Article Index

Što su apostoli govorili


Apostol Petar je Židovima objasnio:

“Ljudi, braćo, dopustite da vam otvoreno govorim o praocu Davidu… Dakle, budući da je bio prorok i da je znao da mu se Bog zakletvom zakleo da će potomka njegova (doslovno: 'plod bokova njegovih') posjesti na prijestolje njegovo.“ (Djela 2:29,30)

Petar ovdje citira Božje riječi iz hebrejskih spisa. Iz Petrovih riječi vidimo da je svaki Davidov 'potomak' - od Salamuna do Isusa - bio plod Davidovih bokova. Te bokove sa Davidovim nasljednim sjemenom su svi oni prenosili na slijedećeg muškog potomka sve do Josipa, Isusovog oca. Bog je samo preko Josipa kao zakonskog zastupnika Davidove kraljevske loze mogao u utrobi žene stvoriti 'plod Davidovih bokova' da bi se rodio Davidov sin. Isus nije nikome pa ni apostolima rekao da je posvojen. Zato je Petar rekao Židovima:

“Iz [Davidova, tj. čovječjeg] sjemena (grč. spermatos) Bog je po obećanju svojemu doveo Izraelu spasitelja, Isusa.“ (Djela 13:23)

    • tj. 'Iz Davidovog muškog potomstva je Bog doveo Izraelu spasitelja'

Isus je trebao zastupati Boga kao Sin i poslužiti Bogu kao Sluga da preko njega spasi Izrael (koji je isto zastupao Boga kao Sin i bio Sluga za Božje namjere (2.Mojsijeva 4:22; Izaija 43:10; Matej 12:18; Djela 3:13). Pavle je pisao o dobroj vijesti…

“… koju je Bog unaprijed obećao preko svojih proroka u svetim Pismima, o Sinu (Sluzi) svojemu, koji je po [čovječjem] sjemenu (grč. spermatos) tjelesni potomak Davidov…“ (Rim 1:1-3)

Direktan prijevod s grčkog glasi:

“... o Sinu (Sluzi) njegovu, koji je došao od sjemena Davidova po tijelu.“

Za Isusa se nigdje ne kaže da je došao od krvi žene po tijelu nego od čovječjeg 'sjemena'. To 'sjeme' je moglo proizaći samo iz bokova njegovog oca Josipa tako da je Isus 'plod bokova njegovih' ali je kao i svaki čovjek

“rođen od žene“ (Galaćanima 4:4)

To jednostavno znači biti začet i rođen kao i svaki drugi sin čovječji. Tijelo uključuje spolnu reprodukciju ili razmnožavanje putem 'sjemena' iz 'bedara' oca u maternici majke. Kad bi kombinirali Pavlove riječi iz gornja dva citata, dobili bi misao da je Isus “rođen od žene po sjemenu Davidovog sina.“ U pojedinim slučajevima je Božji sveti duh utjecalo na začeće koje podrazumijeva prisutnost muških i ženskih spolnih stanica. Drugo ili drugačije objašnjenje ne postoji niti je bilo koji apostol sa svojim riječima izlazio iz tih okvira. Pavle je razumio da je Isus po Josipu tjelesni potomak Davidov jer je i sam mogao biti Izraelac samo po svojim očevima pa je rekao:

“Jer i ja sam Izraelac, od sjemena (spermatos; muškog potomstva) Abrahamova, od plemena Benjaminova.“ (Rim 11:1)

Iako razni teolozi uče da je Pavle zagovarao Isusovo nebesko porijeklo, to ne može biti točno jer su zanemarili njegov duboko-umni i figurativni stil izražavanja s prenesenim značenjem. Tako su zanemarili i to da  je Pavle rekao Timoteju:

“Ne zaboravi da je Isus Krist ustao iz mrtvih i da je bio od sjemena (spermatos - muškog potomstva) Davidova — to je dobra vijest koju propovijedam.“ (2. Timoteju 2:8)

Što je Pavle propovijedao o Isusu? Samo ono što se podrazumijevalo s izrazom 'Davidovo sjeme'. Zanimljivo je da Pavle nikad nije propovijedao o Isusovom začeću bez očevog sjemena niti je govorio drugima da je Isus nastao od Božjeg, nebeskog ili nekog drugog 'sjemena'. U Isusov nastanak u utrobi majke su uključeni…

“... praoci i od njih je po tijelu [po čovječjem sjemenu] potekao Krist“ (Rimljanima 9:5)

Linija (pra)očeva završava s Josipom, Isusovim ocem po tijelu, a ne s Isusovim djedom po majci. Iako je priča o djevičanskom začeću isključivala Josipa (oca), sad vidimo da on treba biti uključen u priču. Prema tome sada imamo dva pogleda na to začeće:

  1. djevičansko začeće bez očevog sjemena
  2. djevičansko začeće sa očevim sjemenom

Ovaj drugi pogled do sad nije prezentiran na ovaj način. Zato nas zanima kako je Davidovo sjeme oplodilo Mariju ukoliko to nije bilo učinjeno prirodnim putem? Iako već možemo naslutiti odgovor, bit će zanimljivo razmotriti situaciju u kojoj su se našli Josip i Marija kad su (po ovoj priči) bili suočeni s onim što se trebalo dogoditi u njihovom braku.