"A nama je to Bog otkrio svojim duhom, jer duh sve istražuje, čak i dubine Božje."

(1.Korinčanima 2:10)