Article Index

ISW (Istražni sud Watchtowera) 

Prvi pravni proces

 


 

Transkript je prijepis, ispis ili zapis. U sudskoj praksi na latinskome bio je zapisnik (doslovan zapis svega rečenoga), te ispis iz sudskog spisa.

Ovaj transkript razgovora, saslušanja i suđenja je sastavni dio drugog dijela ove knjige. Audio snimka je sačuvana i arhivirana te se po potrebi može provjeriti. U ovom dijelu knjige iznosim doslovan zapis svega što je rečeno uz neke moje primjedbe, prigovore, nadopune i komentare koje sam naknadno ubacio radi lakšeg razumijevanja mojeg stava prema onome što je rečeno, a što nisam izrekao tom prilikom. Te misli sam u ovom dijelu iznio kao svoj odvjetnik kojeg tada nisam imao a koji bi te primjedbe vjerojatno uključio u moju obranu kao nadopunu mojim i njihovim riječima. Međutim, ove umetnute primjedbe i komentari mogu sada poslužiti starješinama da kažu kako njihova odluka o mom primanju (3. aprila 2012.) nije pravno utemeljena, ali zato cijeli ovaj slučaj može cijeloj javnosti dati dovoljno argumenata da moje isključenje (21.januara 2010.) nije bilo pravno utemeljeno na Božjim mjerilima. U starom Izraelu su se sudski sporovi vodili na gradskim vratima tako da je svatko mogao biti svjedok suđenja i čuti obje strane i čak se uključiti u proces kao svjedoci koji bi mogli doprinijeti pravednom ishodu spora. Javna suđenja su pomogla sucima da budu pažljivi i pravedni što često nedostaje na saslušanjima u tajnim prostorijama. Ukoliko bi se na okrivljeniku našla krivica svi su mogli baciti kamen na njega kako bi se iskorijenilo zlo iz njihove sredine (5.Mo 21:19-21). Međutim, suđenja koja provodi naša Zajednica je zatvoreno za javnost i očekuju se da ih javnost prihvati kao pravednu odluku starješina kojima se mora vjerovati. Čak se skupštini ne iznosi pravi razlog koji je doveo do isključenja nego se naknadno iznosi govor na tu temu u kojoj se opširno iznosi o kakvom bi se grijehu moglo raditi kao i stav kako se ponašati prema isključenom. S obzirom da javnost ima pravo čuti obje strane, ja sam u nastavku iznio sve ono što je svatko od sudionika ovog procesa iznosio tako da će se vidjeti da li bi se javnost mogla na kraju složiti oko donesene presude.


Snimanje telefonskih i drugih razgovora bez znanja sugovornika kao i neovlašteno prisluškivanje te prenošenje takvog sadržaja strože se kažnjava – do tri godine zatvora (Kazneni zakon čl.131. st.1 i 2). Međutim, za novinare, privatne detektive, zviždače i druge je bitno da (prema čl. 3) nema kaznenog djela ako se to učini u javnom ili drugom interesu koji je pretežniji od interesa zaštite privatnosti snimane ili prisluškivane osobe.