Article Index

Isus, Josipov i Davidov sin


 “Rođenje Isusa Krista bilo je ovako…“ (Matej 1:18).

Ovako započinje rečenica s kojom se u nastavku nalazi opis događaja  oko Isusova začeća i rođenja. Taj opis je povod različitih gledišta i debata. Zato nas s pravom zanima kako je nastao Isus (Jošua) i kako je začet? Koje je uvjete morao ispunjavati da bi se smatrao 'Davidovim sinom'?

Prije nego dogovorimo na ta pitanja sjetimo se da je David sa svojim ženama imao nekoliko sinova. No samo je Salamun dobio pravo da sjedi na njegovom prijestolju koje je trebalo odigrati značajnu ulogu u Božjem naumu. Da bi se održala kraljevska loza po Salamunu uvedeno je slijedeće pravilo:

“Evo, kraljev (čovječji biološki) sin će kraljevati kao što je obećao Jahve za Davidove sinove.“ (2. Ljetopisa 23:3)

Kako bi se o čuvala kraljevska loza samo je 'kraljev sin' mogao naslijediti prijestolje i nositi službeni naslov 'Davidov sin'. Taj naslov ili naziv su u svakoj novoj generaciji trebali nositi svi koji su preko Salamuna

 • po tijelu bili 'Davidovi sinovi' 
 • pomazani za kralja Davidovog prijestolja

Salamun je jedini Davidov sin koji je vladao Izraelom. Nakon njega je Izraelovo kraljevstvo podijeljeno na dva dijela tako da su njegovi potomci vladali samo Judejom (Izrael u malom obliku jer su tu živjeli došljaci iz svih 12 plemena). Posljednji 'Davidov sin' je bio kralj Sedecija (Sidkija) u vrijeme kada su Židovi zajedno s njim odvedeni u Babilon kao roblje jer nisu ispunili uvjet poslušnosti kojeg je Bog postavio za Davidove sinove. Da su ispunili taj uvjet onda bi se ispunila Božja riječ:

Neće ti preda mnom nestati nasljednika koji bi sjedio na izraelskom prijestolju …“ (2.Ljetopisa 6:16,17)

Isus je dokaz da nasljednici iz Salamunove loze nisu nestali. Iako su nakon povratka u svoju zemlju postojali pred Bogom, oni su na neki način samo na jedno vrijeme nestali pred narodom zbog grijeha pojedinih kraljeva. Svaki onaj koji se kasnije rodio u toj kraljevskoj lozi je bio 'Davidov sin' i zakonski nasljednik ali nitko od njih nije smio samoinicijativno sebe postaviti za kralja - Mesiju jer su trebali biti svjesni što je Bog rekao u vrijeme zadnjeg kralja:

“Uništit ću, uništit ću, uništit ću krunu, i ona neće biti ničija dok ne dođe onaj koji po zakonu ima pravo na nju, i njemu ću je dati.“ (Ez 21:27)

Da bi došao taj zakonski Mesija-kralj, Bog je obećao da će tog dana 'podignuti Davidovu palu sjenicu' (šator, kuću) odnosno da će podignuti njegovu kraljevsku lozu koja je bila prekinuta (2.Ljetopisa 21:7; Psalam 89:29; Amos 9:11). Židovi su tako nekoliko stoljeća čekali na tog mesijanskog kralja koji je trebao biti od Boga izabran i postavljen da obnovi Izraelovo kraljevstvo i ujedini svih 12 plemena. Kraljevska loza se ne bi prekinula da su kraljevi vjerno zastupali Božji autoritet. U tom slučaju 'ne bi nestalo kralja' u Izraelu tako da se...

 • Jošua (Isus) ne bi rodio kao 'sin tesara' nego kao 'kraljev sin' i zakonski nasljednik Davidovog prijestolja.

 • Isus - kraljev / tesarov (čovječji) sin

Povijest Izraela i cijelog čovječanstva bi tada išla u pravom smjeru i do danas bi se vjerojatno svi narodi pokorili tom kralju nad kraljevima (vidi Psalam 2. pogl.). Budući da je povijest išla u drugom smjeru, Izraelci su trebali čekati stotinama godina na tog Božjeg izabranika i vjernog Slugu. Zbog te situacije su nastala proročanstva po proroku Danijelu koja su Židove upućivala na vrijeme i događaje vezane za dolazak Mesije i obnovu Božjeg (nebeskog) kraljevstva u Izraelu koje će utjecati na cijeli svijet.

Kad je Isus pomazan i poslan 'izgubljenim ovcama doma Izraelovog' mnogi od običnog naroda su ga prihvaćali za tog obećanog Mesiju i zvali ga 'sinom Davidovim', znajući da je on Josipov sin (Matej 15:22; 20:30; Marko 10:47). Da bi Isus mogao biti pomazan od Boga i nositi taj naslov morao je imati zakonsko pravo na prijestolje. Osnovni uvjet je bio da je

 • po tijelu izašao iz Davidove kraljevske loze

Taj uvjet je ispunjavao po ocu Josipu koji je bio potomak Salamunove obiteljske loze. Drugi uvjet je bio da bude

 • prvorođeni sin posvećen Bogu (Luka 2:7)

Međutim, danas uglavnom čitamo ili čujemo u kršćanskim zajednicama da Josip nije Isusov biološki otac nego da ga je posvojio. Smatraju da se Isus ipak može zvati 'Davidov sin' jer je po tijelu tj. po majci potekao iz loze Davidovog sina Natana. Da li se takvo gledište uklapa u biblijski kontekst? Današnja se gledišta uglavnom zasnivaju na izvještaju kojeg nalazimo u evanđeljima po Mateju i Luci. Dok jedni te izvještaje koriste kao temelj za Isusovu preegzistenciju i inkarnaciju, drugi imaju razloga da vide Božje čudo oplodnje i stvaranja novog čovjeka.

Kad je u pitanju gledište da je Isus već postojao na nebu prije rođenja na zemlji, onda jedni tvrde da je njegov životni obrazac prenesen u oplođenu jajnu stanicu žene iz Davidove loze koja je bila određena da rodi tijelo u kojem je prebivala Isusova nebeska bezgrešna priroda. Oni tvrde da je Isus na taj način postao …

 • Davidov sin po Marijinoj krvnoj lozi

Drugi tvrde da je on u cijelosti postao tijelo čovjeka, što bi značilo da je njegovo nebesko tijelo, duh i duša preobraženo u zametak i tijelo djeteta koje se rodilo po ženi tako da se i po tom gledištu smatra da je on…

 • Davidov sin po Marijinoj krvnoj lozi

Zatim postoje i oni koji ne vjeruju u inkarnaciju pa tvrde da je u pitanju čin stvaranja novog čovjeka, drugog Adama (Božjeg sina), koji je također …

 • Davidov sin po Marijinoj krvnoj lozi

Takva gledišta uz dozu nadnaravnog ljudima izgledaju inspirativno. Međutim, ona odbacuju bilo kakvu mogućnost da je Isus nastao po sjemenu i genima kraljevske loze koju je nosio njegov otac Josip. Za njih je Isus...

 • zakonski nasljednik Davidovog prijestolja po Josipu koji ga je posvojio za svog sina.

Smatraju da je posvojeni sin imao ista zakonska prava kao i sin koji je došao po tijelu tako da je Isus

 • Davidov zakonski sin po očuhu

Ovo je u potpunoj suprotnosti s onim što je Bog tražio u vezi svakog koji je trebao biti kralj po svom biološkom ocu iz Davidove obiteljske loze. Zato ne možemo nikako zanemariti činjenicu da od prvog stoljeća pa sve do danas postoje kršćani koji vjeruju da je Isus bio

 • Davidov sin po Josipovoj krvnoj lozi

Da bi se bilo koje od ovih različitih gledišta moglo prihvatiti ono mora

 • podržavati Božje gledište i
 • ne bi smjelo stvarati problem ostatku Biblije

Bog je u Bibliji postavio zakonske okvire za rođenje onoga kojega je unaprijed odredio postaviti za Krista i Gospodina (Djela 2:36).

Primijetio sam da mnogi nastoje prilagoditi neke biblijske riječi i izraze svojem gledištu a da uopće ne vide ili ne žele vidjeti probleme i komplikacije koje su povezane s tim gledištem. Zato ću vas u ovom članku izložiti s nekoliko problema u povezanosti sa izrazom 'sjeme'.