoše: "Ti si, dakle, Sin Božji!" On im reče: "Vi velite! Ja jesam!“ (JB)

Da li primjećujete kako prevodilac ne prati kontekst niti misao pa njegov prijevod gubi smisao. Oni koji čitaju Jeruzalemsku Bibliju u kojoj je prevedeno da je Isus rekao za sebe: “Ja jesam“, pokušavaju podupirati doktrinu da je Isus – Bog YHWH (Jahve, Jehova). Naime, ako bi tako prevodili Isusovu izjavu, onda je on rekao laž jer tvrdi da su ti Židovi rekli: “Vi velite! JHWH! što nema smisao jer bi to bilo kao da su rekli: “Vi kažete da sam ja YHWH“. No, što su Židovi govorili o Isusu? Da li su govorili da je on Mesija ili to da je on Jahve Bog? Poznato nam je da oni nikad nisu rekli za Isusa da je on Bog Jahve (Jehova), tako da izraz 'ego emi' – 'Ja jesam' – nije Božje ime, nego uobičajeni način potvrđivanja svog identiteta što potvrđuju drugi prijevodi:

“Tada rekoše svi: "Ti si dakle Sin Božji?" On odgovori: "Da, ja sam to!" (Ivan Šarić)

“Oni rekoše svi: ` Ti si dakle Sin Božji! ` On im odgovori: ` Vi sami rekoste tko sam ja.“ (Tomislav Dretar)

“Svi pak rekoše: ti li si dakle sin Božji? A on im reče: vi kažete da sam ja. (Daničić-Karađić)

“Nato su svi rekli: “Dakle, jesi li ti Sin Božji?” On im je odgovorio: “Vi sami kažete da ja to jesam.” (NW)

Pogledajmo kako se Isus izrazio:

Grčki tekst: Ὑμεῖς λέγετε ὅτι ἐγώ εἰμι. (Hymeis legete hoti egō eimi.)

 • Doslovni prijevod: “Vi kažete da ja sam (ja jesam)“.
 • Doslovna misao: “Vi kažete da sam ja (taj)“ – (tko? Sin Božji)

Smisao Isusovog izražavanja nije bio da kaže: “vi kažete da sam ja“ ili “vi kažete da ja jesam“ jer time ne bi izrekao jasnu misao. To tako ispada kada se doslovno prevedu samo riječi. Prevodioci su dužni taj tekst na grčkom jeziku prevesti u duhu jezičnog izražavanja kojim se izražava misao a ne prevesti bukvalno samo riječ za riječ. Naime, da li bi danas netko na konstataciju: “Ti si dakle taj liječnik?“ rekao: “Vi kažete da sam ja.“ Ne, u duhu smislenog izražavanja on bi rekao: “Da, ja sam taj liječnik“. Ili “Ja sam taj liječnik za kojega vi pitate“. Pogledajmo jedan primjer iz evanđelja po Luci 23:3:

“A Pilat ga je upitao: “Jesi li ti kralj židovski?” On mu je odgovorio: 

 • "Ti kažeš." (IŠ; JB; DK)
 • “Ti sam to kažeš.” (NW)
 • “Ti si taj koji je to rekao.“ (TD)

Smisao: Ja sam (taj); Ja sam onaj za kojega ti pitaš. 

Sličan odgovor je Isus dao prije toga kad je bio na ispitivanju pred velikim svećenikom. U Mateju 26:63,64, piše:

“Zato mu je veliki svećenik rekao: “Zaklinjem te živim Bogom da nam kažeš jesi li ti Krist, Sin Božji!” Tada mu je Isus rekao:

 • "Ti kažeš." (IŠ)
 • "Ti kaza! (JB; DK)  
 • “Ti to kažeš.“ (TD)
 • “Sam si to rekao. (NW)

Isus je s izrazom 'Ti kažeš' samo dao potvrdan odgovor jer je s time rekao: “Da, jesam“; “Ja sam Krist, sin Božji“. Izraz “Ti kažeš“ (sy eipas) ima isti smisao kao izraz “Ja sam“ (egó eimí) jer oba se koriste kao potvrdni odgovor na postavljeno pitanje. Doslovno prevođenje na vlastiti jezik može zbunjivati pa prevodioci imaju slobodu da prevedu misao na svom jeziku.  Da je Isus koristio način izražavanja kojeg mi koristimo onda bi jednostavno na njihovo pitanje: Je si li ti Sin Božji? Rekao: “Jesam“ ili “Da, ja sam taj (za kojeg vi pitate)“. Ako to uzmemo u obzir onda nije neobično što grčki tekst iz Ivana 8:58, završava izjavom: “… ja sam“, jer ona sama po sebi podrazumijeva i potvrđuje misao o identitetu onoga koji je postavljen za Mesiju.

Unatoč svemu ovome, pobornici ideje da je Isus nitko drugi nego sam Bog Jahve pokušavaju svoju tvrdnju dokazati događajem gdje su vojnici popadali kad je Isus rekao “egó eimí“ – “Ja sam“ (“Ja jesam“) jer izvještaj u evanđelju po Ivanu 18:4-8, navodi:

“A Isus, koji je znao sve, što će biti od njega, stupi naprijed i upita ih: "Koga tražite". Odgovoriše mu: "Isusa Nazarećanina." Isus im reče: "Ja sam" [egó eimí]. A s njima je stajao i Juda, izdajnik njegov. A kad im reče: "Ja sam [egó eimí], ustuknuše natrag i popadoše na zemlju."

Da li ima smisla tvrditi da su vojnici išli uhvatiti Boga Jahvu i kad se Isus objavio imenom 'JA SAM' (JHVH) da su povjerovali u njega i popadali? Da li im je to zvučalo kao drugi izraz Božjeg imena Jahveh (Jehova)? Dovoljno je da u nastavku pročitamo što je Isus mislio kad je rekao: “Ja sam“, jer piše:

“Onda ih opet zapita: "Koga tražite?" A oni rekoše: "Isusa Nazarećanina." Odgovori Isus: "Rekoh vam, da sam ja [egó]. Ako dakle mene (Isusa Nazarećanina) tražite, pustite ove nek idu!" (IŠ)

Smisao: Ja sam [egó eimí] - taj Isus Nazarećanin kojega vi tražite

     da sam ja [egó] - taj Isus Nazarećanin kojega vi tražite

Isus Nazarećanin je sebe predstavljao za Mesiju, a ne za židovskog Boga Jahvu (YHWH) pa nema smisla u ovom događaju vidjeti ono što sam izvještaj pobija. Zašto su onda vojnici popadali kad je Isus rekao: “Ja sam“?

Zamislimo tu scenu. Jedna četa vojnika dobiva zapovijed da uhapse Isusa, ali ne znaju što ih tamo čeka i da li će Isusovi sljedbenici pružiti otpor. Sa njima su bili i židovski hramski stražari koji su se vjerojatno imali pravo bojati da će hapšenjem Isusa možda izazvati Božju reakciju jer ga još nitko nije pokušao uhvatiti protiv njegove volje. Mnogi su čuli da je Isus činio čuda. O njemu se govorilo da je on taj obećani Mesija i izabrani kralj Izraela. Hebrejski spisi su govorili o slučaju kad je kralj Ahazija poslao vojnike po proroka Iliju i svi su izginuli od vatre koja je sišla s neba (2.Kr 1:9-15). Što ako ga Bog zaštiti od njih? Nitko od njih ne zna što bi se moglo desiti? Sjetimo se da su se kasnije neki rugali govoreći mu: “Druge je spasio, a sebe ne može spasiti! (…) Uzdao se u Boga, pa neka ga on sad izbavi“ (Mt 24:42,43). Očito su bar neki od vojnika i stražara mogli pomisliti da će ga Bog spasiti od njih pa su sa strahom išli na zadatak koji je bio pun neizvjesnosti. Dok su dolazili na to mjesto, mogli su osjećati strah ili zebnju, bojeći se da će nastradati ukoliko je Bog s njim.

Oni dolaze na mjesto gdje je Isus, a Isus, umjesto da je pokazao strah pred njima, on hrabro 'istupa' pred njih i kaže: “Ja sam!“ odnosno, ja sam taj kojega tražite. Stoga, kad Isus istupi pred njih, oni ustukoše nazad i popadoše. To je razumljivo kad se jedna grupa nalazi zbijena jedni uz druge. U toj situaciji, kad oni u prvim redovima učine korak nazad, sapleću se o one koji su iza njih te svi padaju.

Iako se može objasniti da izraz 'Ja sam' [egó eimí] u ovoj situaciji nije skraćeni oblik Božjeg imena nego Isusova identifikacija sa Isusom Nazarećaninom kojega su vojnici tražili, ipak moramo do kraja razjasniti ovaj izraz kroz usporedbu sa izrazom s kojim se Bog predstavio Mojsiju jer ćemo samo tako dokazati da se Isus nikad nije predstavio kao Bog Jahve tj. s inačicama tog imena. Naime, za razliku od Boga, Isus nikad nije rekao: אֶֽהְיֶ֖ה (’eh-yeh), to je ime moje. Pogledajmo najprije hebrejski tekst iz 2.Mojsijeve 3:14,15:

Hebrejski tekst (židovsko pismo se čita s desna na lijevo)

14 - ויאמר  אלהים  אל־משה  אהיה  אשר  אהיה  ויאמר  כה  תאמר  לבני  ישראל  אהיה  שלחני  אליכם׃

15וַיֹּאמֶר֩ עֹ֨ וד  אֱלֹהִ֜ים  אֶל־מֹשֶׁ֗ה  כֹּֽה־תֹאמַר֮  אֶל־בְּנֵ֣י  יִשְׂרָאֵל֒  יְהוָ֞ה  אֱלֹהֵ֣י  אֲבֹתֵיכֶ֗ם  אֱלֹהֵ֨י  אַבְרָהָ֜ם  אֱלֹהֵ֥י  יִצְחָ֛ק  וֵאלֹהֵ֥י  יַעֲקֹ֖ב  שְׁלָחַ֣נִי  אֲלֵיכֶ֑ם  זֶה־שְּׁמִ֣י  לְעֹלָ֔ם  וְזֶ֥ה  זִכְרִ֖י  לְדֹ֥ר  דֹּֽר׃

Izdvojimo riječi kojima se Bog objavio Mojsiju:

אֶֽהְיֶ֖ה אֲשֶׁ֣ר אֶֽהְיֶ֑ה (’eh-yeh  ’ă-šer  ’eh-yeh) 

אֶֽהְיֶ֖ה (’eh-yeh)

יְהוָ֞ה (YaHVeH)

Riječi אֶהְיֶה (’eh-yeh’) je glagolski oblik od הוָ֞ה (HaYaH) 'biti', ('eh-yeh' je njegov imperfekt, tj. nesvršena radnja). Glagol 'biti' u značenju Božjeg bića je puno više od samog 'bivstvovanja' (postojanja kao bića), tako da izraz 'Ja sam' ili 'Ja jesam' (sve ono što me čini Bogom) ne izražava pravo značenje glagola 'biti'. Glagol 'eh-yeh' treba sagledavati u svom kontekstu u kojem ima značenje “biti tu, biti kod, biti sa”, postati i sl.

Božje ime הוָ֞היְ (YHVH) je uzročno nesvršeni oblik hebrejskog glagola הוָ֞ה (HaYaH) te se može prevesti sa: 'ja ću biti' ili 'biti ću' odnosno 'ja ću postati' ili 'postat ću'. Naime, Bog može biti sve ono što ga čini Bogom kako bi izvršio svoj naum.

U hebrejskom tekstu Bog Jahve koristi pomoćni glagol 'biti' [אֶֽהְיֶ֖ה (’eh-yeh)] u svršenom obliku:

 • אֶֽהְיֶ֖ה (’eh-yeh)  “Ja ću biti“, “Biti ću“, “Postat ću“ - svršeni glagol     

Međutim, neki prevodioci glagol 'biti' prevode u nesvršenom obliku:

 • אָנֹכִ֖י (’ă-nî-hū): “Ja sam“, “Ja jesam“ – nesvršeni glagol

Pogledajmo kako hebrejski tekst iz 2.Mojsijeve 3:14,15, prevode neki prevodioci:

“Bog odgovori Mojsiju. "Ja sam koji jesam". Onda nastavi: "Ovako kaži sinovima Izraelovim: `Ja jesam` posla me k vama. Dalje je Bog rekao Mojsiju: "Kaži Izraelcima ovako: `Jahve, Bog vaših otaca, Bog Abrahamov, Bog Izakov i Bog Jakovljev, poslao me k vama.` To mi je ime dovijeka, tako će me zvati od koljena do koljena."

Izdvojimo različite prijevode hebrejskih riječi kojima se Bog Jahve objavio Mojsiju u punom i skraćenom obliku:

'Ja sam koji jesam' – 'Ja jesam' (IŠ, JB)

'jesam koji ću biti' – 'Ja jesam' (TD)

'Postat ću što god poželim postati' – 'Postat ću' (NW)

Koji je od ovih prijevoda najbliži izvornom hebrejskom tekstu? Očito onaj koji koristi svršeni glagol 'biti ću', 'postat ću', jer drugi prijevodi koriste nesvršeni glagol. Da bi uvidjeli razliku između ta dva načina izražavanja pogledajmo kako se Bog izrazio u Izaiji 43:11,13, gdje u svojoj izjavi koristi nesvršeni glagol “Ja sam“ ’אֲנִ֣י ה֔וּא (’ă-nî-hū), kako bi rekao:

אָנֹכִ֖י יְהוָ֑ה“Ja sam JaHVeH…“ (st.11)

גַּם־מִיֹּום֙ אֲנִ֣י ה֔וּא - “I za sva vremena ja sam (on, taj, takav, isti) …“ (st.13)

            אֲנִ֣י (’ă-nî)        'Ja' [sam]         

            ה֔וּא (hū)           'on' (to, taj, takav)       

 •   ’אֲנִ֣י ה֔וּא (’ă-nî-hū):    'Ja sam (taj)', 'Ja jesam (on)' - nesvršeni glagol 

U ovim izrazima se izraz 'Ja sam' pojavljuje na dva načina. U stavku 11. je sastavni dio rečenice u kojoj se Božje ime Jahve nadovezuje na glagolski izričaj 'Ja sam', gdje izraz 'Ja sam' nije ime niti titula. U stavku 13. se izraz “Ja sam“, također ne koristi kao ime ili titula, nego kao lična identifikacija sa onom osobom sa kojom ga Izraelci mogu povezati jer u kontekstu 43. poglavlja Bog o sebi najprije govori kao o onom koji ih je stvorio te ih čuvao i spašavao iz svih nevolja te im izrazom “Ja sam (taj Jahve)“, daje garanciju da je on oduvijek taj isti Bog.

Prema tome, izraz (riječ): אֶֽהְיֶ֖ה (’eh-yeh), iz 2.Mojsijeve 3:14,15, je skraćena inačica imena (titule) אֶֽהְיֶ֖ה אֲשֶׁ֣ר אֶֽהְיֶ֑ה (’eh-yeh ’ă-šer ’eh-yeh), s kojim Bog opisuje svoj karakter i kao takav nema nikakve sličnosti sa izrazom אָנֹכִ֖י יְהוָ֑ה – “Ja sam…“ (st.11) i sa אֲנִ֣י ה֔וּא - “ja sam (on, taj, takav, isti) …“ (st.13)

Pogledajmo sada koji je glagol koristio Isus u Ivanu 8:58. Uzmimo u obzir da se Isus nije koristio grčkim jezikom nego hebrejskim ili aramejskim. No ako grčki prevedemo na hebrejski onda dobivamo slijedeći tekst:

ויאמר אליהם ישוע אמן אמן אני אמר לכם בטרם היות אברהם אני הוא  (Ivan 8:58)

Ovo je dokaz da se Isus nije predstavljao Židovima imenom (titulom) sa kojim je Bog predstavio Mojsiju.

Bog Jahveh se predstavio Mojsiju:

 • אֶֽהְיֶ֖ה (’eh-yeh)  'Ja ću biti', 'Biti ću', 'Postat ću' - svršeni glagol     

Isus (Jehošua) je rekao Židovima:

 • ’אֲנִ֣י ה֔וּא (’ă-nî-hū):   'Ja sam', 'Ja jesam (taj)' - nesvršeni glagol 

Isus nije rekao skraćeno ’eh-yeh (אֶֽהְיֶ֖ה) od ’eh-yeh  ’ă-šer  ’eh-yeh  (אֶֽהְיֶ֖ה אֲשֶׁ֣ר אֶֽהְיֶ֑ה),  nego ’ă-nî-hū (’אֲנִ֣י ה֔וּא). On je koristio nesvršeni glagol “Ja sam (taj)“ u skladu sa kontekstom gdje on sebe predstavlja sa onom osobom koju je Bog unaprijed najavio kao njihovog Mesiju (Krista), na isti način na koji je Bog u Izaiji 43:13, izrazom “Ja sam (taj)“, predstavio sebe sa onim Bogom kojega su oni već upoznali.

Budući da većina prevodilaca hebrejsku riječ u 2.Mojsijevoj 3:14,15 -  אֶהְיֶה, (’eh-yeh)  prevodi na način u kojem se Bog objavljuje sa početnim riječima “Ja sam“ ili “Ja jesam“, onda dolazi do krivog interpretiranja tog izraza u izjavama Isusa Krista. Od svih prijevoda, jedino je 'Novi svijet' prijevod uzeo u obzir hebrejski tekst, dok su ostali favorizirali skraćeni izraz 'Ja sam' i tako podržali zabludu oko tog izraza koji se u grčkom tekstu piše 'ego eimi' (Ja jesam, ja sam; jesam), a koji nije skraćeni oblik imena JHWH.

Prevodioci za ovakvo prevođenje, u kojem stavljaju naglasak na riječima 'Ja sam' (ego eimi) nemaju čak potvrdu ni u Septuaginti - prijevodu hebrejske Biblije na grčki, jer u njoj piše:

Και ειπεν ο θεος προς μωυσην εγω εἰμί ο ωνκαι ειπεν ουτως ερεις τοις υιοις ισραηλ ο ων απεσταλκεν με προς υμας

Grč:    εγω  εἰμί ο ων        -    ο ων

              egó eimí ho ón              -     ho ón

Engl:    I am the being              -     THE BEING

Hrv:     Ja sam bivstvo         -     Bivstvujući 

Primijetili smo da je grčki prijevod uzeo smisao hebrejskog glagola 'biti' koja Boga označava kao samopostojeće biće pa je skraćenica tog imena upravo na zadnjoj riječi koja označava bitak (ο ων) , a ne na prve dvije riječi - εγω  εἰμί (Ja sam). S obzirom da je u Isusovo vrijeme Septuaginta bila široko poznati prijevod, u kojem se Bog skraćeno objavio sa 'ο ων' (''Bivstvujući'), a ne 'εγω  εἰμί' ('Ja sam'), onda se ne može tvrditi da je Isus koristio skraćenicu Božjeg imena kako bi sebe predstavio sa Bogom Jahvom. Jedino Bog postoji sam po sebi dok svi drugi i sam Isus Krist, postoje po Bogu. Međutim, grĉki prijevod Septuaginte, “egó eimí ho ón” (“Ja sam bivstvujući”), pretpostavlja helenistiĉki pojam bitka, pa ne iskazuje ono značenje i onaj sadržaj koji sa svoje strane izražava hebrejski izričaj.

Kako onda treba objaviti Božje ime? Kako ga je Isus objavio? Jedini način je onaj kako se sam Bog objavio u svojoj Riječi. Naime, kad Bog kaže da će on 'postati' ili 'biti', to znači da on to hoće jer je u sebi već takav. Pogledajmo kako je svoje ime objavio Mojsiju:

“Dopustit ću da ispred tebe prođe sva moja slava i pred tobom ću izustiti svoje ime JahveBit ću (’eh-yeh) milostiv kome hoću biti milostiv...” (2.Mo 33:19).

Kao to vidimo, Bog je odmah nakon to je izrekao svoje ime 'Jahve' rekao: 'Bit ću', a taj glagol je sastavni dio njegovog imena. Zašto će On biti nekome milostiv? Zato što je on po prirodi milostiv kao što čitamo:

“Jer Jahve, Bog tvoj, Bog je milosrdan.“ (5.Mo 4:31)

 • “Ja sam milosrdan“ – kaže Jahve
 • Bit ću (milosrdan) jer ja jesam (milosrdan)“ - božansko svojstvo, karakter

Bog se objavio kao Stvoritelj, Otac, Pomoćnik, Spasitelj, Otkupitelj, Pastir, Učitelj itd. On je u svojoj biti sve to prema svojim stvorenjima i to će biti kako bi ispunio svoju volju. Kad su Isusa nazvali 'dobrim', on je rekao: "Zašto me zoveš dobrim? Nitko nije dobar osim jednog, Boga"(Mk 10:18). Bog je dobar u apsolutnom smislu, a svi mi postojimo kako bi odražavali njegovu dobrotu. Kad to uzmemo u obzir bilo bi logično da Božje ime YHVH ima slijedeće značenje:

 • אֶֽהְיֶ֖ה אֲשֶׁ֣ר אֶֽהְיֶ֑ה  (’eh-yeh  ’ă-šer  ’eh-yeh) 
 • 'Bit ću (ono) što jesam'
 • 'Postat ću (ono) što jesam'

Skraćeno: אֶֽהְיֶ֖ה (’eh-yeh) – 'Biti ću' – 'Postat ću'            

Prema tome, ako pogledamo kako se Bog objavio Mojsiju onda ćemo vidjeti da se on nije koristio početnim izrazom “Ja sam“ (heb. אני הוא - ani hu) koja se na grčkom jeziku prevodi sa 'ego eimi'. Kada bi malo dosljednije prevodili hebrejski tekst onda bi trebalo koristiti samo onu riječ koja je najbliže značenju hebrejske riječi אֶהְיֶה (’eh-yeh). Očito je trebalo obratiti pažnju na način izražavanja u kojem postoji razlika između riječi kojima se objavljuje karakter osobe od one riječi koja služi za identifikaciju.

Kad Bog kaže: “Ja sam (taj)“ onda možemo znati što sve to uključuje jer se on kroz svoju riječ objavio kao Svemogući Bog Jahveh. No, kad Isus kaže “Ja sam (taj)“, onda također u Bibliji otkrivamo sve ono što je vezano za tog Božjeg 'slugu' i 'izabranika'. Izmeđuostalog Isus je za sebe rekao:

 • Ja sam došao u ime Oca svojega (Iv 5:43)
 • Ja sam Gospodin i Učitelj (Iv 13:14)
 • Ja sam (kralj jer sam) se zato rodio (Iv 18:37)
 • Ja sam blag i ponizna srca (Mt 11:29)
 • Ja sam vrata ovcama (Iv 10:7)
 • Ja sam pastir dobri (Iv 10:11)
 • Ja sam uskrsnuće i život. (Iv 11:25)
 • Ja sam put i istina i život (Iv 14:6)
 • Ja sam pravi trs (Iv 15:1)
 • Ja sam svjetlo svijeta (Iv 8:12)

Ove izjave Isusa ne poistovjećuju sa Bogom niti ga uzdižu u božansko biće nego samo u Božjeg istaknutog zastupnika na zemlji.

 • Ja sam (egó eimí) sve ono za što je Bog unaprijed ovlastio Sina čovječjeg
 • Ja sam (egó eimí) Mesija

Uzmimo u razmatranje samo jednu izjavu gdje Isus sebe poistovjećuje sa 'svjetlom'. Da li to znači da je on Bog Jahve za kojega u Bibliji piše:

“Jahve je svjetlost moja i spasenje moje.“ (Ps 27:1)

“Jer u tebe (Jahve) je izvor života, tvojom svjetlošću mi vidimo svjetlost.“ (Ps 36:9)

“Bog je svjetlo…“ (1.Iv 1:5)

U kojem je onda smislu Isus za sebe rekao:

Ja sam svjetlo svijeta“ (Iv 8:12)

Da li Isus ovdje sebe identificira sa Bogom? Ne. Treba spoznati da je Bog 'izvor života' a time i 'svjetla'. Isus je to znao kao što je znao da je Bog njega – sina čovječjeg – prilikom pomazanja postavio za Mesiju, odnosno za 'svjetlo narodima' jer čitamo:

“Jer oči su moje“ - reče Šimun – “vidjele onoga (čovjeka) po kome ćeš (Bože) donijeti spasenje koje si pripremio pred svim narodima: svjetlo za prosvjetljenje neznabožaca i slavu naroda tvojega Izraela.“ (Lk 2:30-32)

“Ja, Jahve, pozvao sam te u pravdi i čvrsto sam te za ruku uzeo. Čuvat ću te i postavit ću te za savez narodu, za svjetlo narodima, da otvoriš oči slijepima, da izvedeš zatočenike iz tamnice, iz zatvora one koji sjede u tami.“ (Iz 42:6,7)

“Ja sam došao u svijet kao svjetlo, da nitko tko vjeruje u mene ne ostane u tami. (…) Jer ja nisam govorio sam od sebe, nego mi je sam Otac koji me poslao dao zapovijed što da kažem i što da govorim. I znam da njegova zapovijed znači vječni život. Stoga ono što ja govorim, govorim onako kako mi je rekao Otac.” (Iv 12:46-50)

“Jer kao što Otac ima život u sebi, tako je i Sinu dao da ima život (svjetlo) u sebi. I dao mu je vlast da sudi, jer je Sin čovječji.“ (Iv 5:26,27)

Zaključak: Ova podrobna analiza smisla i konteksta Isusove izjave iz evanđelja po Ivanu 8:58, je pokazala da se ona nikako ne može koristiti kao dokaz da je Isus kao osoba doslovno živio prije Abrahama, niti da je on sebe identificirao sa jednim i jedinim pravim Bogom Jahvom (Jehovom).