Article Index

Izmjene u Lukinom izvještaju


Danas imamo Biblije koje su nastale na temelju prijevoda grčkih rukopisa koji se nastali iz različitih prijepisa. Oni su dokaz da je u prvim prijepisima Lukinog evanđelja uveden tekst o začeću, a nakon toga su u drugim prijepisima učinjene korekcije ostalog djela teksta. Tako su na mjestu gdje je pisalo:

 “A otac njegov i majka čudili su se riječima izgovorenim o njemu.“ (Luka 2:33)

izmjenom teksta u svom rukopisu naveli

≈ “Josip i njegova majka su se čudili …“

Tom izmjenom se Josipa više ne spominje kao Isusovog oca. Da bi to podržali su u nastavku napravili još jednu izmjenu. Na mjestu gdje piše:

njegovi roditelji nisu znali za to…“ (Luka 2:43)

u tom je rukopisu napisano:

≈ “Josip i njegova majka nisu znali za to…“

Nakon toga, kada Isusa njegovi roditelji nađu u hramu Marija mu kaže:

otac tvoj i ja smo te tražili…“ (Luka 2:48)

dok u tim rukopisima piše:

≈ “mi smo te tražili“

Ove promjene su učinjene kako bi se izbjeglo kritike onih kršćana koji su u to vrijeme vjerovali i propovijedali da je Isus bio Josipov sin. To je očiti pokušaj pisara da se tekst prilagodi stavku o začeću iz Luke 1:34,35 koji je bio umetnut u raniji prijepis tako da danas imamo dvije varijante biblijskih prijevoda. Neki današnji prijevodi kao prijevod 'Vuk Karadžić' su koristili rukopise u kojima je izmijenjen smisao teksta kako bi Isusovo porijeklo odvojilo od Josipa. U drugim prijevodima nema tih izmjena u Lukinom evanđelju, jer su se oslanjali na grčke i latinske prijepise u kojima ta korekcija nije izvršena. Što se onda može saznati o izmjenama koje bi se mogle naći u Matejevom evanđelju? Pogledajmo.