AUTOR
:
Svaki čovjek u svom životu može naći zanimljivosti vezane za njegovo ime, datum i mjesto rođenja koje može povezati sa nekim povijesnim osobama, događajima i zanimljivim činjenicama. Stoga ću u tom svjetlu predstaviti sebe i svoja istraživanja biblijskih tajni u povezanosti s ovom web stranicom. 

 


◊ Zovem se Danijel. Ime sam dobio po proroku Danijelu, piscu istoimene biblijske knjige. Ime je izvorno hebrejskog korijena, složeno od riječi 'dan' koja znači 'onaj koji sudi', i riječi 'El', koja znači 'Bog'. Stoga bi prijevod imena bio 'Bog sudi' ili 'Bog je moj sudac'. Za mene je ovo ime postalo značajno jer sam prihvatio činjenicu da je "Bog onaj koji sudi o meni" (1.Korinčanima 4:4) a ne čovjek pred kojega sam dolazio nekoliko puta. Prvi put je to bilo 1986. godine kad sam u ime naroda osuđen na zatvorsku kaznu od tri i pol godine zbog prigovora savjesti jer sam odbio služiti tadašnju jugoslavensku armiju. Dok je u demokratskom svijetu prigovor savjesti bio prihvaćen u skladu sa međunarodnim ljudskim pravom, sudac je u mom slučaju morao donijeti osuđujuću presudu jer je bio u službi komunističke vlasti koja je takav stav smatrala prijetnjom državnom sistemu. Godinama kasnije sam tri puta došao pred suce svoje kršćanske zajednice, koji su mi sudili u ime Boga ali po ljudskim mjerilima jer sam u svom istraživanju Biblije došao do drugačijih gledišta i saznanja. Nažalost i oni su bili prisiljeni suditi protivno mojem pravu kojeg sam imao po svojoj biblijski školovanoj savjesti jer nisam prekršio niti jedno biblijsko načelo, čime su pokazali da su bili u službi vrhovnog autoriteta vjerske zajednice koji je svojim članovima nametnuo doktrinarno jedinstvo i tako unaprijed osudio svakoga tko neovisno od njenih tumačenja istražuje Bibliju i odstupa od službenih gledišta pod izlikom da nečija sloboda razmišljanja, govora i savjesti može prijetiti njihovom religioznom uređenju. Njima sam 2014. predao tekst knjige "Pred istražnim sudom Watchtowera - istinom protiv istine", u kojoj sam svoje prvo suđenje i izopćenje usporedio sa suđenjem Isusu jer se ono u nekim pojedinostima zasnivalo na sličnim institucionalnim stavovima po kojima je moguće osuditi čak i onoga koji nije sagriješio prema Bogu i Božjim zakonima. Knjiga je potpisana imenom - 'Bog je moj sudac'.

◊ Split je moj rodni grad čiji je nastanak povezan sa palačom koju je za sebe izgradio rimski car Dioklecijan, posljednji progonitelj kršćana, a sada živim sa svojom obitelji u susjednom mjestu Solinu, gradu koji se u davnoj prošlosti zvao 'Salona' u kojem je namjesnik provincije Dalmacije, Marko Aurelije Junije po naredbi cara Dioklecijana 304. godine u areni, čiji ostaci još postoje, dao pogubiti mnoge kršćane među njima i biskupa Dujma koji je došao iz Sirijske Antiohije, grada u kojem su sljedbenici Isusa Krista 44. godine prvi put nazvani 'kršćanima' (vidi Djela apostolska 11:26). Biskup Dujam (lat. Domnius) je prije svog dolaska u Dalmaciju bio postavljen u skupštini Antiohije na mjesto biskupa Pavla iz Samosate. Tog Pavla su episkopi, svećenici i đakoni iz te patrijarhije 269. godine smijenili i izopćili jer je zastupao drugačije gledište o Isusu, a koje je u to vrijeme odstupalo od gledišta mnogih drugih biskupa. Naime, mnogi su u to vrijeme prihvatili učenja uglednog učitelja i pisca Origena dok je manjina, pa i sam Pavle zastupao gledište koje su u to vrijeme još uvijek držali židovski kršćani poznati kao 'nazareni' i 'ebioniti' (siromašni), a koji su svoje gledište o Isusu kao čovjeku ponijeli sa sobom nakon bijega iz Jeruzalema, koji je po Isusovim riječima trebao biti opkoljen i uništen što se i dogodilo 70. godine. Poput Pavla i ja sam 2015. godine bio izopćen zbog istog gledišta koje se razlikuje od gledišta starješina moje zajednice koji zastupaju učenje svećenika Arija iz 4. stoljeća. Međutim, ta je odluka u 2. procesu ukinuta pod prijetnjom da sa svojim novim saznanjima ne izlazim u javnost. Koje je gledište ispravno i kako su nastala različita gledišta o Isusu, opisao sam u svojoj knjizi "Posljednji Adam", zbog koje sam godinu dana kasnije opet bio na udaru istražnog suda jer sam protivno njihovoj zabrani ipak izašao u javnost. 

◊ Rođen sam 27.3.1966. godine. Prva tri broja 273 imaju određeno značenje u mom životu i djelu u povezanosti sa njegovim značenjem u znanosti. Brojčana vrijednost -273°C je u termodinamici broj apsolutne nule (0 K). U tom broju vidim simboliku jer pojam 'apsolutno' govori o nečemu što nije ovisno o bilo čemu drugome. Ja nisam želio biti ovisan o ljudskoj riječi nego samo o Božjoj koja je apsolutna i zbog toga sam odbacio institucionalnu istinu koja se u nekim stvarima razlikuje od biblijske istine. Iako je 'apsolutna nula' u termo-dinamici nemoguć cilj, mnogi naučnici je pokušavaju ostvariti ulažući znanje i trud da vide teoriju u praksi. Za ostvarivanje te apsolutne nule je potreban beskonačno veliki rad, pa na svoje istraživanje u kojeg sam uložio desetak godina i napisao na stotine stranica ne gledam kao na nešto beznačajno jer postoji nešto jače od mene što me tjera da to činim. Da bi mogao raditi na istraživanju biblijske tematike morao sam smanjiti bilo čiji otpor, pa čak i otpor kolektivnog uma svoje zajednice, tako da i tu vidim sličnosti sa brojem 273 jer je pri toj ekstremnoj temperaturi (-273 °C) kada atomi sporije titraju, otpor sveden na minimum pa slobodni elektroni (razmišljanja) lakše prolaze kroz vodič. U našim glavama postoje mnogi otpori i treba ih zamrznuti do točke apsolutne nule kako bi mogli razumjeti biblijsku istinu i nebeske stvari. Jedan od otpora kojeg je u početku trebalo poništiti u mojoj glavi je kolektivno gledište o evangelizaciji koje je pod patronatom izdavačke kuće Watchtower nametnuto svim članovima, što se može iščitati iz sadržaja knjige "Evangelizacija po Watchtoweru".

I još nešto što ide uz datum mog rođenja, a koje je u mom slučaju povezano s rođenjem i smrti Isusa Krista. Naime po biblijskim činjenicama i izvještajima Isus je rođen u jesen (krajem rujna ili početkom listopada) 2. g. pr.n.e. tako da je u ranu jesen 1999. godine prošlo točno 2000 godina od njegovog rođenja. Upravo krajem rujna 1999. godine na njegovu drugu milenijsku obljetnicu sam imao 33 i pol godine, točno onoliko koliko je on imao kad je umro mučeničkom smrću i uskrsao u novi život kao prvi čovjek koji je oslobođen ropstva smrti. Upravo u to vrijeme se moj pogled na Isusa počeo mijenjati kao i pogled na učenja i vjerovanja moje zajednice jer sam se u to vrijeme posvetio istraživanju svega što je bilo povezano s biblijskim tajnama o Kristu i Božjem kraljevstvu tako da je u slijedećih nekoliko godina nastala knjiga "Tajne nebeskog kraljevstva". Tada sam i ja počeo živjeti nov život oslobođen nekih uvjerenja koja su me držala u ropstvu tradicionalnih gledišta.

 


SADRŽAJ ove web stranice je postavljen od autora koji se posvetio istraživanju Biblije u potrazi za skrivenom spoznajom koja je bila zamagljena raznim pogrešnim gledištima. Time se pridružio mnogima koji su kroz povijest ispitivali vjerovanje i spoznaju stečenu unutar svojih vjerskih zajednica. Takvi iskreni ljubitelji biblijske istine su se nastojali osloboditi svakog gledišta kojeg nisu mogli potvrditi Biblijom, što je u skladu sa uputama koje su nam dali Isusovi apostoli, tražeći od svih nas da se uvjeravamo u sve što se iznosi i da se držimo samo onoga što je istina, te da odbacimo svaku laž i zabludu koja se mogla neprimjetno uvući u kršćanski nauk. Neki od njih su zbog toga izgubili živote dok su drugi kroz svoje istraživanje omogućili drugima da mijenjaju svoja kriva gledište i prilagođavaju ga izvornom biblijskom učenju. Osim toga svi oni koji predvode svoje zajednice i njihovi članovi bi trebali imati pristup ovakvim istraživanjima bez obzira tko iza njih stoji. Činjenica je da se kršćanske zajednice još nisu oslobodile nekih krivih gledišta pa još nemaju točnu spoznaju o svim stvarima. Možda ta pogrešna gledišta nisu toliko bitna za nečiju vjeru, ali neka o tome prosudi svaki za sebe a ne drugi za njih. Osim toga, nije važno tko iznosi neko novo ili drugačije gledište, nego da li je ono istinito.

Ovim tekstovima autor ne ide protiv kršćanske vjere ali pruža mogućnost da svatko tko je izložen ovim i drugim sličnim izjavama, koje se temelje na nadahnutim svetim spisima, postupi po biblijskom savjetu: "sve ispituje da se u to uvjerite" (1.Solunjanima 5:21). Zato ih on ovim putem izlaže očima javnosti kako bi ih ispitali svi koji to žele, bez bojazni da će odstupiti od kršćanske vjere. Upravo suprotno, sve informacije iz ovih knjiga služe da bi se vjera u Boga i Krista još više učvrstila a pouzdanje u vodstvo ljudskog autoriteta svelo na razinu kojom se spriječava da bilo koji čovjek gospodari tuđom vjerom. Naravno, on ne želi omalovažavati bilo čija gledišta, nego sebe daje na raspolaganje svima kao 'suradnik u istini' jer 'ništa ne možemo učiniti protiv istine nego samo za istinu' (3.Ivanova st.8; 2.Korinčanima 13:8). Iako on poštuje autoritet osoba koje predvode kršćanske skupštine i zajednice, zastupao je svoje od Boga dano pravo da se u svim pa i u tim situacijama, u kojima se treba zastupati samo ono što je istina, treba više pokoravati Bogu nego ljudima.

 


Cilj ove web stranice nije skupljati istomišljenike oko sebe, nego omogućiti svima, bez obzira u kojoj se zajednici nalazili, da se oslobode robovanja ljudskim tradicionalnim gledištima i da po mogućnosti svojim dubljim i neovisnim istraživanjima Biblije utječu na promjene kojima bi biblijsku istinu uzdigli iznad dogmatizma i jedinstvo duha iznad doktrinarnog jedinstva. 

 

"Ljubljeni, ne vjerujte svakoj izjavi koju je navodno nadahnuo Bog,

nego ispitajte potječu li takve izjave od Boga"

(1. Ivanova 4:1) 


NAPOMENAČlanci sa web stranice biblijske-tajne.com su namijenjeni samo za osobno korištenje. Komercijalno korištenje nije dozvoljeno. Nije dozvoljeno kopirati članke i postavljati ih na drugim sajtovima ali je dozvoljeno postavljati linkove prema sajtu biblijske-tajne.com.