Article Index

Ono što se podrazumijeva


Priča o djevičanskom začeću bez očevog sjemena je poslužila nekima da Isusa povežu s nebeskim predpostojanjem. Međutim, kad uzmemo u obzir cijelu pozadinu i biblijski kontekst onda priča dobiva drugu dimenziju. Pogledajmo što se podrazumijevalo u rečenici u kojoj je anđeo rekao Mariji za njenog sina:

“[Jehova] Bog dat će mu prijestolje Davida, oca njegova.“ (Luka 1:32)

Da li je anđeo mislio na jedno, a rekao Mariji sasvim nešto drugo? Ako je David, Isusov otac po tijelu, da li je anđeo mislio po tijelu Marije ili po tijelu Josipa? Što je Marija mogla podrazumijevati pod tim izrazom? Očito isto ono što i anđeo jer smo vidjeli da u mislima Židova nije bilo temelja za bilo koje drugačije postavljanje stvari. Podrazumijevalo se da je u Isusovo začeće trebalo biti uključeno 'sjeme' iz Davidove loze po Josipu kako bi David bio njegov otac. To je bio razlog zašto židovski kršćani, poznati kao Nazareni i Ebioniti nisu vjerovali u djevičansko začeće. S druge strane, ostali kršćani koji su počeli vjerovati u takvo začeće bez sjemena oca, nisu mogli sa sigurnošću tvrditi da Isus nije Josipov sin jer nisu imali biblijsku podlogu za takvo gledište.

Kao što je Bog uzeo rebro iz Adamovog tijela bez da je on to mogao osjetiti, tako je Bog mogao uzeti 'sjeme' iz Josipovih bedara, a da on toga nije bio svjestan. Možemo zapaziti da ni Adam nije bio svjestan što je Bog učinio kad ga je uspavao. Bog je to učinio bez da ga je prije toga upoznao sa svojom namjerom (1.Mojsineva 2:18-23). Tako je to mogao učiniti i s Josipom bez da ga je unaprijed pripremio na to. I jedan i drugi su bili suočeni s onim što je uključivalo njihovo tijelo tek nakon što je Adamu stvorena žena, a Josipu sin.

Kao što je Adam mogao reći da je Eva stvorena od njegovog tijela, tako je i Josip s potpunim pravom mogao reći za Isusa da je on njegov sin od njegovog tijela. To je mogao reći jer je zakonski već imao pravo na svog sina prvorođenca po Mariji koja je bila njegova zaručnica. Da li je za Mariju bilo grijeh začeti svoje dijete s nekim tko nije bio njen zakonski supružnik? Ako je Bog odredio da se djeca rađaju u braku, da li onaj tko donosi zakon može zaobilaziti ili kršiti taj zakon? Da li je Marija postala grešnica jer je zatrudnila izvan Božjih zakonskih okvira? Je li Isus izvanbračno dijete koje je začeto izvan braka? Usto, bi li Bog koji je utemeljio brak osobno prekršio svoja načela prevarivši Josipa? Kakav bi to bio Bog kad bi nam poručio da načela za njega ne važe i da ih po potrebi može kršiti.

Razmotrimo što je David podrazumijevao kad mu je Bog zakletvom rekao:

“da će potomka njegova posjesti na njegovo prijestolje“ (Djela 2:30)

Da li je imao u mislima mogućnost da njegov potomak dođe od neke žene iz obiteljske linije jednog od drugih njegovih sinova koji nisu došli po obećanju? Ne, jer to ne bi imalo nikakvog smisla pa očito nije ni mogao pomisliti da bi Bog to pomislio. Da li je onda Bog mislio na jedno a rekao nešto što se nije podrazumijevalo? Bog nije nikad bio dvosmislen tako da je njegova riječ bila usklađena sa njegovim zakonima i obećanjima. Da li je onda Bog mogao zaobići Josipa i njegovo 'sjeme'. Očito ne, jer bi time kompromitirao samog sebe i svoju riječ.

Što su Židovi podrazumijevali kad su uzimali u obzir Pisma koja su govorila da

“Krist dolazi od potomstva Davidova“ (Ivan 7:42)

Da li su ikad pomisliti da Krist neće doći po ljudskom ocu? Očito ne jer su Pisma jasno govorila da će doći od točno određene muške linije potomaka Davida.

Prema tome, današnji vjerski učitelji koji pod svaku cijenu nastoje vidjeti ono što odgovara njihovom gledištu ne vide probleme koje bi u 1. stoljeću vidjeli prvi židovski kršćani. Što mislite kako bi reagirali Židovi da je netko pokušao progurati takvo gledište koje potpuno odudara od svega onoga što je Bog rekao, obećao i ozakonio? No, sve ukazuje da taj problem tada nije postojao niti se o njemu raspravljalo jer se u to vrijeme Isusa smatralo biološkim sinom Josipa. To čak nesvjesno kaže i Watchtower. Naime u jednom svom članku piše kako je rimski car Domicijan (51 - 96. g.n.e.) želio iskorijeniti sve potomke Davida i da su neprijatelji ranih kršćana odali unuke Jude, Isusovog brata "da pripadaju Davidovoj obitelji". Watchtower u tom članku kaže:

“Ako je Juda bio poznat kao (biološki) potomak Davida po ocu (Josipu), nije li to bio i Isus? Neosporno!“ (Stražarska kula, 1.10.1992. str. 10)

To što su Josipove sinove i unuke htjeli iskorijeniti, kako bi spriječili da ih se postavi za mesijanske vođe, je samo dokaz da Josipova rodoslovna loza nije bila prokleta zbog Jekonije. U članku se kaže da nitko od Isusovih protivnika nije mogao osporiti činjenicu da je Isus Davidov sin po ocu, jer se to moglo provjeriti u javnom registru koji je bio dostupan do 70. g.n.e. Međutim, da je Isus bio Josipov posvojeni sin, onda on ne bi mogao biti u registru. Ukoliko je bio upisan kao sin, a kasnije se govorilo kako on nije rođen od Josipa, onda bi njegovi protivnici ukazivali na Josipovu laž te bi s pravom osporavali njegovo mesijanstvo i povezanost s kraljevskom lozom. To nam samo govori da kršćani u Judeji sve do 70.g. nisu još uvijek čuli ni pripovijedali o djevičanskom začeću tj. začeću bez očevog sjemena. Zato nisu u to ni vjerovali. Pitanje je kako bi reagirali da im je godinama kasnije netko tvrdio da je on…

  • potekao iz Davidove loze po majci Mariji a ne po ocu Josipu koji ga je samo posvojio i da je
  • potomak Davidovog sina Natana a ne Salamuna

To bi automatski značilo

  • da je rođen bez nasljednog prava na Davidovo ime jer se ono ne dobiva po majci nego po ocu
  • da je poništeno Božje obećanje dano Davidu, zbog čega ne može biti nasljednik Davidovog prijestolja po Salamunu

Ovi problemi su mogli biti zanemareni samo u slučaju

  • da se takav razvoj gledišta o Isusu Kristu odvijao izvan židovske zajednice
  • i nakon smrti apostola kada su židovski kršćani bili obezvrjeđivani od strane crkvenih otaca.

Povijest svjedoči da su židovski kršćani iz Judeje i Jeruzalema vjerovali i tvrdili da je Isus bio Josipov biološki sin jer su se čvrsto držali hebrejskih spisa. Ti Spisi su ih sprječavali da prihvaćaju gledišta kojima su naginjali kršćani iz drugih naroda. Važno je zapaziti da su i apostoli sprječavali kriva gledišta o Isusu kojega su smatrali Josipovim sinom. Pogledajmo što su oni izjavljivali.